dota n mo nosti pro p sp vkov organizace v steck m kraji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji. pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje z oblasti školství). Operační program Životní prostředí. Druhý největší Operační program ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dota n mo nosti pro p sp vkov organizace v steck m kraji

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji

pro

OBLAST ŠKOLSTVÍ

(Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje z oblasti školství)

opera n program ivotn prost ed
Operační program Životní prostředí

Druhý největšíOperační program ČR

- 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur)

Zaměření

 • intervence na zlepšení kvality životního prostředí,
 • zachování trvale udržitelného rozvoje,
 • dodržení legislativních požadavků v oblasti ŽP
podporovan aktivity
Podporované aktivity

Výstavba nových zdrojů tepla včetně rozvodů -

„přechod z uhlí na plyn“

Výměna kotle na uhlí za kotel na plyn a případně současné zateplení budovy

Výstavba nového centrálního zdroje tepla spalující plynná paliva včetně nově budovaných rozvodů

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

3

podporovan aktivity1
Podporovanéaktivity

Zateplování budov, výměna oken a dveří,

Solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla a další zdroje tepla využívající OZE (obnovitelné zdroje energie)

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,3 mil. Kč.

4

typov projekty
Typovéprojekty

Snížení teplených ztrát u školských zařízení:

Cílem projektu byla realizace úsporných energetických opatření u vybraných školských zařízení ve městě. Realizace byla nezbytně nutná vzhledem k velkým únikům tepla a špatnému až havarijnímu stavu předmětných budov. Úspor energií v konečné spotřebě bylo dosaženo především výměnou oken a dveří, vnějším zateplením obvodových stěn a střechy. Díky uvedeným opatřením bylo dosaženo snížení spotřeby energie na vytápění a snížení ekonomické náročnosti provozu budov.

Rozpočet: 93 331 tis. Kč

Zajištěná dotace: 56 209 tis. Kč

5

typov projekty1
Typovéprojekty

Cílem projektu byla úspora energií v budově Základní školy. Škola se potýkala se značnými tepelnými ztrátami díky špatnému technickému stavu budovy, a s tím spojenými vysokými náklady na zajištění jejího provozu. Úspor energií v konečné spotřebě bude dosaženo vnějším zateplením obvodové stěny hlavní budovy školy, výměnou oken, výměnou vchodových dveří a vjezdových vrat.

Rozpočet: 3 305 tis. Kč

Zajištěná dotace: 2 453 tis. Kč

6

podporovan aktivity2
Podporovanéaktivity

Zkvalitňování nakládání s odpady

Sběrné nádoby na tříděný odpad

Sběrné nádoby na nebezpečný odpad

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

7

podporovan aktivity3
Podporované aktivity

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Obnova zeleně ve školních areálech

Minimální způsobilé výdaje na projekt nejsou stanoveny.

8

podporovan aktivity4
Podporované aktivity

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden

Nákup technického vybavení

Tvorba materiálů a pomůcek pro environmentální vzdělávání

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úroveň 0,5 mil. Kč.

9

v e dotace
Výše dotace

Struktura podpory:

 • Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100%
 • Příspěvek Společenství (výše příspěvku z FS či ERDF) max. 85 %
 • Příspěvek SFŽP ČR a SR max. 5 %
 • Spoluúčast příjemce podpory min. 10 %

10

zp sobil v daje
Způsobilé výdaje
 • výdaje na projektovou přípravu (do 7 %),
 • stavební práce a související služby,
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku,
 • DPH
 • technický dozor/správce stavby

11

jak p ipravit dost o dotaci
Jak připravit žádost o dotaci

Žádost se podává v elektronické a písemné podobě na Krajské pracoviště SFŽP Ústí nad Labem a pracoviště AOPK (příroda)

Elektronicky – v prostředí Bene-fill

Písemně – po uložení v Bene-fillu žádost 2x vytisknout, připojit přílohy

Přílohy – seznam povinných příloh

12

jak p ipravit dost o dotaci1
Jak připravit žádost o dotaci

Internetová adresa:

http://zadosti-opzp.sfzp.cz

NEBO

Proklikem ze stránek:

www.opzp.cz

odkaz Vstup do Bene-fillu

13

d le it kontakty
Důležité kontakty

Krajské pracoviště SFŽP – Ústecký kraj:

Adresa: Stroupežnického 7

400 01 Ústí nad Labem

Telefon a e-mail na jednotlivé pracovníky:

Jana Choutková tel.: +420 475 205 598 e-mail: jana.choutkova@sfzp.cz

Lucie Lésková tel.: +420 475 205 598 e-mail: lucie.leskova@sfzp.cz

25

informa n zdroje
Informační zdroje

www.opzp.cz

www.env.cz

www.sfzp.cz

www.aopk.cz

www.strukturalni-fondy.cz

26

slide27

Děkuji za pozornost

lovasova@asistencnicentrum.cz

27