slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pareiškėjams asociacijoms buvo taikomos specialiosios sąlygos: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pareiškėjams asociacijoms buvo taikomos specialiosios sąlygos:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Pareiškėjams asociacijoms buvo taikomos specialiosios sąlygos: - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pareiškėjams asociacijoms buvo taikomos specialiosios sąlygos:' - lacota-woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ES lėšomis pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-Kfinansuojami projektaiįgyvendinant veiklą: I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų organizavimo modelių (sistemų) kūrimas įmonėse ir (arba) ne pelno organizacijosedr.Dalia Bukelevičiūtė, Švietimo ir mokslo ministerija2011-03-22

slide2
Švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. liepos 15  d. įsakymu Nr.  ISAK-1525 paskelbė kvietimą asociacijoms ir tarptautinėms organizacijoms.
 • Kvietimo tikslas – studentų profesinių praktinių įgūdžių stiprinimas Lietuvoje.
 • Kvietimo suma – 20,61 mln.Lt
slide3
2010 m. balandžio 1-7 d. buvo pasirašyta 15 sutarčiųsu 15 asociacijųdėl 15 skirtingų projektų įgyvendinimo
 • Bendra projektų vertė – 17,73 mln. Lt
slide4
Pareiškėjams asociacijoms buvo taikomos specialiosios sąlygos:
 • patirtis yra ne trumpesnė kaip 2 metai
 • asociacija turėjo vienyti juridinius asmenis
 • turėti bent vieną bendradarbiavimo sutartį arba būti įgyvendinus projektą studentų praktikų ir stažuočių srityje
slide5
Didžiausia projekto vertė – 1 875 682 Lt(„Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse“. Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija)
 • Mažiausia projekto vertė – 476 180 Lt(„Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse“. Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija)
slide6
Projektai, kurių vertė yra didesnė nei 1 mln.Lt:

1. „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika“. Šiaulių pramonininkų asociacija.

2. „Studentų praktikos sistemos sukūrimas Lietuvos prekybos sektoriaus įmonėse, naudojant pažangią ES šalių patirtį“. Lietuvos prekybos įmonių asociacija.

3. „Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas“. Lietuvos verslo konfederacija.

4. „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“. Lietuvos savivaldybių asociacija.

5. „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse“. Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

slide7
6. „IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“. Asociacija „INFOBALT“.

7. „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“. Lietuvos pramonininkų konfederacija.

8. „Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

9. „Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse“. Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija.

10. „Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose“. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

slide8
Projektai, kurių vertė yra mažesnė nei 1 mln.Lt:

1. „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje. Asociacija „LINAVA“.

2. „Inovatyvus studentų praktikų organizavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas“. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.

3. „Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse“. Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija.

4. „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“. Lietuvos spaustuvininkų asociacija.

5. „Sveikatinimo srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas“. Nacionalinė SPA asociacija.

slide9
Visų projektų partneriais yra aukštosios mokyklos, kurių studentai atliks praktikas ir įmonės, organizacijos, kuriose bus atliekamos studentų praktikos.
 • Projektuose dalyvauja 22 aukštosios mokyklos iš esančių 45:
 • 9 universitetai (ypač VU, KTU,VGTU, TVM ir VDA, taip pat ŠU, ISM, VDU, KU) iš esančių 22 universitetų;
 • 13 kolegijų (ypač Viliaus, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus technologijų ir dizaino, taip pat Utenos, Alytaus, Kauno technikos, Kolpingo, Klaipėdos valstybinė, Socialinių mokslų, Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, V.A.Graičiūno aukštoji vadybos mokykla) iš 23 kolegijų.
 • Projektuose partnerių teisėmis dalyvauja:
 • 76skirtingos įmonės/įstaigos (AB,UAB, VšĮ)
 • 5 asociacijos/konfederacijos
 • 25 savivaldybės
slide10
Projektų pasiskirstymas pagal teritoriją:
 • 11 projektų dalyvauja Vilniaus miesto aukštosios mokyklos ir įmonės/įstaigos
 • 9projektuose dalyvauja Kauno miesto ir apskrities aukštosios mokyklos ir įmonės/įstaigos
 • tik 1 projekte dalyvauja Klaipėdos įmonės/įstaigos
 • išsiskiria Savivaldybių asociacijos projektas, kuris apima net 22 skirtingas savivaldybes
 • Į regionus orientuoti projektai:

1.Šiaulių regionas.„Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika“. Šiaulių pramonininkų asociacija.

