Dane informacyjne do uzupe nienia
Download
1 / 78

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPE?NIENIA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA). Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach ID grupy : 98/66 _MF_G2, Opiekun: Grażyna Nowak, Kompetencja : matematyczno – fizyczna Temat projektowy : „Skąd się bierze prąd elektryczny” Semestr/rok szkolny : IV / rok szkolny 2011/2021.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DANE INFORMACYJNE (DO UZUPE?NIENIA)' - lana-hoover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne do uzupe nienia

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

 • Nazwa szkoły:Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach

 • ID grupy: 98/66 _MF_G2,

 • Opiekun: Grażyna Nowak,

 • Kompetencja:matematyczno – fizyczna

 • Temat projektowy: „Skąd się bierze prąd elektryczny”

 • Semestr/rok szkolny: IV / rok szkolny 2011/2021


Dane informacyjne do uzupe nienia

Spis treści:

 • Cele projektu.

 • Wstęp – trochę historii..

 • Podstawowe definicje, pojęcia i prawa.

 • Alternatywne źródła energii.

 • Zadania

 • Doświadczenia

 • WycieczkaDane informacyjne do uzupe nienia

 • Zebranie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego.

 • Wybór i przeprowadzenie doświadczeń badających

 • przepływ prądu

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań związanych z prądem elektrycznym

 • Poznanie odnawialnych źródeł energii


Dane informacyjne do uzupe nienia

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji.

 • Doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.

 • Wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.


Pr d elektryczny
PRĄD ELEKTRYCZNY różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji


Troch historii
Trochę historii… różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji

.

Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych przez potarty bursztyn


Alessandro volta
Alessandro Volta różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji


Dane informacyjne do uzupe nienia

Włoski fizyk różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAlessandro Volta opracował praktyczną metodę wytwarzania stałego prądu elektrycznego.

Zbudował ogniwo, żeby obalić teorię Luigiego Galvaniego głoszącą, że w tkankach zwierzęcych płynie prąd. Volta uważał, że prąd wytwarzany jest przez kontakt różnych metali w wilgotnym środowisku i że nie trzeba do tego zwierzęcej tkanki.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Zbudował model baterii elektrycznej. różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji

W 1881 roku jednostkę napięcia elektrycznego nazwano na jego cześć woltem.


Andre marie ampere
Andre Marie różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAmpere


Dane informacyjne do uzupe nienia

W wieku 12 lat różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAmpere mógł pochwalić się doskonałą znajomością matematyki.

W późniejszym wieku zyskał sławę jako fizyk.

Zajmował się elektromagnetyzmem.

Ampere sformułował prawo opisujące działanie siły magnetycznej pomiędzy prądami elektrycznymi.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Wynalazł również przyrząd do mierzenia natężenia prądu, który później został udoskonalony i nazwany galwanometrem.

 • Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu nazwano amperem.


Ciekawostka
Ciekawostka… prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Piorun jest wyładowaniem elektrycznym pomiędzy silnie naładowaną chmurą a ziemią lub pomiędzy dwoma chmurami.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Podstawowe definicje pojęcia i prawa prądu, który później został udoskonalony i nazwany


Pr d elektryczny1
PRĄD ELEKTRYCZNY prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Umowny kierunek prądu:

od + do -


No nikami pr du s
Nośnikami prądu są: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

 • w ciałach stałych - swobodne elektrony

 • w cieczach - jony, które powstały w wyniku dysocjacji

 • w gazach - jony, które powstały na skutek jonizacji.

Przyczyną jonizacji może być: wysokie napięcie, wysoka temperatura, promieniowanie


Adunki elektryczne
ŁADUNKI ELEKTRYCZNE prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Ładunki elektryczne to zwykłe cząstki, które potrafią wytwarzać pole elektryczne. Prąd tworzyć mogą zarówno ładunki dodatnie (np. jony dodatnie: jon wodoru, jon siarczanowy itp), jak i ujemne (np. elektrony, czy jony ujemne w rodzaju jonu OH-).


