visitatiecommissie nhv uw kwaliteitsbewaker n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker. Johan Koster, UMCG lid visitatiecommissie NHV. Visitatie: definitie. Dikke van Dale: Visiteren: onderzoeken op deugdelijkheid Wikipedia: Visitare (Latijn) = bezoeken, visite Verleden: onderzoek naar de gang van zaken in een bisdom of klooster.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker' - lacy-buck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
visitatiecommissie nhv uw kwaliteitsbewaker

Visitatiecommissie NHVUw kwaliteitsbewaker

Johan Koster, UMCG

lid visitatiecommissie NHV

visitatie definitie
Visitatie: definitie
 • Dikke van Dale:
  • Visiteren: onderzoeken op deugdelijkheid
 • Wikipedia:
  • Visitare (Latijn) = bezoeken, visite
 • Verleden: onderzoek naar de gang van zaken in een bisdom of klooster
visitatie definitie1
Visitatie: definitie
 • Visitatie is een onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep in georganiseerd verband de kwaliteit van de omstandigheden waaronder en de manier waarop de zorg wordt verleend, beoordelen.
visitatie kenmerken
Visitatie: kenmerken
 • Continue kwaliteitsverbetering
 • Educatief en collegiaal
 • Vrijwillig en vertrouwelijk
  • De visiteurs beoordelen niet het functioneren van hun collega’s!
 • Periodiek
doelstelling visitatie
Doelstelling visitatie
 • Beoordeling over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het vak wordt uitgeoefend
 • Argumenten in handen geven bij de onderhandeling met de directie over meer of betere faciliteiten
 • Tips geven hoe zaken beter en/of eenvoudiger georganiseerd kunnen worden
wat doet de visitatiecommissie
Wat doet de visitatiecommissie
 • Werving en scholing visiteurs
 • Verstuurt blanco vragenlijsten
 • Bepaalt in overleg een visitatiedatum
 • Ontvangt en verspreidt ingevulde vragenlijsten naar de visiteurs
 • Verstuurt het definitieve verslag naar de gevisiteerde
wat doet de visiteur
Wat doet de visiteur
 • Ontvangt de ingevulde vragenlijsten
 • Analyseert gespreksonderwerpen
 • Afstemmen met andere visiteurs
 • Visitatiebezoek
 • Schrijft of geeft commentaar op het verslag
wat doet de gevisiteerde
Wat doet de gevisiteerde
 • Vult de vragenlijsten in
 • Zendt z.n. de gevraagde formulieren mee (bv. jaarverslagen)
 • Bepaalt mede de visitatiedatum en agenda
 • Draagt zorg voor een goede organisatie tijdens de visitatie
onderdelen visitatie
Onderdelen visitatie
 • Papieren visitatie (vooraf)
 • Visitatiebezoek
 • Visitatieverslag (achteraf)
papieren visitatie vooraf
Papieren visitatie (vooraf)
 • Bestuderen vragenlijsten
 • Bestuderen aangeleverde documenten, b.v. jaarplannen, jaarverslagen
 • Overleg en strategiebepaling visiteurs
 • Opstellen agenda
 • Volgen van het visitatiereglement
visitatiebezoek
Visitatiebezoek
 • Ontvangst visiteurs en introductie
 • Gesprek(ken)
 • Rondleiding en inzage dossiers
 • Het trekken conclusies en het doen van aanbevelingen
 • Terugkoppeling met gevisiteerde
visitatieverslag achteraf
Visitatieverslag (achteraf)
 • Feiten staan vermeld in het verslag
 • Feiten leiden naar conclusies
 • Conclusies kunnen naar aanbevelingen leiden
 • Vertrouwelijk!!
conclusies
Conclusies
 • Welke aspecten zijn besproken