2. Šiaulių ir Kauno regionai.„Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse“. Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

slide11
Praktikų modelių sukūrimas ir studentų praktikų atlikimas yra orientuotas į gamybos ir paslaugų sektorius.

Įgyvendinami projektai apima šiuos sektorius:

1.Apdirbamoji pramonė (net 3 projektai: Lietuvos pramoninkų konfederacija, Šiaulių pramonininkų asociacija ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija; ypač tekstilės sektorius).

2. Leidybos ir poligrafijos sektorius (spaudos inžinerija)

3. Elektros technikossektorius

4. Transporto sektorius

5. Finansų ir draudimo sektorius

6. IT sektorius

7. Prekybos sektorius

8. Viešbučių ir restoranų sektorius

9.Sveikatingumo (sveikatinimo) sektorius

10.Viešojo administravimo (savivalda) sektorius

11. Menų sektorius

slide12
Projektų pasiskirstymas pagal Studijų sritis:

1. Socialiniai mokslai – 9 projektai (ypač ekonomikos, finansų, verslo, vadybos, teisės kryptys)

2. Technologijos mokslai – 3 projektai

3. Biomedicinos mokslai – 1 projektas

4. Fiziniai mokslai – 1 projektas

5. Menai – 1 projektas

6. Humanitariniai mokslai – 0 projektų

slide13
Projektų veiklos:

1. Praktikų modelio skirto I pakopos ir vientisųjų studijų studentams sukūrimas tam tikrame ūkio sektoriuje (specialistų poreikio ūkio sektoriuje tyrimas, metodinės medžiagos rengimas)

2. Tutorių ir mentorių, kurie dirbs su studentais įmonėse ir aukštosiose mokyklose, parengimas (mokymai) ir jų kompetencijos tobulinimas

3. Praktikos vietų informacinių sistemų sukūrimas

4. Studentų praktikų atlikimas

slide14
2012 m. balandį turėtų būti:

1. Sukurta 15 skirtingų studentų praktinių įgūdžių stiprinimo modelių skirtų 11 ūkio sektorių. 15 asociacijų bus tiesiogiai įsitraukusios į studijų proceso organizavimą

2. Apmokyti 337 tutoriai ir mentoriai, kurie būtų pasirengę vadovauti studentų praktikoms

3. Parengta 15 informacinių sistemų (svetainių), kurios padidintų informacijos apie praktikos vietas prieinamumą

4. 965 studentai atlikę praktikas įmonėse/įstaigose (asociacijos yra numačiusios, kad praktikas atliks 40-80 studentų, tik „INFOBALT“ suplanavo praktikas 240 studentų)

slide15
2011 m. esama situacija:
 • Projektų situacija yra labai skirtinga
 • Vykdomų veiklų situacija labai netolygi ir skirtinga
 • vėluoja 4 projektų veiklų įgyvendinimas
 • Projektų lėšų įsisavinimas svyruoja nuo 2,48 proc. iki 93,88 proc.
slide16
2011 m. esama situacija:

Problemos įtakojusios veiklų įgyvendinimą:

 • Koordinavimo veiksmai tarp asociacijos, aukštųjų mokyklų ir įmonių/įstaigų.
 • Skirtingas savo vaidmens projekte suvokimas
 • Partnerių skaičius, jų veiksmai ir atsakomybė
 • Projekto veiklų ir darbų planavimas
 • Universitetinių ir koleginių tos pačios studijų krypties studijų programų skirtumai
 • Studentų praktikų modelio vizija ir suvokimas
 • IT sistemos sukūrimas, atsakomybės priskyrimas
slide17
2011 m. esama situacija:

1. Visos asociacijos yra atlikusios tyrimus.

2. 2/3 projektų yra parengę pagal gautus tyrimų rezultatus praktikų atlikimo modelius, parengę ar išleidę metodologinę informaciją.