Kilka wa nych poj
Kilka ważnych pojęć: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

ELEKTROLIZA

wydzielanie się substancji chemicznych na elektrodach na skutek przepływu prądu elektrycznego. Zastosowanie: do uzyskiwania gazów, do powlekania przedmiotów metalami.

DYSOCJACJA

rozpad cząstek elektrolitów na jony pod wpływem wody lub wysokiej temperatury

ELEKTROLITY

ciecze przewodzące prąd (wodne roztwory kwasów, zasad i soli).


Kilka wa nych poj1
Kilka ważnych pojęć: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

OGNIWO

urządzenie zamieniające energię chemiczną na elektryczną

BATERIA 

zespół połączonych ze sobą ogniw

AKUMULATOR

ogniwo, które można naładować


Przyk adowe r d a pr du
Przykładowe źródła prądu: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Ogniwo elektryczne składa się z naczynia z elektrolitem i dwóch zanurzonych w nim elektrod wykonanych z różnych substancji. Na skutek procesów chemicznych między elektrodami pojawia się napięcie elektryczne.

ogniwo

baterie

baterie chemicznebateria słoneczna

akumulator


Napi cie elektryczne
Napięcie elektryczne prądu, który później został udoskonalony i nazwany

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE- różnica potencjałów warunkująca przepływ prądu.

U= W / q ,

gdzie :

U- napięcie

W – praca

q - ładunek

Napięcie między punktami A i B jest równe ilorazowi pracy potrzebnej do przeniesienia ładunku między tymi punktami i wartości tego ładunku

Jednostką napięcia jest 1 V ( wolt ) 1V = J/C

Napięcie między punktami A i B ma wartość 1V, jeżeli przeniesienie między nimi ładunku 1C wymaga pracy 1J


Nat enie pr du
Natężenie prądu prądu, który później został udoskonalony i nazwany

NATEŻENIE PRĄDU to iloraz ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika przez czas jego przepływu.

Wzór:

I=q / t

gdzie:

I – natężenie

q – ładunek

t – czas

Jednostką natężenia jest 1A ( amper) .

1A= C / s


Prawo ohma
PRAWO OHMA prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do wartości napięcia elektrycznego na jego końcach. Prawo Ohma wyraża się wzorem:

.

I=U/R

gdzie:

I – natężenie prądu

U – napięcie

R – opór


Op r elektryczny rezystancja
Opór elektryczny( rezystancja) prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Opór elektryczny

(rezystancja) – iloraz napięcia i natężenia prądu.

R=U/I


Op r elektryczny nie zale y od napi cia i nat enia pr du
Opór elektryczny prądu, który później został udoskonalony i nazwany nie zależy od napięcia i natężenia prądu

Opór elektryczny zależy od:

* Pola przekroju poprzecznego (grubości przewodnika)

* rodzaju przewodnika

* długości przewodnika I

R =

R =

R =

R =(ρ∙l)/S,

gdzie:

ρ - gęstość przewodnika

l – długość przewodnika

S – pole przekroju poprzecznego przewodnika


Praca i moc pr du elektrycznego
Praca i moc prądu elektrycznego: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata.

1 kWh = 1∙1000 ∙ W ∙ 60 ∙ 60 ∙ s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J


Dane informacyjne do uzupe nienia

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII prądu, który później został udoskonalony i nazwanyDane informacyjne do uzupe nienia

ENERGIA WODNA łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

Współcześnie łącznej mocy instalacji (w MW).energięwodnązazwyczajprzetwarzasięnaenergięelektryczną(hydroenergetyka), częstoopartąnaspiętrzeniachuzyskanychdziękizaporomwodnym. Możnajątakżewykorzystywaćbezpośredniodo napędumaszyn – istniejewielerozwiązań, w którychpłynącawodanapędzaturbinęlubkołowodne.


Dane informacyjne do uzupe nienia

ELEKTROWNIA WODNA łącznej mocy instalacji (w MW).

