Z klady publikovania dokumentov
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

ZÁKLADY PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV. Obsah: Spracovanie dát všeobecne Publikovanie formou tlačovín Publikovanie formou CD Publikovanie pomocou internetu. DTP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady publikovania dokumentov

ZÁKLADY PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV

Obsah:

Spracovanie dát všeobecne

Publikovanie formou tlačovín

Publikovanie formou CD

Publikovanie pomocou internetu


Z klady publikovania dokumentov
DTP

Publikovanie pomocou počítačovej techniky je najčastejšie označované ako DTP (Desk Top Publishing). Moderná technológia publikovania vychádza z faktu, že väčšina podkladov na publikovanie (texty, grafy, mapy, vizualizované 3D modely a aj fotografie sú dnes v digitalizovanej forme, alebo je ich do digitalizovanej formy relatívne jednoduché upraviť. Preto je len logické, že pri príprave a aj realizácii tlače začali požívať počítače a na tento proces špeciálne určené programové vybavenie. Navyše v poslednom čase sa možnosti publikovania rozšírili o nové média, internet a CD-ROM, resp. DVD-ROM. Preto v odbornej terminológii sa technológia prípravy podkladov pre tlač označuje ako Paper Publishing, príprava multimediálnej aplikácie ako CD-ROM Publishing a publikovanie dát na internete ako Web Publishing.

INFORMATIKA & PC


Spracovanie d t
SPRACOVANIE DÁT

Na úvod je potrebné poznamenať, že v DTP programoch sa dáta nevytvárajú, DTP programy slúžia len na prípravu dokumentu do formy, v akej bude prezentovaná čitateľovi.

Obr. MS Office Publisher 2003

INFORMATIKA & PC


Prepress
PrePress

Príprava a spracovanie dát predstavuje prvú etapu elektronického publikovania (tiež označované ako PrePress). V prípade textu sú dnes k dispozícii v podstate tri možnosti: od autora dostaneme text priamo v elektronickej podobe, alebo texty je potrebné manuálne prepísať, čo sa stáva v prípadoch, že nie je možné zvoliť tretí spôsob - prevod už tlačeného textu pomocou špeciálneho programu typu OCR (Optical Character Recognition) a skenera.

Obr. Skener

INFORMATIKA & PC


Tzv kancel rske bal ky
Tzv. kancelárske balíky

  • Textový editor

  • Tabuľkový procesor

  • Prezentácia

  • Spracovanie dig. fotografií

  • Spracovanie grafov

  • Databáza

    Tímová spolupráca -

INFORMATIKA & PC


Paper publishing
PAPER PUBLISHING

Technologická príprava podkladov pre tlač je 2. etapou prípravy publikácie.Podstatným výsledkom prípravy tlačoviny je jej grafická úprava - teda rozmiestnenie obrázkov, textu atď. na ploche. V tejto práci je potrebné rešpektovať zásady estetiky, grafického designu a typografické pravidlá v záujme čitateľnosti publikácie. Táto činnosť sa odborne označuje ako zlom. Po korektúre zlomu nasleduje spracovanie elektronického dokumentu pre tlačiareň - tzv. postscript. Dokument je kombináciou rastrových a vektorových prvkov, ktoré je potrebné vzhľadom na tlačiarenskú technológiu konvertovať na raster odpovedajúci rozlíšeniu tlačiarne. PostScript je programovací jazyk pre popis stránky známy od druhej polovice 80. rokov, ktorý sa stal štandardom DTP. Súbor uložený ako postscript sa pred tlačou prepočítava interpreterom a odovzdáva softwarovému alebo hardwarovému RIP-u (RIP - Raster Image Procesor). Výsledkom sú tlačiarenské body na papieri alebo filme.

INFORMATIKA & PC


Cd rom publishing
CD-ROM PUBLISHING

Publikovanie na CD-ROM je možné rozdeliť do troch etáp: príprava dát, spracovanie aplikácie v publikačnom programe a kopírovanie (lisovanie) nosičov. Prvá etapa je podobá ako pri príprave tlače pre potreby tlače. Na prípravu multimediálnych aplikácií sa používajú špecializované programy pre tvorbu multimediálnych aplikácií označované ako autorské nástroje. Tu hrozí ďalšie úskalie. Aby bolo médium čitateľné, je potrebné na jeho prezeranie spustiť prehliadač, ktorý interpretuje dáta pre príslušný operačný systém počítača. Keďže operačné systémy sú rôzne, tu vzniká prvý problém. Druhým problémom je optimalizácia rozlíšenia. Budúci čitateľ môže mať monitor s rôzne nastaveným rozlíšením a túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri návrhu grafiky. Ďalší problém spočíva v technológii spracovania multimediálnej aplikácie - animovaniej grafiky a vizuálnych efektov ako je zmena textu po nabehnutí kurzorom a pod. V súčasnosti sú v hre dve riešenia: animačné programy (Flash a Shockware) alebo exe aplikácia.

INFORMATIKA & PC


Web publishing
WEB PUBLISHING

Ak máme určité dokumenty, často ich chceme zverejniť na spravodajskom serveri prostredníctvom internetu/intranetu. Internet Publishing je založený na službe WWW (World Wide Web). Služba WWW bola pôvodne vyvinutá ako pomôcka na zdieľanie a publikovanie výsledkov vedeckého výskumu. V súčasnosti poskytuje služba WWW univerzálne prostredie pre prístup k hypertextovo previazaným dokumentom a dátam databáz. Prostredie web prehliadača sa stáva novou platformou, v rámci ktorej sa môžu prevádzkovať rôzne aplikácie nezávisle od operačného systému. Web dokumenty sú vytvorené na báze štandardu HTML (HyperText Markup Language). Štýl vzhľadu web stránky na obrazovke možno definovať pomocou štýlového jazyka CSS (Cascading Style Sheets).

INFORMATIKA & PC


E book
E-book

Čoraz viac sa presadzuje koncepcia publikovať dokumenty nezávisle na platforme v štandardných formátoch a použiť príslušný univerzálny prehliadač na konkrétnom operačnom systémy. Toto riešenie vychádza z predpokladu, že dáta by sa takto mali interpretovať rovnako aj na rôznych operačných systémoch. Ako univerzálne formáty sa presadzujú formát PDF (Portable Data Format) a XML (eXtensible Markup Language). Výhodou formátu PDF je fakt, že layout sa interpretuje rovnako bez ohľadu na použitý typ tlačiarne. Toto je dôležité pri distribúcii technickej dokumentácie, ktorá sa distribuuje výlučne elektronicky, ale predpokladá sa, že čitateľ si časť alebo celý dokument vytlačí pre svoju potrebu na papier. V rámci nového štandardu XML sa jeden štýl môže používať v mnohých XML-dokumentoch a tým sa môže dosiahnuť jednotný štýl dokumentov.

INFORMATIKA & PC


Content management
Content management

Obr. Content Management a technológie publikovania podnikových informácií

INFORMATIKA & PC


Z klady publikovania dokumentov

Obr. MS Office Word 2003

INFORMATIKA & PCZ klady publikovania dokumentov

Obr. 602PC Suite

INFORMATIKA & PC


Z klady publikovania dokumentov

Obr. OpenOffice (pre OS Lunux)

INFORMATIKA & PC


Z klady publikovania dokumentov

INFORMATIKA & PC

textový procesor AbiWord – alternatíva pre staršie PC


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť!

INFORMATIKA & PC