Pomorska geodezija I - PowerPoint PPT Presentation

lacota-woods
pomorska geodezija i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomorska geodezija I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomorska geodezija I

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Pomorska geodezija I
125 Views
Download Presentation

Pomorska geodezija I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pomorska geodezija I Vježbe - Program 2

  2. Kombinacija GPS-RTK - echosounder

  3. Hypack MAX

  4. ZADATAK • Zadani su pročišćeni podaci mjerenja kombinacijom GPS RTK i echo-soundera: stupnjevi, minute i sekunde za geodetsku širinu i duljinu (WGS84 elipsoid), kao i simultano mjerena dubina od sonde do jezerskog dna izražena u metrima. • Fazni centar antene i sonda bili su postavljeni vertikalno na razmaku od 2.57 m, dok je dubina sonde 0.47 m. • Iz zadanih podataka izračunati pravokutne koordinate u Gauss-Krügerovoj projekciji za zadane točke dijela profila jezerskog dna. Priložiti ispis geodetskih koordinata antene na Besselovu elipsoidu, te ispis pravokutnih koordinata jezerskog dna. • Iscrtati zadani profil sa stacionažom u odgovarajućem mjerilu za dubine, te iscrtati tlocrtnu skicu profila. • U prilogu se nalaze transformacijske formule i potrebni parametri transformacije.

  5. Transformacija koordinata • 1. (φ, λ, h) (X, Y, Z)WGS84 • 2. (X, Y, Z)WGS84 (X, Y, Z)Bessel • 3. (X, Y, Z)Bessel (φ, λ, h)

  6. Transformacijski parametri • Rotation about rx axis 0°00'04.840951" • Rotation about ry axis 0°00'01.776092" • Rotation about rz axis - 0°00'06.976504" • Translation along dx axis - 572.238m • Translation along dy axis - 41.289m • Translation along dz axis - 461.508m • Scale factor (ppm) - 4.431

  7. Profil

  8. Situacija