Jest to zakładprzemysłowyzamieniającyenergiępotencjalnąwodynaelektryczną.


Dane informacyjne do uzupe nienia

JAK ZBUDOWANA JEST ELEKTROWNIA WODNA ? łącznej mocy instalacji (w MW).

 • ZAPORA - przegradzadolinęrzekiispiętrzajejwody

 • TURBINA WODNA- to silnik, przetwarzającymechanicznąenergięprzepływającejprzezeńwodynaużytecznąpracęmechaniczną

 • GENERATOR - turbinawodnazamieniaenergiękinetycznąnamechaniczną, zaśpołączony z turbiną generator z energiimechanicznejwytwarza – czyligeneruje - energięelektryczną.

 • LINIE PRZESYŁOWE


Dane informacyjne do uzupe nienia

ELEKTROWNIA WIATROWA łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

Elektrownia łącznej mocy instalacji (w MW).wiatrowa to zespółurządzeńprodukującychenergięelektryczną, wykorzystujących do tegoturbinywiatrowe. Energiaelektrycznauzyskanaz wiatru jest uznawanazaekologicznieczystą, gdyż, pomijającnakładyenergetycznezwiązane z wybudowaniemtakiejelektrowni, wytworzenieenergiiniepociągazasobąspalaniażadnegopaliwa.


Dane informacyjne do uzupe nienia

ENERGIA SŁONECZNA łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

Rozkład łącznej mocy instalacji (w MW).nasłonecznieniakuliziemskiej z uwzględnieniemwpływuatmosferyziemskiej


Dane informacyjne do uzupe nienia

Konwersja łącznej mocy instalacji (w MW).fotowoltaniczna

Konwersjafotowoltanicznaumożliwiabezpośredniązamianęenergiipromieniowaniasłonecznego (światła) naprądelektryczny. Zachodziona w fotoogniwachpółprzewodnikowych.Do ichbudowywykorzystujesięnajczęściejnajczęściej: krzemu (Si), german (Ge) lubselen (Se).

Wielkośćnapięciaimocyuzyskiwanej z pojedynczegoogniwanie jest imponująca – zazwyczaj 0,5V,abyurządzeniebyłowięcużyteczneogniwałączysięszeregowo w celupodwyższenianapięciairównolegle w celuzwiększeniamocy. W ten sposóbpowstajebateriasłoneczna.


Dane informacyjne do uzupe nienia

BIOMASA łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

Biomasa łącznej mocy instalacji (w MW). to najstarszeinajszerzejwspółcześniewykorzystywaneodnawialneźródłoenergii.

Należądo niejzarównoodpadki z gospodarstwadomowego,

jakipozostałościpoprzycinaniuzielenimiejskiej.

Biomasa to całaistniejącanaZiemimateriaorganiczna, wszystkiesubstancjepochodzeniaroślinnegolubzwierzęcegoulegającebiodegradacji. Biomasąsąresztki z produkcjirolnej, pozostałości

z leśnictwa, odpadyprzemysłowe

ikomunalne.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Poprzez łącznej mocy instalacji (w MW).fotosyntezęenergiasłoneczna jest początkowoakumulowana w biomasieorganizmówroślinnych, zaś późniejw łańcuchupokarmowymorganizmów zwierzęcych.

Energięzawartą w biomasiemożnawykorzystać! Polegato naprzetwarzaniunainneformyenergiipoprzezspalaniebiomasylubspalanieproduktówjejrozkładu. W wynikuspalaniauzyskujesięciepło, któremożebyćprzetworzonenainnerodzajeenergii, np. energięelektryczną.


Dane informacyjne do uzupe nienia

BIOPALIWO łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

 • Biopaliwo łącznej mocy instalacji (w MW). to przyjaznedlaśrodowiskapaliwopowstałe z przetwórstwaproduktóworganizmówżywychnp. Roślinnychzwierzęcychczymikroorganizmów.

