Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM). Interpretimi i SNRF: Puthja e vdekjes apo rruga e suksesit për SNRF?. Interpretimi i SNRF: Përgjigja dhe roli i CESR në periudhën e re te kontabilitetit. Dy lëmitë kyçe: Mekanizmi i koordinimit të CESR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM)

Interpretimi i SNRF: Puthja e vdekjes apo rruga e suksesit për SNRF?


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Interpretimi i SNRF:

Përgjigja dhe roli i CESR në periudhën e re te kontabilitetit

Dy lëmitë kyçe:

Mekanizmi i koordinimit të CESR

A ka nevojë për mekanizmat e interpretimit të SNRF Evropiane?


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Interpretimi i SNRF:

Përgjigja dhe roli i CESR në periudhën e re te kontabilitetit.

1. Mekanizmi i koordinimit të CESR


1 sistemi i koordinimit t cesr
1. Sistemi i koordinimit të CESR

A. Pjesëmarrësit kyç në procesin e marrjes dhe aplikimit të SNRF në BE

B. Disa elemente specifike për kornizën e SNRF

C.Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Procesi i aplikimit të standardeve

CESR-EECS

-Vendimet e fuqizimit

-Databaza

-Bashkëpunimi me SEC

-Fuqizimi

Gjyqet kombëtare

-Zgjidhja e rasteve

Autoritetet kompetente

-Fuqizimi kombëtar paraprak

-Fuqizimi kombetar vijues

Pjesëmarrësit e tregut

-Përdoruesit e informatave

-disciplina e tregut

Auditorët

-Opinioni i auditimit

Lëshuesit

-Përgatitja e pasqyrave financiare

A. Pjesëmarrësit kyç në procesin e marrjes dhe aplikimit të SNRF në BE

Gjykata e BE-së

-Interpretimi i ligjeve të BE-së

Procesi i përcaktimit të standardeve

Komisioni dhe

parlamenti i BE-së

-Vendimi i fuqizimit

-Publikimi në OJ

ARC

-Opinioni i fuqizimit

EFRAG

-Këshillimi i fuqizimit

IASB - IFRIC

-Standardet dhe interpretimet

-Korrigjimet teknike

Përcaktuesit kombëtar të standardeve

Interpretimet lokale

Academics, Audit

Firmat (Dep.tek.)

-Doktrina e kontabilitetit


1 sistemi i koordinimit t cesr1
1. Sistemi i koordinimit të CESR

 • Korniza e raportimti financiar të BE-së dhe roli i disa elementeve specifike

 • të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të BNSK dhe interpretimet e IFRIC


1 sistemi i koordinimit t cesr2
1. Sistemi i koordinimit të CESR

 • Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

 • specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimet e IFRIC

 • Korrigjimet teknike


1 sistemi i koordinimit t cesr3
1. Sistemi i koordinimit të CESR

B. Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimeve të IFRIC

 • Korrigjimet teknike

 • Interpretimet lokale kombëtare


1 sistemi i koordinimit t cesr4
1. Sistemi i koordinimit të CESR

B. Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimeve të IFRIC

 • Korrigjimet teknike

 • Interpretimet lokale kombëtare

 • Qartësimet e standardeve dhe interpretimeve


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

1. Sistemi i koordinimit të CESR

B. Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimeve të IFRIC

 • Korrigjimet teknike

 • Interpretimet lokale kombëtare

 • Qartësimet e standardeve dhe interpretimeve

 • Mendimet e auditorëve


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

1. Sistemi i koordinimit të CESR

B. Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimeve të IFRIC

 • Korrigjimet teknike

 • Interpretimet lokale kombëtare

 • Qartësimet e standardeve dhe interpretimeve

 • Mendimet e auditorëve

 • Vendimet e fuqizimit


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

1. Sistemi i koordinimit të CESR

B. Korniza Evropiane e raportimit financiar dhe roli i elementeve

specifike të kornizës së SNRF

 • Standardet formale të IASB dhe interpretimeve të IFRIC

 • Korrigjimet teknike

 • Interpretimet lokale kombëtare

 • Qartësimet e standardeve dhe interpretimeve

 • Mendimet e auditorëve

 • Vendimet e fuqizimit

 • Disciplina e tregut


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Përcaktimi i standardeve (fuqizimi)

EU-

Parliament

Standardet e fuqizuara dhe interpretimet

(Ligjet e BE)

IASB

IFRIC

EFRAG

(advise to EC)

EU-

Comm.