3. Tutorių ir mentorių mokymai jau įvyko 3 projektuose, 6 projektuose vyksta šiuo metu, 6 projektuose mokymai dar nepradėti.

4. IT sistema sukurta 4 projektuose, šiuo metu kuriama 8 projektuose, dar 3 pradėti pasirengiamieji darbai.

5. Jau pagal 3 projektus studentai pradėti priimti į praktikas.

slide18
2011 m. esama situacija:

Informacija apie praktikų vietas bus pateikiama šiais adresais:

www.praktikastudentams.lt

www.praktikastudentui.lt

www.studentupraktika.lt

www.studentupraktikos.lt

www.startuoju.lt

www.praktikosbirza.lt

www.epraktika.lt

http://praktikos.neta.lt

www.vdaa.lt

slide19
2011 m. esama situacija:

Sparčiausiai įgyvendinami projektai,

 • kurių vertė iki 1mln.Lt,
 • kurie labai aiškiai identifikavo tikslines grupes,
 • kurie aiškiai identifikavo studijų programas,
 • apsibrėžė praktikų organizavimo metodiką,
 • orientuojasi į siaurą ūkio sektorių.
slide20
2011 m. esama situacija:

Pagrindines veiklas (tyrimai, metodika, tutorių mokymai, IT bazė) jau įgyvendino 3 projektai:

1. „Sveikatinimo srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas“. Nacionalinė SPA asociacija. (lėšų įsisavinimas – 93,88 proc.)

2. „Inovatyvus studentų praktikų organizavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas“. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (lėšų įsisavinimas – 71,06 proc.).

3. „Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse“. Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija (lėšų įsisavinimas – 69,67 proc.).

slide21
2011 m. esama situacija:

Projektai, kurių lėšų įsisavinimas nesiekia 20 proc. ir kuriems

reikėtų paspartinti veiklų vykdymą:

1. „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika“. Šiaulių pramonininkų asociacija.

2. „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje. Asociacija „LINAVA“.

3. „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“. Lietuvos savivaldybių asociacija.

4. „IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“. Asociacija „INFOBALT“.

slide22
5.„Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

6. „Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse“. Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija.

7. „Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose“. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

slide24
Klausimai diskusijai:

1. Koks asociacijų vaidmuo užtikrinant praktikų atlikimą pagal studijų programas: ryšys tarp studijų programos ir praktikos vietos?

2. Kokiais kriterijais remiantis asociacijos atrenka įmones/įstaigas studentų praktikoms atlikti? Kaip asociacijos „patikrina“ įmonės/įstaigos pasirengimą priimti studentus?

3. Kaip asociacija užtikrina bendradarbiavimą tarp tutorių ir mentorių, ar šis ryšys būtinas? Kokių kompetencijų trūksta tutoriams ir mentoriams? Jei projekte nenumatytas mentorių parengimas, kaip tuomet projekte užtikrinamas bendradarbiavimas su aukštąja mokykla?

4. Kas formuluoja studentų praktikos užduotį: aukštosios mokyklos ar įmonės/įstaigos atstovai? Kas atsakingas už studento atsiskaitymą ir praktikos įvertinimą?

5. Kokiais būdais yra įmonėse/įstaigose kuriamos praktikos vietos studentui? Kaip užtikrinamas naudojimasis infrastruktūra?

6. Kaip asociacijos užtikrins veiklų tęstinumą, t.y. kad ir pasibaigus projektui studntai būtų priimami į praktikas įmonėse/įstaigose?