pravidla
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRAVIDLA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PRAVIDLA - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

PRAVIDLA. Desatero OP LZZ. Fondy Evropské unie. Co znamenají a jak fungují? široká škála nástrojů finanční a technické pomoci především podpora hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti, snižování sociálních nerovností některé nástroje – pomoc kandidátům při přípravě vstupu do EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVIDLA' - lael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravidla

PRAVIDLA

Desatero OP LZZ

fondy evropsk unie
Fondy Evropské unie
 • Co znamenají a jak fungují?
 • široká škála nástrojů finanční a technické pomoci
 • především podpora hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti, snižování sociálních nerovností
 • některé nástroje – pomoc kandidátům při přípravě vstupu do EU
struktur ln fondy
Strukturální fondy
 • SF - tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU
 • Přímé zaměření na snižování:

- rozdílů mezi regiony členských států

- zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů

 • Čerpání v několikaletých cyklech
 • Základ – definování jasných cílů a priorit
 • 2007-2013 – hl.cíl - větší sociální a ekonomický růst, pracovní místa
 • Regionální rozvoj - 3 Cíle
slide5
Cíle
 • Konvergence - zlepšování podmínek a podpora aktivit, HDP< 75% průměru EU, celá ČR vyjma hl.m.Prahy; 81,5%
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - inovační projekty, HDP>75% průměru EU, pouze hl.m.Praha; 16%
 • Evropská územní spolupráce-přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, celá ČR, včetně Prahy; 2,5%
esf evropsk soci ln fond
ESF - Evropský sociální fond
 • Podpora aktivit v zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání, rekvalifikace
 • Cílů dosahuje - posilování soc. programů, pomoc rizikovým skupinám obyvatel, podpora rovných příležitostí, zlepšování mobility pracovních sil v EU
 • % xxxx prostředků
opera n program op
Operační program - OP
 • Je základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti, který zpracovávají členské země EU, kde jsou popsány cíle a priority
 • Oblasti podpory
 • Výčet žadatelů
 • 24 OP v ČR pro období 2007-2013
op lzz
OP LZZ
 • Financován z ESF
 • Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72– donor
 • Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
 • Obsahuje 6 prioritních os - oblasti podpor
 • 1. Adaptabilita - další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.
pravidla desatero op lzz
Pravidla - Desatero OP LZZ
 • Příručky, manuály, metodické pokyny OP LZZ
 • Příručka pro AP – IPVZ- http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/
 • Informace pro realizátory vzdělávacích aktivit:

dokumenty do 1 měsíce od podpisu smlouvy,

pravidelné

 • Publicita - postup při realizaci s ohledem na publicitu

- monitoring tiskových zpráv

 • Archivace -min. 10 let od ukončení financování projektu
postup p i realizaci publicita
Postup při realizaci - Publicita

web AP - info o projektu - do 1 měs. od podpisu smlouvy s IPVZ

Povinné minimum – nesplnění = sankce

Učebna/třída/místnost - označena logy, vlaječky

Veškeré dokumenty - označeny logy, hlavičkový papír (černobílý x barevný)!!! rozlišovat při tisku!!!

rozhoduje logo na originálu

postup p i realizaci publicita1
Postup při realizaci - Publicita

Propagační letáky-dostupné všem účastníkům

Informovat účastníky o hrazení z ESF

7. Pověřená osoba - doporučení

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Šounová

[email protected]

tel: +420 271 019 572

gsm: +420 725 817 414

ad