Biopaliwo to odnawialneźródłoenergii. Nieszkodzinaszejplanecietak, jakpaliwokopalniane, a jegouzyskanie jest prosteitanie - do jegoprodukcjimożnawykorzystaćnawetdrewnianeodpadki z tartaku. Wykorzystanie biopaliwajest praktycznienieograniczone!


Dane informacyjne do uzupe nienia

Może łącznej mocy instalacji (w MW).byćwykorzystanejakozamiennikpaliwa, do ogrzewania, oświetlaniabudynkówi do ogólnejprodukcjiprądu.

Wybraliśmybiopaliwomającnauwadzejegołatwąitaniąprodukcję, a takżebraknegatywnegowpływunaśrodowisko.


Zadania rachunkowe
ZADANIA RACHUNKOWE łącznej mocy instalacji (w MW).


Praca i moc pr du elektrycznego1
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Zadanie 1

Oblicz pracę prądu elektrycznego o natężeniu 0,4 A płynącego

w czasie minuty przez żarówkę w latarce kieszonkowej zasilanej baterią płaską 4,5V.

Dane: Szukane: Wzór:

U=4,5V W=? W = U ∙ I ∙ t

I=0,4A

t=60s

Obliczenia:

W=U∙I ∙ t

W=0,4 ∙ 4,5 ∙ 60=108J

Odp: Praca prądu elektrycznego wynosi 108 J.


Praca i moc pr du elektrycznego2
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Zadanie 2

Wykres przedstawia zależność mocy od czasu dla pralki automatycznej. Oblicz pracę prądu elektrycznego w czasie prania trwającego 1,5h.


Praca i moc pr du elektrycznego3
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Rozwiazanie

Dane (z wykresu) Szukane: Obliczenia:

P1 = 2000W = 2kW W = ?

P2 = 400W = 0,4 kW W = (P1 ∙ t1)+(P2 ∙ t2)

t1 = 0,5h W = (2 ∙ 0,5) + (0,4 ∙ 1)

t2 = 1h W = 1,4 kWh

Odp: Wartość pracy prądu elektrycznego podczas jednego prania wynosi 1,4 kWh.


Zadanie 3 oblicz op r ar wki o mocy 0 1 kw pod czonej do napi cia 230 v
Zadanie 3 łącznej mocy instalacji (w MW).Oblicz opór żarówki o mocy 0,1 kW podłączonej do napięcia 230 V.

Dane: Szukane: Wzór:

 • P = 0,1KW=100W I=? I=P/U

 • U = 230V R=? R=U/I

Rozwiązanie:

 • I=100/230=10/23 A

 • R=230:10/23=23*23=529 Ω

 • Odp: Opór żarówki wynosi 529 Ω


Dane informacyjne do uzupe nienia

Zadanie 4 łącznej mocy instalacji (w MW).

Jaki ładunek przepływał przez spiralę żelazka, jeśli w ciągu 10 minut płynie prąd o natężeniu 4 A?

Dane: Szukane: Wzór:

t = 10 minut = 600s Q=? Q=I ∙ t

I = 4 A

Rozwiązanie:

Q= 4A ∙ 600s=2400C

Odp: W spirali żelazka przepływa ładunek 2400C.


Dane informacyjne do uzupe nienia
Zadanie 5 łącznej mocy instalacji (w MW). Oblicz koszt pracy pralki o mocy 2000 W , której pranie trwa 2 h.Przyjmij że cena 1 kWh wynosi 40 gr.

Dane: Szukane: Wzór:

P=2000W=2kW Ee=? Ee=P∙t

t=2h

1kWh= 40gr

Obliczenia:

Ee = 2 kW∙ 2h = 4 kWh

1 kWh 0,4 zł x = 0,4∙4

4 kwh x x = 1,6 zł

Odp: Koszt pracy pralki o mocy 2 kW w czasie 2h wynosi 1,60 zł.


Do wiadczenia
DOŚWIADCZENIA łącznej mocy instalacji (w MW).


Do wiadczenie 1
DOŚWIADCZENIE 1 łącznej mocy instalacji (w MW).

