WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS
Download
1 / 57

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS. 87-100 Toruń ul. Targowa 12/22 tel. (0-56) 639-25-07 fax (0-56) 639-26-33. Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń. WODOMIERZE METRON TYPU JS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS' - lakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS

87-100 Toruń

ul. Targowa 12/22

tel. (0-56) 639-25-07

fax (0-56) 639-26-33

Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wodomierze metron typu js
WODOMIERZE METRON TYPU JS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Aktualnie produkowane przez METRON wodomierze wirnikowe jednostrumieniowe typu JS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej A i B.

W produkcji znajdują się 4 wielkości wodomierzy typu JS: N0,6; N1; N1,5 i N2,5 z regulacją zewnętrzną.

Każda wielkość posiada wykonanie do wody ciepłej oraz z nadajnikami impulsów.

Rozwiązania konstrukcyjne wodomierza METRON typu JS chronione są zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i RozliczeńDopuszczalne pozycje zabudowy wodomierzy typu JS Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych Rozliczeńna ich parametry metrologiczne

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wykres spadk w ci nie wodomierzy js

100kPa Rozliczeń– maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia dla urządzeń pomiarowych oraz elementów zaworowych

JS 1,5

JS 0,6

JS 1,0

JS 2,5

Wykres spadków ciśnień wodomierzy JS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wodomierze metron typu ws
WODOMIERZE METRON RozliczeńTYPU WS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Podobnie jak wodomierze METRON typu JS, także wodomierze typu WS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej B. Rozwiązanie konstrukcyjne wodomierza METRON typu WS chronione jest zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP. Na dzień dzisiejszy fabryka produkuje 6 wielkości wodomierzy WS - N1,5; N2,5; N3,5; N6; N10 i N15. Każda wielkość posiada 3 podstawowe odmiany, w tym do wody gorącej oraz z nadajnikami impulsów.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i RozliczeńZalety wodomierzy metron typu js i ws
ZALETY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Unikalne rozwiązania konstrukcyjne łożysk wirnika Rozliczeń

W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano unikalne rozwiązania łożysk wirnika, chronione zastrzeżeniami UP RP, w oparciu o zastosowanie stali kwasodpornej oraz kamieni łożyskowych, odpornych na korozję i ścieranie. Powyższe rozwiązania gwarantują:

Fwysoką trwałość eksploatacyjną wodomierzy;

Fwysoką czułość, rejestracją przecieków i małych poborów wody;

Fzwiększoną odporność na twardą wodę, zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w wodomierzu

Specjalne odmiany (02 i 42)wodomierzy METRON typu JS i WS posiadają zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej.

W przypadku zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej, w wodomierzu ulega pęknięciu (zjawisko karbu) specjalny pierścień, oddzielający moduł pomiarowy od zespołu liczydła, dzięki czemu pozostałe zespoły i części wodomierza nie ulegają uszkodzeniu.

Wodomierz, po wymianie pierścienia oraz zalegalizowaniu wg obowiązującej procedury nadaje się do dalszej eksploatacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym wodomierzu

Sprzęgło magnetyczne wodomierzy METRON typu JS i WS zabezpieczone jest przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego specjalnym ekranem umieszczonym w obszarze magnesów sprzęgła magnetycznego w płycie uszczelniającej.

Rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczenia przed zewnętrznym polem magnetycznym chronione jest zastrzeżeniami UP RP.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wzmocnione łożyskowanie wodomierzy do wody gorącej wodomierzu

W wodomierzach METRON typu WS i JS do wody gorącej oraz w przetwornikach przepływu do ciepłomierzy zastosowano wzmocnione łożyskowane oparte na węglikach spiekanych, gwarantując tym samym wysoką trwałość eksploatacyjną, np.: w zastosowaniu wodomierzy w obwodach cyrkulacyjnych wody ciepłej oraz w instalacjach ciepłowniczych.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Możliwość montażu nadajnika impulsów podczas eksploatacji wodomierza

W wodomierzach METRON typu JS i WS odm. 17 do wody zimnej oraz JS odm. 18 do wody ciepłej istnieje możliwość montażu nadajników impulsów podczas ich eksploatacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Odporność na zaparowanie liczydła wodomierza eksploatacji wodomierza

W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano rozwiązania konstrukcyjne zapewniające hermetyczność ich liczydeł, gwarantując tym samym ich odporność na zaparowanie.

Pełna zamienność części, łatwość napraw i regulacji

Dzięki zastosowaniu w wodomierzach METRON typu JS i WS budowy modułowej oraz własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym wodomierze charakteryzują się pełną zamiennością części oraz łatwością napraw i regulacji podczas ich legalizacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Armatura do zabudowy wodomierzy metron typu js i ws
ARMATURA DO ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS eksploatacji wodomierza

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wy eksploatacji wodomierzaposażenie dodatkowe do zabudowy wodomierzy w instalacjach wodociągowych

METRON oferuje dodatkowe wyposażenie, niezbędne do prawidłowej eksploatacji wodomierzy i zalecane do stosowania w ich dokumentacji techniczno-ruchomej. Do tego wyposażenia należy zaliczyć:

 • Fłączniki redukcyjne DN15 ułatwiające montaż wodomierzy w trudno dostępnych miejscach mieszkaniowych instalacji sanitarnych, a także ograniczających wpływ naprężeń od innych elementów rurociągu podczas eksploatacji wodomierza - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fstandardowe elementy złączne: łączniki, przedłużacze standardowe, przedłużacze redukcyjne, uszczelki, nakrętki do wszystkich wielkości produkowanych wodomierzy - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzawory zwrotne kulowe do wodomierzy typu JS- patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzawory zwrotne grzybkowe do wodomierzy typu WS (z możliwością montażu bezpośrednio w króćcu wodomierza) - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzwory przelotowe kulowe;

 • Fosadniki - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fkonsole i studzienki wodomierzowe

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wymagania dotycz ce zabudowy wodomierzy metron typu js i ws
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS eksploatacji wodomierza

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań.

 • Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień.

 • Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.

 • Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4oC.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.

 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.

 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).

 • W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Przed wodomierzem, uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym.

 • Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się stosowanie łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji METRON gwarantującego uproszczenie prac montażowych oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu.

 • W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu elastycznego.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka ±5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:- przed wodomierzem, odcinek L > 5 Dr ( Dr – średnicaprzewodu);-za wodomierzem, odcinek L > 3 Dr.

 • Dla wodomierzy mieszkaniowych DN15 (JS0,6; 1 i 1,5) warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz zostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika uznaje się za wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem).

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych i domowych

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych domowych

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane zabezpieczenie przyłącza wodomierzowego domowych

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecany sposób zabudowy wodomierzy domowych w specjalnej konsoli

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Rozruch wodomierzy
ROZRUCH WODOMIERZY konsoli

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Po zainstalowaniu wodomierza w danym przył konsoliączu, w celu odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać wodę po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez powolne odkręcenie danego zaworu docinającego przed wodomierzem. Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachować całkowitą szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.

 • W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 • Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony wodą.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Po zakończeniu uruchamiania wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:- dla wodomierzy mieszkaniowych - np.: Administracji Osiedla,- dla wodomierzy domowych - Zakładu Wodociągowegowg ustalonej przez daną instytucję procedury.

 • Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej, np.: Administracji Osiedla.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wymagania dotycz ce eksploatacji wodomierzy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI WODOMIERZY mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • W trakcie użytkowania wodomierza mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:zawór odcinający (lub armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien być całkowicie otwarty.

 • Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.

 • Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objętości qs, określonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby.

 • Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • W trakcie użytkowania wodomierza mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:zaleca się dokonywać okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych (np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na:

 • sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowegonie ma przecieków,

 • sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnegoobracają się wskazówki liczydła wodomierza,

 • oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,

 • sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i użytkownika.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zu ycie eksploatcyjne wodomierzy
ZUŻYCIE EKSPLOATCYJNE WODOMIERZY mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo, mangan oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają decydujący wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierzy w okresie eksploatacji, powodując w czasie pogorszenie błędu pomiarowego przy małych poborach wody.

 • Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy wskazaniami wodomierzy domowych, na podstawie których następują rozliczenia z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych stale się pogłębia.Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając -30%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych użytkowników wodomierzy.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Legalizacja ponowna wodomierzy
LEGALIZACJA PONOWNA WODOMIERZY Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Jedyną gwarancją zachowania rzetelności rozliczeń zużycia wody jest bezwzględne przestrzeganie wymaganych przepisami GUM terminów legalizacji: - 61 miesięcy– dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp10m3/h- 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości qp 10m3/h

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Dla ciągłości rozliczeń zużycia wody wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

 • Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli uzasadnione to będzie ekonomicznie można poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu przedstawić do ponownej legalizacji.

 • W celu poprawy bilansu zużycia wody w spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się zasadne wymieniać wodomierze z wygasłą cechą legalizacyjną na wodomierze nowe, o większej dokładności pomiaru.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Jakie rozwiązanie proponuje METRON? wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

Wymiana wodomierzy kwalifikowanych do ponownej legalizacji na wodomierze nowe i/lub zregenerowane.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Recycling wodomierzy wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Specjalna oferta serwisowa wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty serwisowej ? wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

 • Dokładniejszy pomiar zużycia wody.

 • Montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnych odczytów.

 • Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierzy domowych.

 • Gwarancje serwisowe w okresie międzylegalizacyjnym.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Nasza oferta to także ochrona środowiska wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

 • Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony środowiska.

 • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

 • Oszczędność wartościowych surowców.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Warunkiem sukcesu jest ... wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

 • Profesjonalne zarządzanie gospodarką wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w zakresie:- ewidencji i eksploatacji wodomierzy,- organizacji rozliczeń zużycia wody,- przestrzegania okresów legalizacji ponownej wodomierzy

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Ponadto od 2001r proponujemy szeroki zakres us ug w zakresie gospodarki wodomierzowej

Ponadto od 2001r. proponujemy szeroki zakres usług w zakresie gospodarki wodomierzowej !!!

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i RozliczeńSystemy zdalnych odczyt w

SYSTEMY ZDALNYCH ODCZYTÓW Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


SYSTEM UZO WM Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


System UZO WM Rozliczeń schemat strukturalny

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zintegrowany system odczytu danych drogą radiową Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeńad