slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, 06.06.2013 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, 06.06.2013 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, 06.06.2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014. Program Operacyjny MS: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.”. Informacja i Promocja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, 06.06.2013 r.' - lada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program Operacyjny MS: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.”

Informacja i Promocja

Spotkanie informacyjne z Beneficjentami projektów predefiniowanych, Popowo, 06.06.2013 r.

slide2

Cele informacji i promocji

  • Zwiększenie rozpoznawalności działań realizowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie funkcji, jakie spełnia Norweski Mechanizm Finansowy, w szczególności w budowaniu potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
  • Upowszechnienie informacji o korzyściach płynących z wykorzystania funduszy norweskich, przeznaczonych na zwiększenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

zadania operatora programu
Zadania Operatora Programu

Operator Programu upowszechnia informacje na temat programu, jego celów, wdrażania oraz współpracy z podmiotami z Norwegii, w szczególności poprzez następujące działania:

Plan komunikacji

Organizację przynajmniej dwóch wydarzeń informacyjno-promocyjnych (konferencje, seminaria, konferencje prasowe)

Stronę internetową dotyczącą Programu

Realizację działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

wymogi dotycz ce informacji i promocji
Wymogi dotyczące informacji i promocji

Operator Programu przestrzega Wytycznych w sprawie informacji i promocji stanowiących załącznik 4 do Regulacji ws. Wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Operator Programu zapewnia, że beneficjenci wypełniają swoje zobowiązania w zakresie informacji i promocji zgodnie z ww. Wytycznymi.

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

plan komunikacji operatora programu
Podstawowym celem działań z zakresu komunikacji jest dotarcie do

szerokich kręgów społeczeństwa z informacjami na temat udziału

resortu sprawiedliwości we wdrażaniu NMF i zainteresowanie ich

konkretnymi przykładami projektów z niego dofinansowanych.

Realizacji powyższego celu mają służyć następujące działania:

Informowanie ogółu społeczeństwa

Komunikacja służąca tworzeniu i lepszej realizacji projektów

Komunikacja na rzecz skutecznej realizacji Programu

Plan Komunikacji Operatora Programu

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

narz dzia komunikacji
Narzędzia komunikacji

Strona internetowa, za której opracowanie i utrzymanie odpowiedzialny jest Operator Programu.

Organizacja co najmniej dwóch konferencji dotyczących wdrażania NMF przez MS, w tym konferencji inaugurującej Program oraz konferencji zamykającej jego realizację.

Publikacje drukowane i multimedialne oraz materiały promocyjne.

Kampanie ATL.

Inne działania informacyjno-promocyjne, m.in. udział w targach, wystawach, wizytach studyjnych, imprezach zewnętrznych dotyczących wsparcia NMF.

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

strona internetowa http www nmf ms gov pl
Strona internetowa http://www.nmf.ms.gov.pl/

Zgodnie z Wymogami dot. informacji i promocji strona internetowa

zawiera:

Informacje o Programie oraz Mechanizmie Finansowym

Informacje o procedurze i terminach oceny wniosków o dofinansowanie

Informacje o wszystkich dofinansowanych projektach, wraz z ich prezentacją, z podaniem informacji kontaktowych, czasu trwania projektów, wielkości otrzymanego wsparcia, jak również informacji o współpracy z podmiotami z Państwa-Darczyńcy

Informacje o oddziaływaniu wsparcia płynącego z Programu oraz Mechanizmu Finansowego

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

strona internetowa c d
Strona internetowa c.d.

Właściwą dokumentację

Link do strony internetowej Mechanizmów Finansowych Państw darczyńców

Link do strony internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym w Państwie-Beneficjencie

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

cel dzia a informacyjno promocyjnych beneficjent w
Cel działań informacyjno-promocyjnych Beneficjentów

Podniesienie świadomości publicznej o znaczeniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla wdrażania projektu (zgodnie z lit. I Art. 5.3.1 Regulacji)

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

zadania beneficjent w projekt w predefiniowanych
Zadania beneficjentów projektów predefiniowanych

Promowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez informowanie o Programie i Mechanizmie Finansowym odbiorców na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Przygotowanie planu promocji, który jest częścią wniosku o dofinansowanie

Wdrażanie planu promocji zgodnie z harmonogramem

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

zadania beneficjent w projekt w predefiniowanych c d
Zadania beneficjentów projektów predefiniowanych c.d.

Beneficjent zapewnia, aby osoby biorące udział w projekcie były poinformowane o finansowaniu pochodzącym z właściwego Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Beneficjentów muszą być zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. https://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx

Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, plakatów, publikacji, stron internetowych.

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

slide13
Plan Promocji Beneficjenta zawiera:

Cele oraz grupy docelowe

Strategię oraz treść działań informacyjnych i promocyjnych

Co najmniej trzy główne wydarzenia informacyjne dotyczące realizacji projektu, takie jak: seminarium, konferencja - w tym wydarzenie otwierające i zamykające projekt, szkolenia, konferencja prasowa lub inne wydarzenie prasowe

Udostępnianie aktualnych informacji o projekcie na specjalnej stronie internetowej (http://www.nmf.ms.gov.pl) – beneficjenci zamieszczają na stronie aktualne informacje o projekcie w języku polskim i w języku angielskim

Strona internetowa zawiera informacje o projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji, rezultatach projektu, informacje o współpracy z podmiotami z Państwa-Darczyńcy, zdjęcia, informacje kontaktowe.

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

podstawy przygotowania planu komunikacji
Podstawy przygotowania Planu Komunikacji

Zdecyduj co chcesz osiągnąć za pomocą komunikacji

Zdefiniuj lub określ grupę docelową

Zdefiniuj kluczowy komunikat, który chcesz przekazać

Upewnij się, że przekazywany komunikat jest odpowiedni dla wybranej grupy docelowej

Wybierz narzędzia i działania, które najlepiej przyczynią się do osiągnięcia celów

Opracuj harmonogram działań

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

materia y informacyjne i promocyjne
Materiały informacyjne i promocyjne

Stosuj proste komunikaty, skup się na osiągnięciach i wynikach, unikaj żargonu

Dostosuj publikacje do osób, do których je kierujesz

Pamiętaj o zawarciu informacji o wsparciu finansowym we wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących projektu

Upewnij się, że na materiałach promocyjnych zamieszczasz logo funduszy norweskich

Przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych należy wziąć pod uwagę stosunek kosztów do możliwych korzyści

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

slide17
Użycie logotypów jest obowiązkowe

Logotypy funduszy EOG i funduszy norweskich muszą być użyte albo

w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo muszą

być czarnobiałe.

Jeśli program/projekt jest dofinansowany tylko w ramach funduszy EOG

lub funduszy norweskich, wówczas należy użyć tylko jednego logotypu;

jeśli korzysta się z obu funduszy, należy zastosować oba logotypy.

Formuła „Dofinansowane przez…” powinna być napisana w

odpowiednim języku.

min 15 mm

min 15 mm

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.

slide19

Dziękuję za uwagę

Opracowała: Justyna Chrapkowska, chrapkowska@ms.gov.pl; nmf@ms.gov.pl

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków norweskich.