Badanie zależności natężenia prądu od napięcia


Potrzebne przyrz dy
Potrzebne przyrządy łącznej mocy instalacji (w MW).

-żarówka

-woltomierz

-amperomierz

- włącznik

-3 baterie 1,5 V.


Krok po kroku
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Budujemy obwód według schematu (rys.).

2.Mierzymy napięcie i natężenie prądu.

3. Dokładamy kolejną baterię i odczytujemy wskazania woltomierza i amperomierza

4. Dokładamy kolejną baterię i odczytujemy napięcie i natężenie prądu


Tabela pomiar w
TABELA POMIARÓW łącznej mocy instalacji (w MW).


Obserwacje
Obserwacje łącznej mocy instalacji (w MW).:

Wzrost napięcia powoduje jaśniejsze świecenie żarówki.

Wraz ze wzrostem napięcia rośnie również natężenie prądu.

Napięcie i natężenie zmieniają się tyle samo razy,

Iloraz napięcia i natężenia jest stały.


Wniosek
Wniosek: łącznej mocy instalacji (w MW).

Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia na końcach przewodnika. Jest to treść prawa Ohma.

2. Iloraz napięcia i natężenia jest stały i równy oporowi

R =


Do wiadczenie nr 2
Doświadczenie nr 2 łącznej mocy instalacji (w MW). Potrzebne przyrządy

Wyznaczenie wartości oporu opornika.

- amperomierz

- woltomierz

- bateria

- włącznik

- opornik

- przewody


Krok po kroku1
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Budujemy obwód zawierający źródło prądu, woltomierz,

amperomierz i opornik.

2. Mierzymy napięcie i natężenie prądu.

3. Pomiary zapisujemy w tabeli

4. Obliczamy opór ze wzoru R = U : I


Tabela pomiar w i obliczenia
TABELA POMIARÓW I OBLICZENIA łącznej mocy instalacji (w MW).

R=U/I

Dane:

I = 0,038 A

U = 4 V

Obliczenia: R = 4:0,038 A= 105,26 Ω

Odp. Opór wynosi 105 26 Ω


Do wiadczenie nr 3
Doświadczenie nr 3 łącznej mocy instalacji (w MW).

Wyznaczenie sprawności grzałki czajnika

elektrycznego.

- czajnik elektryczny,

- kubek,

- waga kuchenna,

- termometr,

- stoper,

- woda.

Potrzebne przyrządy:


Krok po kroku2
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Zerujemy wagę i ważymy kubek, następnie nalewamy do niego wody, ponownie ważymy kubek z wodą i wyznaczamy masę wody jako różnicę powyższych pomiarów.

2. Mierzymy temperaturę wody.

3. Następnie wlewamy wodę do czajnika. Zerujemy stoper

i mierzymy czas do momentu zagotowania się wody.

4. Wyznaczamy przyrost temperatury wody 100 °C – Tp

5. Odczytujemy moc czajnika

5. Uzyskane dane podstawiamy do wzoru


Dane informacyjne do uzupe nienia

Sprawność urządzenia obliczamy ze wzoru łącznej mocy instalacji (w MW).

 • η =

 • ∙100%

η =

∙100%

η – sprawność,

Eu– energia zużyta (J),

Ed – energia dostarczona w J

mw – masa wody (w kg)

cw – ciepło właściwe wody (4200 J/kg∙

P – moc czajnika ( w watach)

t – czas (w sekundach) liczymy od włączenia czajnika do momentuzagotowania wody

∆T – przyrost temperatury (100


Wyniki pomiar w
Wyniki pomiarów łącznej mocy instalacji (w MW).

Masa wody z kubkiem = 812,5 g = 0,8125 kg

Masa kubka = 162,5 g = 0,1625 kg

Masa wody  0,8125 kg – 0,1625 kg = 0,6500 kg

Temperatura początkowa wody = 35,7°C

Temperatura końcowa wody =100°C

∆T 100°C – 35,7°C = 64,3°C

Moc czajnika = 2000 Wat

Czas ogrzewania = 1.59.07 ≈ 2 minuty = 120 sCiepło właściwe wody = 4200 J/kg∙˚C

 • Pamiętaj o zamianie na jednostki podstawowe!


Obliczenia
Obliczenia łącznej mocy instalacji (w MW).:

η =Eu/Ed * 100%

Eu= m*Cw*∆T

Wzory:

Ed= P* t

 • Eu = 0,65 * 4200 * 64,3 = 175539 JEd = 2000 * 120 = 240000 J

 • η= (175539 : 240000)* 100% ≈ 73 %

 • Odp. Sprawność grzałki czajnika elektrycznego wynosi 73%.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Trochę zabawy z prądem łącznej mocy instalacji (w MW).

Okazało się , że ogórek, cytryna lub ziemniak również może być źródłem prądu


Wycieczka do elektrowni w zasiekach
Wycieczka do elektrowni w Zasiekach łącznej mocy instalacji (w MW).


Dane informacyjne do uzupe nienia

W tym semestrze realizujemy temat ”Skąd się bierze prąd elektryczny”, dlatego też wybraliśmy się na wycieczkę do elektrowni wodnej w Zasiekach. Pracownik elektrowni oprowadził nas po zakładzie, pokazał generatory prądu, transformatory, akumulatornię . Mogliśmy również zobaczyć jak wygląda praca pracownika tej elektrowni. Poznaliśmy również zasadę działania elektrowni wodnej , jej historię oraz podstawowe dane techniczne. Wyjazd bardzo się wszystkim podobał, choć było zimno.


Elektrownia w zasiekach podstawowe dane techniczne
Elektrownia w Zasiekach elektryczny”, dlatego też wybraliśmy się na wycieczkę do elektrowni wodnej w Zasiekach. Pracownik elektrowni oprowadził nas po zakładzie, pokazał generatory prądu, transformatory, akumulatornię . Mogliśmy również zobaczyć jak wygląda praca pracownika tej elektrowni. Poznaliśmy również zasadę działania elektrowni wodnej , jej historię oraz podstawowe dane techniczne. podstawowe dane techniczne

Dane techniczne turbin


Dane informacyjne do uzupe nienia

Elektrownię w Zasiekach i jaz zasuwowo-zastawkowy wybudowano w 1905 r. W chwili przejęcia elektrowni przez Zespół Elektrowni Wodnych Dychów jedna z dwóch turbin była już trwale nieczynna, natomiast dyspozycyjność drugiej była bardzo niska.

Zakończenie modernizacji i przekazanie elektrowni do eksploatacji nastąpiło w 1996 r. Wymieniono wszystkie urządzenia, zarówno budynku elektrowni, jak i rozdzielni. Można powiedzieć, że pod względem wyposażenia technologicznego, zmodernizowana elektrownia jest kopią elektrowni Małomice czy też Sobolice. Jedyną istotną różnicę stanowią czyszczarki krat. Te zamontowane w elektrowni Zasieki - to produkcja Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów S.A.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Bibliografia wybudowano w 1905 r. W chwili przejęcia elektrowni przez Zespół Elektrowni Wodnych Dychów jedna z dwóch turbin była już trwale nieczynna, natomiast dyspozycyjność drugiej była bardzo niska.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny

http://www.fizyka.net.pl/ciekawostki/ciekawostki_cwz2.html

http://www.sciaga.pl

http://www.energie-odnawialne.net/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alternatywne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_energii

http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Fizyka:Gimnazjum/Pr%C4%85d_elektryczny

http://wiki.wolnepodreczniki.

http://www.google.pl/search?q=odnawialne+%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a+energii&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qxb_TrfgE4TssgbV78DhDw&sqi=2&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&bih=598

Francuz – Ornat G., Kulawik T., Nowotny – Różańska M., „Fizyk a i astronomia dla gimnazjum – moduł 3, podręcznik dla gimnazjum część 3, Nowa Era, Warszawa, 2006

„Świat fizyki ” podręcznik fizyki dla gimnazjum, część 3, pod redakcją Sagnowskiej B., ZamKor,