ARC

Aplikimi i standardeve

IFRIC

Interpretimet

EU

National

enforcers

CESR-

EECS

IFRIC

Issuers

IFRIC

Qartësimet

Auditor


1 sistemi i koordinimit t cesr5

Lëshusit

Auditorët

Fuqizuesit kombëtar të BE-së

CESR - EECS

IFRIC

IFRIC Qartësimet

IFRIC

interpretimet

1. Sistemi i koordinimit të CESR


1 sistemi i koordinimit t cesr6
1. Sistemi i koordinimit të CESR

C. Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR

 • Principet kyçe të mekanizmit:

  • Diskutimi i vendimeve të fuqizimit dhe përvojave me një strukturë formale

  • Të gjitha organet mbikqyrëse marrin parasysh vendimet ekzistuese që janë të marra nga fuqizuesit kombëtar

  • Zhvillimi i një databaze si një mjet praktik ( jo një libër i rregullave)!


1 sistemi i koordinimit t cesr7
1. Sistemi i koordinimit të CESR

C. Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR

 • Mendimet aktuale për fuqizimin e procesit të koordinimit:

  • Çështjet e posaçme që janë të shkaktuara nga tranzicioni për SNRF

  • Interaksionet me BE

  • Bashkëpunimi operacional me rregullatorët e letrave me vlerë të vendeve të treta


1 sistemi i koordinimit t cesr8
1. Sistemi i koordinimit të CESR

C. Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR

 • EECS: Sesionet e koordinimit të fuqizuesve Evropian:

  • Përfshirja e të gjithë fuqizuesve mbi informatat financiare në BE(që nuk janë edhe anëtarë të CESR)

  • Takimet dymujore me personat që përfaqësojnë 27 vende

  • Diskutimi i vendimeve që janë të marra apo që do të merren nga fuqizuesit lokal

  • Komisioni i agjendës EECS

  • Databaza e EECS


1 sistemi i koordinimit t cesr9
1. Sistemi i koordinimit të CESR

C. Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR

 • EECS Databaza: Databaza e vendimeve fuqizuese

  • Mbledhja e të gjitha vendimeve të fuqizimit Evropian

  • Vendimet vepruese dhe jovepruese mbi fuqizimin

  • Përfshihen vendimet paraprake dhe vijuese

  • Nuk është libër interpretimesh!


1 sistemi i koordinimit t cesr10
1. Sistemi i koordinimit të CESR

C. Përshkrimi i mekanzimit të koordinimit të CESR

 • Databaza EECS, vendimet e anëtarëve

  • Inputi i vendimeve të reja

  • Konsultimi i databazës mbi marrjen e vendimeve

  • Marrja parasysh e vendimeve të llogarive ekzistuese

  • Konsultimi i kolegëve në rastet e vendimeve kontradiktore


Interpretimi i snrf puthja e vdekjes apo rruga e suksesit p r snrf

Interpretimi i SNRF:

Përgjigja dhe roli i CESR në periudhën e re te kontabilitetit.

2. A kemi nevojë për mekanzima të interpretimit Evropian të SNRF?


2 a kemi nevoj p r mekanzima t interpretimit evropian t snrf
2. A kemi nevojë për mekanzima të interpretimit Evropian të SNRF?

 • Disa nga pikëpamjet fillestare të CESR:

 • Arritja e një niveli të përshtatshëm të konsistencës është me rëndësi të lartë

 • Fushëveprimi komplex ekzistues në BE

 • Marrja e përvojës me mjedisin e ri raportues

 • Nuk ka nevojë për insitut shtesë në mungesë të nevoja bindëse

 • Bilancimi i kostos dhe fitimit me një mekanizëm të ri


2 a kemi nevoj p r mekanzima t interpretimit evropian t snrf1
2. A kemi nevojë për mekanzima të interpretimit Evropian të SNRF?

 • Elementete e rëndësishme që të kihen parasysh:

 • Rënsësia e marrjes së karakteristikave fundamentale të SNRF

 • - ndërkombëtare

 • - të bazuara në principe

 • Dëshira për të ofruar pjesëmarrësve të BE-së më tepër udhëzim për aplikim

 • - cili është niveli i konsistencës së kërkuar?

 • Cili është roli i vendeve të treta që do të jetë fuqizim dhe interpretim i SNRF?Hapsira p r t interpretuar snrf1
Hapsira për të interpretuar SNRF

apo: Rruga drejt suksesit?


ad