slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integriteitsrisicoanalyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integriteitsrisicoanalyse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Integriteitsrisicoanalyse - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Integriteitsrisicoanalyse. Stevige basis voor een goed functionerende en integere organisatie Dieter Vanhee Beleidsmedewerker organisatieontwikkeling Afdeling HR- en Organisatiebeleid Departement Bestuurszaken. Integriteitsevent 10 april 2014 Leuven. Inhoud. 1. Belang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integriteitsrisicoanalyse' - laith-dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Integriteitsrisicoanalyse

Stevige basis voor een goed functionerende

en integere organisatie

Dieter Vanhee

Beleidsmedewerker organisatieontwikkeling

Afdeling HR- en Organisatiebeleid

Departement Bestuurszaken

Integriteitsevent

10 april 2014

Leuven

inhoud
Inhoud

1. Belang

2. Stappenplan

3. Succesfactoren

4. Meer informatie

1 belang
1. Belang
 • Organisatiebeheersing VO
  • Leidraad interne controle/organisatiebeheersing
  • Handreiking integriteit
 • Zicht op risico’s en maatregelen
 • Fundament voor het integriteitsbeleidsplan
2 stappenplan
2. Stappenplan
 • Stap 1: Samenstellen van een werkgroep
 • Projectleider
 • Multidisciplinaire werkgroep met kennis rond functies en processen binnen de organisatie, organisatiebeheersing, communicatie en integriteit
2 stappenplan1
2. Stappenplan

Stap 2: Integriteitsscan: verzamelen van relevante informatie en gegevens

 • Lijst van functies
 • Lijst van kwetsbare functies
 • Lijst van processen
 • Eventueel eerdere (integriteits)risicoanalyses

 Samenbrengen relevante bestaande info en checken correctheid

2 stappenplan2
2. Stappenplan

Stap 2: Integriteitsscan: verzamelen van relevante informatie en gegevens

Integriteitsrisicoanalyse kan starten obv functies of processen in de organisatie  evenwaardig!

2 stappenplan3
2. Stappenplan

Stap 2: Integriteitsscan: verzamelen van relevante informatie en gegevens

Keuze voor functies of processen hangt af van:

 • Wat er al beschikbaar is in de organisatie
 • Context van de organisatie. Bvb. organisatie in verandering baseert zich best op wat meest stabiel blijft.

Is informatie niet beschikbaar, dan zelf info verzamelen, bijvoorbeeld door interviews van mensen in organisatie, brainstorm, workshop, zelfevaluatie, checklists, …

2 stappenplan4
2. Stappenplan

Stap 3: Risico’s binnen kwetsbaarheidsmatrix

 • Opmaak potentiële risico’s. Voorbeeld:
2 stappenplan5
2. Stappenplan

Stap 4: Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken

 • In kwetsbaarheidsmatrix per risico maatregelen aanvullen
 • Drie types maatregelen:

Preventief Detectief Reactief

2 stappenplan6
2. Stappenplan

Stap 4: Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken

 • Preventieve maatregelen (niet-exhaustief):
    • Regelgeving
    • Charters en codes
    • Arbeidsreglement
    • Eedaflegging
    • HR-beleid
    • Voorbeeldig leiderschap
    • Informatiebeheer
    • Specifieke maatregelen per type proces bvb. vier-ogenprincipe, dubbele handtekening, functiescheiding
2 stappenplan7
2. Stappenplan

Stap 4: Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken

 • Detectieve maatregelen (niet-exhaustief):
    • Meldkanalen binnen entiteiten: leiddinggevende, personeelsvertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, klachtenmanager
    • Meldkanalen op VO-niveau: Audit Vlaanderen, Spreekbuis, Vlaamse Ombudsdienst
    • Externe meldingskanalen: politie, procureur
    • Audit en controle: onderzoek door Audit Vlaanderen, Rekenhof, externe auditfirma’s
    • Opvangen signalen via personeelspeiling
    • Processpecifiekedetectieve maatregelen
2 stappenplan8
2. Stappenplan

Stap 4: Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken

 • Reactieve maatregelen (niet-exhaustief):
    • Opstart integriteitsbeleid indien dit ontbreekt: preventief, detectief en reactief
    • Remediëringsbeleid: training, begeleiding
    • Intern sanctiebeleid: waarschuwing, berisping, overplaatsing, schorsing, ontslag
    • Extern sanctiebeleid: vervolging
2 stappenplan9
2. Stappenplan

Stap 4: Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken

 • Maatregelen kritisch bekijken
 • Kwaliteitscheck: Duidelijk? Transparant? Open? Volledig? Tegenstrijdig? Actueel? Duurzaam? Efficiënt?
 • Toepassingscheck: Gekend? Toepasbaar? Aanvaardbaar? Toegepast?
2 stappenplan10
2. Stappenplan

Stap 5: Prioriteiten bepalen

 • Kans op risico’s. Voorbeeld:
2 stappenplan11
2. Stappenplan

Stap 5: Prioriteiten bepalen

 • Impact bij voordoen risico. Voorbeeld:
 • Voorbeeld:
2 stappenplan12
2. Stappenplan

Stap 5: Prioriteiten bepalen

 • Weging van scores: Kans x impact = risicoscore Voorbeeld:
2 stappenplan13
2. Stappenplan

Stap 5: Prioriteiten bepalen

 • Risicoafdekking door bestaande beheersmaatregelen. Voorbeeld:
2 stappenplan14
2. Stappenplan

Stap 6: Actieplan

 • Klemtoon op matige/hoge risicoscores met gedeeltelijke/onvoldoende risicoafdekking
 • Principes van projectmanagement
 • Acties op korte, middellange en lange termijn
 • Periodieke controle en bijsturing
 • Integriteitsrisicoanalyse regelmatig herhalen
2 stappenplan15
2. Stappenplan

Voorbeelden:

http://www.bestuurszaken.be/integriteitsrisicoanalyse/voorbeelden

ingedeeld volgens:

 • De omvang van de entiteit (0-100, 101-200, 201-500, 501-1000, +1000)
 • Departement/agentschap
 • Toegepaste methodiek risicoanalyse integriteit
 • Zijn beschikbaar: Audit Vlaanderen, dept. EWI, dept. OV, Dept. WVG, ALV, VAPH, De Scheepvaart, W&Z, Dept. MOW, VLM.
slide20

3. Succesfactoren

 • Draagvlak en steun binnen ganse organisatie;
 • Positief voorbeeldgedrag van het management;
 • Communicatie over het doel van de integriteitsrisicoanalyse;
 • Multidisciplinaire werkgroep;
 • Kwetsbaarheidsmatrix;
 • Het oplijsten en kritisch bekijken van maatregelen;
 • Zorgvuldig wegen van de risico’s en de impact van mogelijke risico’s;
 • Objectieve risicoafdekkingsgraad maatregelen;
 • Maken en uitvoeren van een actieplan;
 • Tijd, mensen en middelen;
 • Regelmatig de cyclus van integriteitsrisicoanalyse herhalen.
slide21

4. Meer informatie

 • Websites en contact?

http://www.bestuurszaken.be/integriteit

http://www.bestuurszaken.be/integriteitsrisicoanalyse

http://www.bestuurszaken.be/organisatiebeheersing

dieter.vanhee@bz.vlaanderen.be

kristien.verbraeken@bz.vlaanderen.be

 • Ondersteuning?

Het agentschap voor overheidspersoneel (AgO)

biedt u begeleiding bij uw risicoanalyse:

agoadviseert@vlaanderen.be