nadolig plentyn yng nghymru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nadolig plentyn yng Nghymru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nadolig plentyn yng Nghymru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Nadolig plentyn yng Nghymru - PowerPoint PPT Presentation


  • 202 Views
  • Uploaded on

Nadolig plentyn yng Nghymru. gan Dylan Thomas. Gwers Un. Amcanion Dysgu Erbyn diwedd y wers , byddaf : w edi trafod fy atgofion fy hun am y Nadolig ; wedi ysgrifennu am yr atgof a ddewisais. Nadolig – beth am dy N adolig di?. Meddwl ~ Parau ~ Rhannu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nadolig plentyn yng Nghymru' - lacy-maddox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nadolig plentyn yng nghymru

NadoligplentynyngNghymru

gan Dylan Thomas

gwers un
Gwers Un

AmcanionDysgu

Erbyndiwedd y wers, byddaf:

weditrafodfyatgofionfyhun am y Nadolig;

wediysgrifennu am yratgof a ddewisais.

nadolig beth am dy n adolig di
Nadolig – beth am dyNadolig di?

Meddwl ~ Parau ~ Rhannu

Trafodwchbethywystyr y Nadoligi chi a gwnewchrestr o 10 gairsy’ngysylltiedigâ’rNadolig.

Erenghraifft: anrhegion, craceri, ac ati.

Trafodwch â phartner.

Rhannwch y syniadauhynâ’rdosbarth.

disgrifio r nadolig
Disgrifio’rNadolig

TrafodaethDdosbarth:

Beth ywansoddair?

TasgUnigol:

Gwnewchrestrsy’ncynnwys o leiaf 10 ansoddairsy’ndisgrifioeichNadolig.

tasg ysgrifennu oer
TasgysgrifennuOer

Tasg y byddwchchi’neigwneudcyninnidrafodnodweddionysgrifennudisgrifiadolywtasgysgrifennuoer.

TASG: Ysgrifennwchddisgrifiadbyro’rNadoligfelrydychchi’neigofio. Cofiwchfodeichgwaithysgrifennumorfywiog a diddorol â phosibl.

gwers 2 ysgrifennu disgrifiadol
Gwers 2: YsgrifennuDisgrifiadol

AmcanionDysgu

Erbyndiwedd y wersbyddaf:

yndeallnodweddionallweddolysgrifennudisgrifiadolyn well;

wedianodi darn o ‘NadoligPlentynyngNghymru’.

TrafodaethDdosbarth:

Beth ywprifnodweddionysgrifennudisgrifiadol?

tasg unigol
TasgUnigol

Llenwch y tablarDaflenWaith 1

tasg mewn parau
Tasgmewnparau

Darllenwchdrwy’r darn arDaflenWaith 2;

Nodwchunrhywenghreifftiauo’rtechnegauyn y tablsyddi’wgweldyn y darn.

Erenghraifft: cyffelybiaethneugymhariaethyw “fellleuadpendramwnwgl”.

gwers 3
Gwers 3

Dywedodd Dylan Thomas foddod o hydiatgof am y Nadoligyneifeddwlfeltrochieichdwyloynyreira a dwynallanbethbynnagoeddyno.

Ysgrifennwcheichhoffatgofneueichatgofmwyafcofiadwy am y Nadoligar y cerdyn a roddoddeichathroichi.

Byddwchynbarodirannu’ratgofhwnâ’rdosbarth!

tasg unigol1
TasgUnigol

Llenwch y bwrddstori’nseiliedigaryratgofo’chdewis. Gwnewchynsiŵreich bod ystyriedeichdisgrifiadau’nofalus.

gwers 4 amcanion dysgu
Gwers 4AmcanionDysgu

Erbyndiwedd y wersbyddaf:

  • yngalludealldelweddau a sutmaennhw’ncaeleudefnyddioigreudisgrifiadau;
  • yngallucymhwysofynealltwriaetho’rtermau ‘trosiad’ a ‘cyffelybiaeth’/ ‘cymhariaeth’.

Trosiadyw?

Cyffelybiaeth/cymhariaethyw?

cyffelybiaeth cymhariaeth
CYFFELYBIAETH/CYMHARIAETH

Mae cyffelybiaethneugymhariaethyncymharudaubethsyddddimyndebyg. Mae’rgeiriau ‘fel’ neu ‘megis’ yncaeleudefnyddiomewncyffelybiaeth/cymhariaeth.

Roeddyreira’nsyrthiofelplucolomen wen o’rawyr.

trosiad
TROSIAD

Mae trosiadau’ncymharudaubethsyddddimyndebygdrwyddweud bod un pethynrhywbetharall.

Roeddblanced o eiradros y wlad.

tasg unigol taflen waith 4
Tasgunigol: TaflenWaith 4

Arôldarllendrwy’r darn, canolbwyntiwchar y darn syddmewnblwchyn y canol.

Llenwch y tabl a nodwch a yw’renghraifftyndrosiadneu’ngyffelybiaeth/gymhariaeth a thynnwchlunigynrychioli’rddelweddsy’ncaeleidefnyddio.

gwers 5
Gwers 5

YsgrifennwcheichatgofNadoligetogangofio’rnodweddion y mae Dylan Thomas yneudefnyddiowrthysgrifennu. Gwnewchynsiŵreich bod yncyfeirio at y rhestrwirio.

Gwnewch y dasghunanasesuarôlichiysgrifennueichdisgrifiad.