 • Welke zijn relevant om te vermelden
 • Wat vinden de visiteurs sterk
 • Wat vinden de visiteurs minder sterk
aanbevelingen
Aanbevelingen
 • Wat moet, hoort of kan beter
 • Waarom moet, hoort of kan het beter
 • Hoe moet, hoort en kan het beter
hoe het begon voor de hfl
Hoe het begon voor de HFL
 • Visitatie functieafdeling door cardiologen
  • Commissie kwaliteit NVCC
 • Vraag vanuit de NVVC en SBHFL
 • 2005 - oproep NHV: commissieleden voor ontwikkelen visitaties voor hartfunctie-afdelingen
slide16
2005
 • Eind 2005: oprichting visitatiecommissie
slide17
2006
 • De commissie vergadert regelmatig en stelt een reglement vast
 • Overleg met de NVVC om een gezamenlijke visitatie te realiseren
 • In september de eerste proef visitatie in het Scheper Ziekenhuis te Emmen
slide18
2007
 • Werving van visiteurs
 • Scholing van visiteurs Hoe pak je een visitatie aan en wat doe je wel en niet
 • 2 visitaties waarbij een visitatiecommissielid samen met een visiteur de visitatie heeft uitvoerd
slide19
2008
 • Borging van kwaliteit visitaties
 • Integreren verslagen cardiologen/laboranten
 • Mee met alle visitaties die de cardiologen zullen gaan uitvoeren
profielschets visiteur hfl
Profielschets visiteur HFL
 • Is geregistreerd lid van de NHV
 • Is opgeleid in het uitvoeren van visitaties
 • Is een HBO opgeleid/retrograad erkende hartfunctie laborant met specialisatie
profielschets visiteur hfl1
Profielschets visiteur HFL
 • Minimaal 24 uur werkzaam op of leidinggevende van een hartfunctie afdelingen
 • Heeft goede communicatieve eigenschappen
 • Is objectief en accuraat
 • Voert minstens 4 visitaties uit (in maximaal 2 jaar)
interesse
Interesse?
 • Geef je op via de site van de NHV:
  • www.hartfunctievereniging.nl
de visitatie vooraf
De visitatie - vooraf
 • Voorafgaand aan de visitatie zullen vragenlijsten naar de te visiteren hartfunctieafdeling opgestuurd worden
 • Evt. kan er gevraagd worden naar jaarverslagen ed
hoe en wat van de visitatie hfl
Hoe en wat van de visitatie HFL
 • Door 2 hartfunctielaboranten
 • Zelfde dag als visitatie cardiologen
 • Gezamenlijke start, daarna gescheiden
 • Gesprekken met een aantal medewerkers, aan de hand van vooraf ingevulde lijsten
visitatie bezoek
Visitatie-bezoek
 • Gesprekken met
  • Leidinggevende(n)
  • Hartfunctielaboranten
  • Leerlingen
onderdelen visitatie bezoek
Onderdelen visitatie-bezoek
 • Apparatuur
 • Huisvesting
 • Protocollen
 • (leerling) begeleiding
 • Bij- en nascholing
 • Organisatie/overlegstructuur
 • Aantalen verrichtingen en supervisie
 • Toegangstijden en wachtlijsten
visitatieverslag
Visitatieverslag
 • Algemene indruk van de afdeling
 • Organisatie
 • Overlegstructuur
 • Protocollen
 • Communicatie/samenwerking
 • Afdeling/apparatuur/beeldopslag
 • Opleiding
 • Vakinhoudelijke ontwikkeling
 • Toekomst
 • Conclusie/aanbeveling
wat zijn de consequenties
Wat zijn de consequenties?
 • Wanneer een visitatiecommissie alarmerende zaken constateert dan zijn er verschillende opties:
  • de praktijk/afdeling na een of twee jaar hervisiteren
  • Verplichten terugrapportage over de effectuering van de aanbevelingen
visitatie hartfunctie

Visitatie Hartfunctie

Wil je van elkaar leren?

Laat je visiteren!