Ms excel funkce
Download
1 / 19

MS Excel - funkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

MS Excel - funkce. PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224. Břetislav Regner. „Funkce“ v dnešní lekci. „Funkce“ v užším slova smyslu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MS Excel - funkce' - lacy-reynolds


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ms excel funkce

MS Excel - funkce

PROJEKT financovaný

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Břetislav Regner


Funkce v dne n lekci
„Funkce“ v dnešní lekci

 • „Funkce“ v užším slova smyslu

 • Procedury, kterým se dá na vstup hodnota/sada hodnot a výstupem je opět nějaká hodnota

 • V Excelu množství specializovaných (finanční, pojišťovnictví, statistika) - nebudeme řešit


Zdroje informac
Zdroje informací

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/seznam-funkci-listu-podle-abecedy-HA010342655.aspx

 • http://office.lasakovi.com/excel/funkce/


Vkl d n vzorc do bun k
Vkládání vzorců do buněk

 • Vždycky začínají „=“

 • Může následovat výraz obsahující

  • Číslo

  • Text, datum, čas (v uvozovkách)

  • Adresa buňky nebo název buňky

  • Funkce

  • Operátory (+, -, *, /, ^)


Funkce
Funkce

 • Výraz tvaru jméno-funkce(argumenty)

 • Argumenty a výsledek funkce jsou určitého typu

 • Možné typy argumentů

  • Text (je třeba uvádět v uvozovkách)

  • Číslo

  • Měna

  • Datum

  • Čas


Funkce1
Funkce

 • Další možné argumenty

  • Adresa buňky (s hodnotou správného typu)

  • Rozsah adres

  • Nebo pojmenovaná buňka či rozsah

  • Jiná funkce (vracející hodnotu správného typu)


P klady funkc
Příklady funkcí

 • PI() – funkce bez argumentů, výsledek je hodnota π

 • Sin(X) – funkce s jedním argumentem (reálné číslo), výsledek je hodnota mezi -1 a 1

 • Průměr(argumenty) – funkce s až 255 argumenty, argumentem může být číslo, adresa buňky, rozsah buněk. Argumenty jsou oddělené středníkem (Alt-59)


Vkl d n funkc
Vkládání funkcí

 • Přímým zápisem

 • Zápisem s využitím návrhu (potvrzení pomocí Tab)

 • Z pásu karet Vzorce – Knihovna funkcí

  • Zobrazí se dialogové okno s průvodcem


Matematick funkce
Matematické funkce

 • Goniometrické funkce - sin(číslo), (cos…). Číslo je úhel v radiánech. Radians (stupňů) – převede stupně na radiány. Degrees(radiánů) – radiány na stupně

 • Abs(číslo) – absolutní hodnota čísla

 • Exp(číslo) – ečíslo

 • LN(číslo), LOG(číslo) – přirozený/dekadický logaritmus čísla

 • Odmocnina(číslo) – druhá odmocnina čísla

 • Náhčíslo() – náhodné číslo v rozsahu 0-1


Matematick funkce1
Matematické funkce

 • PI() – hodnota čísla π

 • POWER(čísloa;číslob) – mocnina čísloačíslob

 • radians(číslo) – převádí stupně na radiány

 • ZAOKROUHLIT(číslo, kolik) – zaokrouhlí číslo na „kolik“ desetinných míst

 • Roundup(číslo;kolik), rounddown(číslo;kolik) – zaokrouhlí číslo nahoru/dolů na uvedený počet desetinných míst


Souhrnn funkce
Souhrnné funkce

 • SUMA(čísla) – sečte hodnoty všech argumentů

 • PRŮMĚR(čísla), MEDIAN(čísla)

 • POČET(buňky) – počet buněk obsahujících čísla

 • POČET2(buňky) – počet neprázdných buněk

 • Large, small – vrátí x-tou největší/nejmenší hodnotu


Souhrnn funkce1
Souhrnné funkce

 • MAX, MAXA, MIN, MINA – maximální a minimální hodnoty v rozsahu přeskakují resp. nepřeskakují nečíselné hodnoty

 • SUMIF – součet hodnot v rozsahu splňujících zadanou podmínku

 • SUMIFS – součet hodnot v rozsahu, kde hodnoty v jiném rozsahu splňují zadanou podmínku


Logick funkce
Logické funkce

 • Pracují s platností nebo neplatností nějakých podmínek

 • V buňce mohou být kromě dříve uvedených i operátory„>“, „<“, „>=“, „<=“, „=“, „<>“

 • Provádějí srovnání hodnoty buněk nebo hodnoty buňky se zadanou hodnotou


Logick funkce1
Logické funkce

 • Funkce A(hodnota1; hodnota2) – platí obě podmínky zároveň?

 • Funkce Nebo (hodnota1; hodnota2) – platí alespoň jedna z podmínek?

 • Funkce Není (hodnota) – neguje hodnotu

 • Funkce KDYŽ(podmínka; výsledek když ano; výsledek když ne)


Textov funkce
Textové funkce

 • DÉLKA – počet znaků řetězce

 • HLEDAT, NAJÍT – hledá znak nebo řetězec v jiném řetězci. NAJÍT rozlišuje velká a malá písmena.

 • CONCATENATE – spojuje řetězce – totéž operátor „&“

 • DOSADIT– nahradí podřetězec jiným řetězcem

 • NAHRADIT– na určité místo řetězce místo zadaného počtu znaků vloží jiný řetězec

 • VELKÁ, VELKÁ2, MALÁ


Ms excel funkce

 • ZLEVA, ZPRAVA – vrátí zadaný počet znaků zleva nebo zprava

 • ČÁST

 • HODNOTA(text)

 • HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)


Funkce data a asu
Funkce data a času

 • Datum je v Excelu reprezentováno jako číslo reprezentující počet dní od 0.1.1900

 • Čas je reprezentován jako podíl z celého dne (=1) – 1 hod=1/24, 1 min=1/24/60…

 • DNES() – vrátí aktuální datum

 • NYNÍ() – vloží aktuální datum a čas

 • Data a časy lze sčítat a odčítat


Funkce data a asu1
Funkce data a času

 • DATUM(Rok;měsíc;den) – datum zadané čísly roku, měsíce a dne převede na datum

 • DATUMHODN(DATUM) – převede textově zadané datum na číslo daného data

 • DEN(datum), Měsíc(datum), ROK(datum) – vrátí příslušnou část data jako číslo

 • HODINA(čas), MINUTA(čas), sekunda(čas) – vrátí příslušnou část času jako číslo


Funkce data a asu2
Funkce data a času

 • WEEKNUM(datum) – pořadové číslo týdne v roce

 • DENTÝDNE(datum) – vrátí pořadové číslo dne v týdnu (Ne=1), nebo DENTÝDNE(datum;2)

 • EDATE(datum, měsíců) – vrátí datum o „měsíců“ po uvedeném datu (pokud je měsíců záporné, pak před)

 • EOMONTH(datum, měsíců) – vrátí poslední den měsíce o „měsíců“ po uvedeném datu