Rola Powiatu Gryfińskiego jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych.
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Rola Powiatu Gryfińskiego jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych. Tho role of Gryfino County as an administrative unit responsible for schools and educational institutions .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Rola Powiatu Gryfińskiego jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych.

Tho role of Gryfino County as an administrative unit responsible for schools and educationalinstitutions.


Slide2 l.jpg

W wyniku dokonanych zmian w powiatowej oświacie, stan organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco: As a result of changesincountyeducation, theorganization of secondaryschools , specialpurposeprimaryschools and lower high schools, subordinate to Gryfino headman, looks as presented :


Slide3 l.jpg

Zespół organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco: Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

1. Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum Zawodowe

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4. Uzupełniające LO dla dorosłych

Secondary School Complex Number 2 in Gryfino

1. Secondary School

2. Technical College

3. Vocational School

4. Supplementary Secondary School for adults


Zsp nr 2 w gryfinie l.jpg

Zespół Szkół organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco: Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Secondary School Complex Number 2 in Gryfino

ZSP Nr 2 w Gryfinie


Slide5 l.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum Zawodowe

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Secondary School Complex Number 1 in Chojna

1. Secondary School

2. Technical College

3. Vocational School

4. VocationalSchool for adults


Zsp nr 1 w chojnie l.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

w Chojnie

Secondary School Complex Number 1

in Chojna

ZSP Nr 1 w Chojnie


Slide7 l.jpg

Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa

2. Gimnazjum

3. Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Special Purpose Schools Complex in Gryfino

1. Primary School

2. Lower Secondary School

3. Rehabilitation and general educational classes


Slide8 l.jpg

Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

Special Purpose Schools Complex in Gryfino


Slide9 l.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa

2. Gimnazjum

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Special purpose school and education centre in Chojna

1. Primary School

2. Lower Secondary School

3. Vocational training school


Slide10 l.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie organizacji szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów podległych organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, wygląda następująco:

Special purpose school and education centre in Chojna


Slide11 l.jpg

Na terenie powiatu funkcjonują również szkoły niepubliczne dla dorosłych, które otrzymują dotacje z budżetu powiatu na prowadzenie działalności oświatowej.

In the county there are also private schools for adults. To run their educational activity they receive grants from the county budget.


Slide12 l.jpg

Szczecińskie niepubliczne dla dorosłych, które otrzymują dotacje CollegiumInformatyczne w Szczecinie

1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCI w Gryfinie

2. Prywatne Liceum Uzupełniające SCI w Gryfinie

3. Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Gryfinie

Information Technology College in Szczecin

1. Public Secondary School SCI in Gryfino

2. Public Supplementary Secondary School SCI in Gryfino

3. Public Post- Secondary Vocational School in Gryfino


Slide13 l.jpg

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. niepubliczne dla dorosłych, które otrzymują dotacje w Szczecinie

1. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 SCE w Chojnie

2. Policealne Studium Zawodowe Nr 5 w Chojnie

Education Centre Ltd

1. Secondary School Number 2 SCE in Chojna

2. Post- Secondary Vocational school in Chojna


Slide14 l.jpg

Ośrodek Kształcenia „Edukator” niepubliczne dla dorosłych, które otrzymują dotacje s.c. w Gryfinie

 • 1. Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Gryfinie

 • 2. Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Mieszkowicach

  3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Gryfinie

  4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Mieszkowicach

  5. Policealne Studium Zawodowe w Gryfinie

  Education Centre “Edukator” s.c. in Gryfino

  1. Secondary School “Edukator” in Gryfino

  2. Secondary School “Edukator” in Mieszkowice

  3. Supplemantary Secondary School “Edukator” in Gryfino

  4. Supplementary Secondary School “Edukator” in Mieszkowice

  5. Post-Secondary vocational School in Gryfino


Slide15 l.jpg

Do zadań powiatu w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych należy :

1.Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej - gromadzenie informacji oraz dokonywanie analizy i oceny stanu organizacyjnego placówek oświatowych, bazy materialno- technicznej, kadry pedagogicznej, wyników pracy.

2. Opracowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkoły.

3. Prowadzenie spraw związanych z:

a) przyznawaniem stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przyznawanie nagród i odznaczeń resortowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych,

c) przyznawanie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

d) przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,


Slide16 l.jpg

4. Prowadzenie ewidencji nauczycieli mianowanych placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych należy :i bieżąca praca związana z przeprowadzeniem egzaminu oraz nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 • Prowadzanie spraw związanych z wydaniem nowegoaktu nadania stopnia awansu zawodowego w związku

  z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia.

  6. Prowadzenie spraw w zakresie kształcenia specjalnego.

  7. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.


Slide17 l.jpg

With regard to the organization of schools and other educational institutions both public and private ones, the county is responsible for: 

1. Keeping of Educational Information System, data collection and analysis, assessment of status of the educational institutions (including safety measures), material and technical base, teaching staff and outcomes of their work.

2. Documentation processing procedures concerning headmaster elections.

3. Dealing with matters concerning:

a) awarding scholarships for education achievements to secondary school students

b) bestowing awards and medals upon school and education institutions headmasters

c) awarding incentive pays and duty allowances to school and education institutions headmasters

d) BestowingHeadman’s awards upon teachers on the Teachers' Day 


Slide18 l.jpg

4. educational institutions both public and private ones, the county is responsible for: Record-keeping of nominated teachers, organizingexamsand handlingteachers' professional advancement matters.

5. Issuing the new acts of granting promotion in rank to teachers.

6. Managing special purpose education issues.

7. Sending minors to Juvenile Reform Schools and Youth Centers of Sociotherapy.


Slide19 l.jpg

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończą średnią szkołę egzaminem maturalnym. Dodatkowo uczniowie klas Technikum Zawodowego przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Aby zadać maturę, należy otrzymać 30% punktów możliwych do uzyskania w wybranym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) z każdego z obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej i ustnej. Ustny egzamin z języka polskiego jest zdawany na jednym poziomie, a z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Maturzyści, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych egzaminów w części pisemnej lub ustnej, mogą w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego.


Slide20 l.jpg

To graduate from school secondary school students are obliged to take their school leaving exams (Matura, EgzaminZawodowy). In addition students of Technical College take the vocational qualifications exam. In order to pass the exam one should score 30 % ( at either elementary or extended level) in oral and written part of the exam in compulsory subjects. The Polish Exam is passed at elementary level and Second Language Exam can be taken at either elementary or extended level. Students who fail one of the compulsory exams are allowed to retake it in August.


Slide21 l.jpg

Finansowanie zadań oświatowych obliged to take their school leaving exams (Matura,

Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią około 34% w ogólnych wydatkach budżetu powiatu Gryfińskiego. Subwencja oświatowa na 2009 rok, przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego wyniosła 17 311 156, 00 zł.

Liczba uczniów w roku szkolnym w szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 2065, a w szkołach specjalnych 146.

Dodatkowo dyrektorzy szkół i placówek starają się o uzyskanie dofinansowania na działalność dydaktyczną oraz na wyposażenie szkół z różnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych źródeł finansowania.


Slide22 l.jpg

Finance Education obliged to take their school leaving exams (Matura,

For many years the education expenses amount to about 34% of the Gryfino County budget. The education subsidy for year 2009 in the Gryfino County was 17 311 156 , 00 zł.

The number of secondary students in the school year was 2065 and the number of special purpose schools students was 146.

Furthermore, the school headmasters are applying for grants for teaching activities and school equipment from country and foreign sources of finance.


Slide23 l.jpg

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ obliged to take their school leaving exams (Matura,

THE END