1 / 10

Külli Kori, Meelis Brikker

Külli Kori, Meelis Brikker. Tartu Ülikool. Mida teame?. Kust inimene energiat saab ? Millele inimene energiat kulutab?. Mida teada saame?. Mis on termoregulatsioon ? Mida teeb organism selleks, et püsivat kehatemperatuuri hoida?. Soojusregulatsioon.

lahela
Download Presentation

Külli Kori, Meelis Brikker

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Külli Kori, Meelis Brikker • Tartu Ülikool

  2. Mida teame? • Kust inimene energiat saab? • Millele inimene energiat kulutab? Külli Kori, Meelis Brikker

  3. Mida teada saame? • Mis on termoregulatsioon? • Mida teeb organism selleks, et püsivat kehatemperatuuri hoida? Külli Kori, Meelis Brikker

  4. Soojusregulatsioon • Kõigusoojane ehk eksotermiline loom – kehatemperatuur sõltub väliskeskkonna temperatuurist • Püsisoojane ehk endotermiline loom – keha genereerib ise soojust ja säilitab sisetemperatuuri sõltumata väliskeskkonnast Original by Jeffrey Sciberras Original by lwpkommunikacio Külli Kori, Meelis Brikker

  5. Termoregulatsioon • Kehatemperatuuri hoidmine kindlas vahemikus hoolimata sellest, millised on välistingimused • Soojus vabaneb skeletilihaste, maksa, südame, aju töö tulemusel • Inimese kehatemperatuur on 36-37°C • Reguleerib hüpotaalamus Original by Frank Kovalchek Külli Kori, Meelis Brikker

  6. Külma korral • Higi tootmine lõpetatakse • Veresooned tõmbuvad kokku • Tekib „kananahk“ • Tekivad külmavärinad • Vastsündinutel on pruunrasvkude, millest saabsoojust toota Külli Kori, Meelis Brikker

  7. Palavas • Inimene on üks vähestest loomadest, kellel on higinäärmed • Suureneb higi tootmine • Suurem hulk verd liigub nahalähedastesse veresoontesse • Soojuskadu suureneb Original by Minghong Külli Kori, Meelis Brikker

  8. Ülesanne • Arutlege klassis, mis saab inimkehast eralduva soojusega edasi? • Kas seda oleks võimalik kuidagimoodi rakendada? • Vaadake videot Külli Kori, Meelis Brikker

  9. Loe lisaks • Tree-hugging koalas demonstrate a novel thermoregulatory mechanism for arboreal mammals: http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/6/20140235(Briscoe et al., 2014) Külli Kori, Meelis Brikker

  10. Kokkuvõte • Termoregulatsioon on kehatemperatuuri hoidmine kindlas vahemikus hoolimata sellest, millised on välistingimused • Temperatuuri reguleeritakse higistamise, veresoonte kokku tõmbumise või laienemisega ning karvade püsti ajamisega Külli Kori, Meelis Brikker

More Related