slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Степінь з натуральним показником PowerPoint Presentation
Download Presentation
Степінь з натуральним показником

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Степінь з натуральним показником - PowerPoint PPT Presentation

lahela
174 Views
Download Presentation

Степінь з натуральним показником

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Степінь з натуральним показником Властивості степеня з натуральним показником 7 клас Вчитель:Гарна Г.В,

 2. Знайдіть значення виразів (усно):

 3. Знайдіть значення виразів (усно):

 4. Обчислити:

 5. Обчислити:

 6. Обчислити:

 7. Чи тотожні вирази? 2а + а + а і 4а х + х + х і х3 2b – 2а і -2(а – b) 5 + 5 + 5x і 15х

 8. Обчислити: 0,753 · 107 2,205 · 105 9,099 · 101

 9. Розв'яжіть рівняння: х10 = 0 х7 = 1

 10. Розв'яжіть рівняння: x8– 1 = 0 x5+ 1 = 0

 11. Ви молодці!