Digit lna u ebnica ob ianskej n uky
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Digitálna učebnica občianskej náuky. Filozofia - Novoveká filozofia Renesancia. Renesancia – ciele. Žiak vie : vymenovať najvýznamnejších predstaviteľov renesančného myslenia, vysvetliť pojmy renesancia a humanizmus, vymenovať znaky humanizmu a renesancie,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - laird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit lna u ebnica ob ianskej n uky

Digitálna učebnica občianskej náuky

Filozofia

-

Novoveká filozofia

Renesancia


Renesancia ciele
Renesancia – ciele

 • Žiak vie :

  • vymenovať najvýznamnejších predstaviteľov renesančného myslenia,

  • vysvetliť pojmy renesancia a humanizmus,

  • vymenovať znaky humanizmu a renesancie,

  • zdôvodniť nástup humanizmu a renesancie, nový pohľad na svet a človeka.


Renesancia pr beh loveka
Renesancia – príbeh človeka

Jozef si zahral Milionára. Pomôžte mu.

 • Ako sa volá stredoveká disciplína, ktorá prerástla do serióznej vedy, zvanej chémia?

 • Ako sa volá stredoveká disciplína, ktorá prerástla do serióznej vedy zvanej astronómia?

 • Ako sa volal človek, umelec, vedec, humanista. prototyp renesančného človeka?

 • Ako sa nazýval vynálezca stroja, ktorý urobil revolúciu v šírení literatúry a vzdelania?

 • Ako sa nazýva náboženské hnutie v Európe, ktoré sa snažilo o nápravu pomerov v cirkvi a napokon viedlo ku oddeleniu sa od cirkvi?

 • Ako znie priezvisko najvýznamnejšieho objaviteľa známeho kontinentu?

  Čo tieto udalosti a ľudia zmenili?


Renesancia u ebnica
Renesancia - učebnica

1) Renesancia:

 • myšlienkové a umelecké hnutie tvoriace epochu medzi gotikou a barokom (14 - 17.)

 • znovuzrodenie antiky (východisko, nie cieľ)

 • dôraz na rozum

 • antropocentrizmus

 • oslabovanie teológie

 • naturalizmus    

 • senzualizmus

 • panteizmus

 • individualizmus


Renesancia u ebnica1
Renesancia - učebnica

2) Humanizmus:

 • humanus = ľudský

 • „carpediem“

 • ideové východisko renesancie.

 • orientácia na hodnotu človeka: jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku

 • DanteAlighieri, GiovanniBoccaccio


Renesancia u ebnica2
Renesancia - učebnica

3) Predpoklady vzniku:

 • vznik: Taliansko

 • stredoveké univerzity ovládané scholastikmi

 • rozvoj miest

 • filozofia - súčasť spoločensko-politického vývoja


Renesancia u ebnica3
Renesancia - učebnica

4) Metodológia:

skúmanie

predmet metódy

scholastické

slovičkárenie

indukcia,

spojenie s vedou

nebo

Zem


Renesancia u ebnica4
Renesancia - učebnica

5) Predstavitelia:

 • Mikuláš Kusánsky: „O učenej nevedomosti“ – čím viac vieme, tým menej vieme.

 • Giordano Bruno: panteista


Renesancia u ebnica5
Renesancia - učebnica

5) Predstavitelia:

Politická filozofia

 • Niccolo Machiavelli: „Vladár“ - účel svätí prostriedky → machiavelizmus

 • Thomas More: „Utópia“ - príčina rozporov: majetková nerovnosť - ideálny štát - spoločná práca, spoločné vlastníctvo, spoločné rozdeľovanie - naznačil princípy parlamentného usporiadania

 • Tomasso Campanella : „O slnečnom štáte“ ideál spoločenského zriadenia je spoločné vlastníctvo a spoločná práca


Renesancia pracovn list
Renesancia – pracovný list

 • Stiahnite si pracovný list!


Renesancia lohy
Renesancia – úlohy

 • Kto je na karikatúre?


Renesancia lohy1
Renesancia – úlohy

 • Kto je na karikatúre?


