es ta qalb elwa u umli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

www.ofm.org.mt. ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI. 14-il Ħadd Matul is-Sena A. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Żakkarija Żakk 9, 9-10. DAN JGĦID IL-MULEJ: Imtela bil-hena, bint Sijon; agħjat bil-ferħ, bint Ġerusalemm!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI' - lacey-joyner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ara s sultan tieg ek ej g andek huwa ust u rebbie umli u riekeb fuq mar fuq felu ta mara
Ara, s-sultan tiegħek ġej għandek; huwa ġust u rebbieħ, umli u riekeb fuq ħmar, fuq felu ta’ ħmara.
hu jeqred il karru minn efrajm u iemel minn erusalemm jinqered il qaws tal gwerra
Hu jeqred il-karru minn Efrajm u ż-żiemel minn Ġerusalemm; jinqered il-qaws tal-gwerra.
slide6
Hu jxandar il-paci lill-ġnus, il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar, u mix-xmara sat-trufijiet ta’ l-art.
slide9
Ngħollik, Alla tiegħi, sultan,u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.Kull jum inbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.
slide11
Il-Mulej tajjeb u ħanin,idum biex jagħdab u kollu tjieba.Twajjeb il-Mulej ma’ kulħadd,u ħnientu akbar minn kull ma għamel.
slide13
Kull ma għamilt iroddlok ħajr, Mulej,u ħbiebek iberkuk:is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu.
slide15
Fidil il-Mulej f’kull kelma tiegħu,twajjeb fl-għemil tiegħu kollu.Iwieżen il-Mulej kull min se jaqa’,u jqajjem ’l kull min imil.
slide18
Ħuti: Intom ma tgħixux skond il-ġisem, imma skond l-Ispirtu, ladarba hemm l-Ispirtu ta’ Alla jgħammar fikom.
slide20
Jekk l-Ispirtu ta’ dak li qajjem lil Ġesù mill-imwiet jgħammar fikom, dak stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem
g all ajja wkoll il isem tag kom li jmut bis sa a ta l ispirtu tieg u li jg ammar fikom
għall-ħajja wkoll il-ġisem tagħkom li jmut, bis-saħħa ta’ l-Ispirtu tiegħu li jgħammar fikom.
hekk mela uti a na midjunin imma mhux mal isem biex ng ixu skond il isem
Hekkmela, ħuti, aħnamidjunin, immamhux mal-ġisembiexngħixuskondil-ġisem.
g ax jekk tg ixu skond il isem tmutu imma jekk tmewtu bl ispirtu l g emil tal isem tg ixu
Għax jekk tgħixu skond il-ġisem, tmutu; imma jekk tmewtu bl-Ispirtu l-għemil tal-ġisem, tgħixu.
slide25
Hallelujah. HalleluljahInfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,li wrejt il-misteri tas-saltna liċ-ċkejkninHallelujah
slide27

F’DAK IŻ-ŻMIEN: Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem,

slide29

Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben ħlief il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier ħlief l-Iben u dak li l-Iben irid jgħarrafhulu.

slide31
Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għax jiena ta’ qalb ħelwa w umli, u intom issibu mistrieħ għal ruħkom.
slide34

www.ofm.org.mt

ĠESỪ TA’ QALB ĦELWA U UMLI

14-il Ħadd Matul is-Sena A