perspektiver i l ringsplatforme et forskningsperspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læremiddel.dk-konference 24. oktober 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læremiddel.dk-konference 24. oktober 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
lamya

Læremiddel.dk-konference 24. oktober 2013 - PowerPoint PPT Presentation

76 Views
Download Presentation
Læremiddel.dk-konference 24. oktober 2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perspektiver i læringsplatforme – et forskningsperspektiv Læremiddel.dk-konference24. oktober 2013 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

 2. Manchet • Markedet for digitale platforme til folkeskolen er i vækst. Skoleintra og Materialeplatformens dominans er under ombrydning, og nye typer af undervisningsplatforme til fag (fagportaler), tværgående temaer (temaportaler), distribution (fx Mit CFU) og ”learning management” (fx Mee Book, KMD Education, Mimer og Equella) vokser frem. I oplægget gives bud på, hvad sådanne platforme kan, hvad de bør kunne, og hvilke kriterier man kan anvende ved undersøgelse og valg af platforme.

 3. Læremidler

 4. Intermezzo • Hvem indkøber læremidler i dag? • På baggrund af hvilke kriterier? • Hvad betyder det at der kun er få at vælge imellem? • Hvordan kan lærere bruge det bedste fra flere? • Bliver der tale om: • Ensretning? • Mangelfuld didaktisk udvikling? • Ansvar væk fra lærerne?

 5. Flere læremidler

 6. Og endnu flere

 7. Distribution

 8. Kommunikation

 9. Evaluering

 10. Learning management

 11. Integrative platforme Kommunikation Distribution Forfatterværktøj Undervisning Elevens udvikling Ressourcestyring Sammenhæng og genbrugelighed Videndeling og samarbejde Big data og education intelligence Inklusion og undervisningsdifferentiering Brugervenlighed og tilgængelighed

 12. Didaktiske/semantiske læremidler • Kommercielle (forlag…) • Brugergenererede (repositorier…) • Gratis (museer, virksomheder…) Funktionelle læremidler • Betalingsprogrammer • Indirekte betaling (tilkøb/reklame) • Open source Eksterne elevdata • Test og afgangsprøver • Overgangsportfolio • Trivsel, sundhedsdata m.m. Integrative platforme Ledelsessystemer Kommunikation Distribution Forfatterværktøj Undervisning Elevens udvikling Ressourcestyring Sammenhæng og genbrugelighed Videndeling og samarbejde Big data og education intelligence Brugervenlighed og tilgængelighed Inklusion og undervisningsdifferentiering Afvikling • Smartphone (info og indsamling) • Tablet (multifunktionel) • PC (fordybelse og bearbejdning) • Interaktiv tavle (fælles og offentlig) Opsamling • Lærer-dashboard • Elev- dashboard • Elevportfoilo • Forældre-dashboard

 13. Integrative platforme • Der muliggør at... • Lærere får kvalificeret støtte til at udføre deres praksis • Der kan finde mange former for praksis sted • Der vælges læremidler på kvalificeret grundlag • Progressiv undervisning fremmes • Erfaringer kan føre til forbedringer (ikke noget system to end all systems, tak!)

 14. jebu@dpu.dk www.jeppe.bundsgaard.net Tak for nu!