Renesancia lohy2
Renesancia – úlohy

1) Čo vyplýva z nasledovnej interpretácie myšlienky Mikuláša Kuzánskeho? Aký názor na pozitívnu teológiu z tohto vyplýva?

 • „Intelekt, ktorý nie je pravdou, nikdy nepochopí pravdu tak presne, že by postupom do nekonečna nemohla byť pochopená presnejšie.“


Renesancia lohy3
Renesancia – úlohy

2) Na základe analýzy výrokov Giordana Bruna vymedzte a pomenujte jeho chápanie vzťahu Boha a sveta. Mimochodom, toto učenie do veľkej miery prebral od Mikuláša Kuzánskeho.

 • „Jedno večne zostáva jediné zhodné a totožné so sebou.“

 • „Boh splývajúci s prírodou je vo veciach.“

 • „Boh je nekonečný pretože je celí v celom svete a v každej jeho časti nekonečne a úplne.“

  3) Analyzujte výrok Giordana Bruna, ktorým prijal svoj rozsudok.

 • „Vynášate nado mnou rozsudok s väčším strachom než s akým ho ja počúvam.“


Renesancia lohy4
Renesancia – úlohy

4) Analyzujte nasledovný text Erazma Rotterdamského.

 • „Život kráľov a šľachticov pápeži, kardináli a biskupi už oddávna nielen napodobňujú, ale v nejednom ohľade svoje vzory ešte skoro pretromfnú. Vedia sa veľmi dobre postarať o seba a spríjemňovať si život, sami sa „pasú“ a na ovečky bude dávať pozor Kristus.“

 • Erazmus+rotterdamský: Chvála bláznivosti


Renesancia lohy5
Renesancia – úlohy

5) Myšlienky Niccola Machiavelliho dodnes rezonujú v reálnej politike. Ako by ste naformulovali myšlienku, ktorá vyplýva z nasledovného textu a nazýva sa machiavelizmus? Čo vyplýva z druhého úryvku?

 • „Vyznávač dobra musí medzi mnohými zlými nevyhnutne padnúť. Ak sa chce preto vladár udržať, musí sa naučiť schopnosti nebyť dobrý a okrem toho sa musí naučiť dokázať túto schopnosť uplatňovať, ako si to okolnosti vyžadujú.“


Renesancia lohy6
Renesancia – úlohy

 • „Treba byť líškou, aby sme poznali pasce, a treba byť levom, aby sme vyľakali vlkov. Kto bojuje len ako lev, ten sa zvieracej povahe vladára nerozumie. Rozvážny pán teda nebude držať dané slovo, ak by mu to malo byť na škodu.“

 • Niccolo Machiavelli: Vladár


Renesancia lohy7
Renesancia – úlohy

6) Myšlienky ktorej ideológie by ste mohli nájsť v texte Thomasa Mora?

 • „Všade inde, kde ľudia hovoria o verejnom prospechu, starajú sa len o svoj vlastný prospech. Ale v Utópii, kde nie je nič súkromné, skutočne sa zaoberajú verejným záujmom. V Utópii, kde patrí všetko všetkým, nikto nepochybuje o tom, že ak bude postarané o to aby boli plné štátne sýpky, nikomu nebude chýbať nič súkromné. Neprideľujú sa tu veci skúpo, nie sú tu ani chudáci ani žobráci, a hoci nikto nemá nič, predsa sú všetci bohatí.“

 • Thomas More: Utópia


Renesancia lohy8
Renesancia – úlohy

 • Vypočujte si nasledovné diela: http://bojnak.wbl.sk/Michel_de_Montaigne_-_O_lharich.mp3

 • http://bojnak.wbl.sk/Chv__la_bl__znivosti_1.mp3

 • http://bojnak.wbl.sk/Chv__la_bl__znivosti_2.mp3

 • http://bojnak.wbl.sk/Chv__la_bl__znivosti_3.mp3

 • http://bojnak.wbl.sk/Chv__la_bl__znivosti_4.mp3


Renesancia literat ra
Renesancia - literatúra

 • Použitá a odporúčaná literatúra:

  • Martinkova, Vavrová, Eva: Náuka o spoločnosti. Nová maturita, 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2005.

  • Zmaturuj z náuky o spoločnosti