vytv en a prosazov n esk ch z jm v evropsk unii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii. Členství ČR v EU, 18. ledna 2011. Úvodní poznámky. vstup znamená zásadní proměnu prosazování zájmů v mezinárodní politice dopady přenosu pravomocí na „nadnárodní“ úroveň nadnárodní instituce ponejvíce iniciativní funkce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii' - lamar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vytv en a prosazov n esk ch z jm v evropsk unii

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii

Členství ČR v EU, 18. ledna 2011

vodn pozn mky
Úvodní poznámky
 • vstup znamená zásadní proměnu prosazování zájmů v mezinárodní politice
 • dopady přenosu pravomocí na „nadnárodní“ úroveň
  • nadnárodní instituce ponejvíce iniciativní funkce
  • ústřední role členských států
 • síla středně velkého státu
  • oslabování vs přežití s ohledem na velmoci
 • přenos pouze normativních pravomocí
  • adaptace a implementace zůstává národní
z kladn koncepce
Základní koncepce
 • klíčová role exekutiv
  • vychází z pravomocí v zahraniční politice
  • součinnost exekutivy a legislativy
 • specifika unijní politiky
  • široký záběr zasahuje do všech oblastí
  • potřeba koordinace národních orgánů
 • model A: koordinaci vede MZV
  • hlavně menší státy
 • model B: koordinaci vede speciální orgán, obvykle při úřadech vlády
 • Spojené království
  • Evropský sekretariát při Cabinet Office
  • MZV, nosná ministerstva
pr vn r mec pro r
Právní rámec pro ČR
 • řešeno už před vstupem
  • potřeba koordinace při jednání
  • příprava adaptace na vstup
 • ústavní rovina- tzv. euronovela (395/2001 Sb.)
  • neřeší provádění politiky- zůstává, že „vláda je vrcholným orgánem výkonné moci“
  • čl. 10b: informační povinnost vlády vůči Parlamentu, právo vyjádření obou komor k připravovaným rozhodnutím
 • zákonná rovina
  • novely jednacích řádů obou komor (v roce 2004)
  • stykový zákon?
 • podzákonná rovina
  • Usnesení vlády ze dne 28. dubna 2001 č. 427 o návrhu na institucionální zajištění členství ČR v EU a na koordinaci procesu rozhodování
  • široká řada dalších usnesení a metodických pokynů
 • obecný rámec
  • dominantní pozice vlády
  • Úřad vlády a zde působící Sekce pro evropské záležitosti (dříve Útvar ministra pro evropské záležitosti, ještě předtím MZV)
  • ale: klíčová role jednotlivých (resortních) ministerstev
jedn n v instituc ch
Jednání v institucích
 • zejména v Radě
  • pracovní skupiny
   • instrukce pro jednaní pracovní skupiny Rady EU
   • připravuje expert gestora
   • sám obyčejně i na jednání jezdí
  • Coreper
   • také instrukce pro jednání
   • připravuje expert gestora
   • postoupeno na stálé zastoupení
  • Rada
   • mandát pro jednání Rady
   • obsahuje pozici ČR ke všem bodům programu, obsahově ale hlavní pozornost na problematické oblasti
 • Komise (komitologie)
  • instrukce pro jednání výboru Komise
  • stejné jako u pracovních skupin Rady
 • Evropská rada
  • mandát pro Evropskou radu
  • jde mimo klasický rozhodovací rámec
p prava postoje r
Příprava postoje ČR
 • návrh Komise
  • poslán členských státům (distribuce prostřednictvím Extranetu EU)
 • Usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 680 (v něm uvedené směrnice)
 • určení gestora
  • určuje Odbor kompatibility Úřadu vlády
  • přiděleno konkrétnímu ministerstvu
   • odpovědnost za přípravu postoje, prosazení i následnou implementaci
   • možnost spolugestorů
 • rámcová pozice ČR (pro Parlament)
  • předpokladem analýza návrhu gestorem
  • výchozí podklad pro všechny další kroky
  • postoj ČR, dopady na národní legislativu, rozpočet
  • lhůta 10 dnů od přijetí
koalice v rad
Koalice v Radě

http://www.smocr.cz/cinnost/doprava/vyhrali-jsme-prvni-bitvu--smernice-o-ekologicky-cistych-vozidlech.aspx

koalice v rad1
Koalice v Radě

http://www.mpo.cz/dokument45579.html

projedn n a schv len postoj
Projednání a schválení postojů
 • tři stupně, jejich cíle
  • propojit zájmy všech příslušných subjektů od nejnižší úrovně
  • propojení důležitosti ČR-EU
 • resortní koordinační skupina
  • zřizuje každé ministerstvo, členy zaměstnanci resortu, účastní se ale i jiné osoby
  • projednává a schvaluje
   • instrukce pro výbory Komise a prac. skup. Rady
   • rámcové pozice ČR
   • návrhy mandátů pro Coreper a Radu
  • má spolupracovat s veřejností
projedn n a schv len postoj1
Projednání a schválení postojů
 • Výbor pro EU na pracovní úrovni
  • zabezpečuje Úřad vlády, kdo je předsedou?
  • členy vysocí úředníci ministerstev
  • projednává a schvaluje
   • instrukce pro Coreper, mandáty pro Radu
   • materiály, kde se nedohodnou RKS
   • rámcové situační dokumenty
  • zasedání jednou týdně (úterý 14h)
  • cílem dosáhnout konsenzu
 • Výbor pro EU na úrovni členů (národní)
  • členy ministři
  • projednává a schvaluje
   • strategické otázky projednávané v EU
   • mandáty pro Evropskou radu
   • co nedohodne Výbor na pracovní úrovni
datab ze isap
Databáze ISAP
 • Informační systém pro aproximaci práva
 • http://isap.vlada.cz/
 • spravuje Odbor kompatibility, vyvíjen od konce 90. let
 • informační systém s několika hlavními databázemi
  • monitoring rozhodovacího procesu EU (včetně přípravné fáze)
  • monitoring a koordinace národního rozhodovacího procesu
  • monitoring následné implementace již přijatých aktů
 • většina informací vyhrazena pro státní správu, vybrané zdroje ale veřejné
kontrola innosti vl dy parlamentem
Kontrola činnosti vlády Parlamentem
 • již zmiňovaný ústavní rámec
 • předpokládán společný postup obou komor, ale není příliš pravděpodobné
 • Poslanecká sněmovna
  • Výbor pro evropské záležitosti
  • projednává alespoň rámcově veškerou legislativu, jedná i o dalších záležitostech
  • možnosti: sám dá stanovisko, do odborných výborů, nebo na plénum
 • Senát
  • Výbor pro záležitosti EU (bývalý 1. pilíř), Výbor pro zahraniční věcí, obranu a bezpečnost (hlavně SZBP a EBOP)
  • vybírá si dokumenty, možnost odkázat odborným výborům, někdy diskuze na plénu
  • výsledkem přezkumu stanovisko pléna!
 • vláda „zohledňuje“ stanoviska komor, nemusí se podřídit
 • spolupráce parl. v EU
  • skrz síť COSAC
  • databáze IPEX http://www.ipex.eu/ipex/cms/home)
ad