Riskv rdering av genmodifierade livsmedel och foder
Download
1 / 20

Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder. Christer Andersson Livsmedelsverket Sverige Risk Assessment of Genetically Modified Organisms Oslo 31 oktober 2011. Disposition.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder' - lacey-bridges


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Riskv rdering av genmodifierade livsmedel och foder
Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder

Christer Andersson

Livsmedelsverket

Sverige

Risk Assessment of Genetically Modified Organisms

Oslo 31 oktober 2011


Disposition
Disposition

 • Metodiken för myndigheternas riskvärdering är internationellt harmoniserad på vetenskapligt och politiskt plan

 • Vilka aspekter beaktas – ett exempel:

  • Bladmögel-resistent potatis


Expertgrupp sammansatt av WHO & FAO föreslog

 • Hur riskvärderar man kompletta livsmedel?

WHO/FAO (1991) föreslår jämförande riskvärdering med motsvarande tradi-tionella livsmedel som kontroll

Det testade livsmedlet måste vara minst lika säkert som det traditionella


OECD testade om metodiken fungerar i praktiken


Viktiga principer i riskbed mningen
Viktiga principer i riskbedömningen

 • Varje GMO är unik

  - det går inte att generalisera

  riskvärdering från fall-till-fall

 • All tillgänglig information skall tas i beaktande

 • Tillgången på data styr behovet av vidare studier

  Inga kokbokskrav


Livsmedelslagen codex alimentarius
Livsmedelslagen: Codex Alimentarius

 • 2003

 • Principer för riskvärdering av livsmedel producerade med modern bioteknik

 • Riktlinjer för riskvärdering av livsmedel som är eller kommer från genetiskt modifierade växter eller mikroorganismer

Arbetsgrupp om modern bioteknik

Ordförande: Japan


Riskanalysens principer
Riskanalysens principer

Huvudmålet är att separera de vetenskapliga och de politiska argumenten

men all måste tydligt kommunicera sina bidrag

Riskvärdering

Riskhantering

Riskkommunikation


Riskv rderingens h rnstenar
Riskvärderingenshörnstenar

 • Identifiering av eventuell fara

  fara ≠ risk

 • Karakterisering av denna fara

  t.ex. beskrivning av hur faran påverkas av dos

 • Exponeringsanalys

  t.ex.konsumtionsvanor och innehåll i kosten

 • Riskkarakterisering

  vanligen faran x exponeringen


Riskv rderingen inom eu
Riskvärderingen inom EU

 • Riktlinjer för riskvärdering

  kompletterar förordning

  (EG) Nr 1829/2003 -

  utarbetat av EFSAs GMO-Panel

  Bidrag från medlemsstater,

  vetenskapsmän och allmänhet


Hypotetiskt exempel
’Hypotetiskt’ exempel

 • Forskningskonsortium om potatis

  Potatisbladmögel-resistent potatis

 • Genen PIR (Phytophtora infestance resistance) har tillförts potatisen med modern bioteknik


8-14 år!

Utsädes-produktion

Växtförädling

- Producentens perspektiv

Ny egenskap

– korsning

– genteknik

– mutation

Växtförädling

Kombinera

(nya egenskaper med tidigare)

Selektion

Utvärdering

(laboratoriet, växthuset, fältet)


Den molekyl ra granskningen
Den molekylära granskningen

 • Varifrån kommer arvsanlagen?

 • Hur har transformationskassetten konstruerats?

 • Vilken metod används för transformationen?

 • Hur ser den överförda DNA-sekvensen ut?

 • Har DNA som inte avsågs att överföras hållits utanför transformationen?

 • Hur ser integrationsplatsen i kromosomen ut?


Mer molekyl rt
Mer molekylärt

 • Är integrationen i växten stabil?

 • Uttrycks arvsanlagen i växten?

  Hur stort är uttrycket?

  I vilka vävnader?

 • Uttrycks något annat nytt protein

  än det man förväntat sig?

  Slutsats formuleras - kan de

  molekylära studierna påvisa en fara som

  kan innebära en säkerhetsrisk?


Hypotetiska data fr n f ltf rs k
Hypotetiska data från fältförsök

 • Beter sig växten på samma sätt som traditionella sorter av växten?

  • - Utveckling, utseende, biologi, reproduktion, etc.

  • Har agrara faktorer likartad inverkan som i traditionella

  • sorter?


Mera data fr n f ltf rs k kemisk sammans ttning
Mera data från fältförsök – kemisk sammansättning

 • Har växten liknande sammansättning som den traditionella växten?

  • Viktiga näringsämnen, näringsämneshämmare och

  • naturliga gifter att analysera är definierade av OECD.

  • - Transformationsspecifika ämnen


Riskv rdering av nya proteiner
Riskvärdering av nya proteiner

 • Funktionen hos proteinet skall vara känd och specificiteten hos enzym skall klarläggas

 • Likhet med kända toxiska eller allergena proteiner?

  - Bioinformatiska studier mot databaser

 • Subakut (28-dagars) studie på försöksdjur

  - Upprepade intag

 • Hur hanteras proteinet av kroppen vid konsumtion?

  - Studier med simulerad magsaft, tarmsaft


Utredning om m jlig allergenicitet
Utredning om möjlig allergenicitet

 • Var härstammar proteinet från?

 • Hur stort är proteinet?

 • Liknar proteinet kända allergena protein (jämförande av aminosyra-sekvensen)?

 • Är proteinet stabilt (temperaturer och pH, samt i mag-tarmkanalen?

 • Modifieras proteinet i växten?

 • Kan livsmedlets inneboende allergenicitet ha förändrats?


Beh vs djurstudier f r att testa toxicitet
Behövs djurstudier för att testa toxicitet?

 • Avgörs från fall-till-fall och skall endast utföras om den övriga utredningen givit indikationer på att fördjupad utredning behövs

  - försöksdjurs liv skall inte offras

  utan orsak

  - djurstudier på möss och råttor

  är inget skyddsnät!!!!!!


R det n ringsm ssiga v rdet of r ndrat
Är det näringsmässiga värdet oförändrat?

 • Utfodringsförsök utförs under längre tid på husdjur

  • Standardtestet utförs på broilerkycklingar

  • Andra djur som används är gris, får, getter, nötkreatur, fisk, vaktel


Slutsats
Slutsats

 • Med kunskap från

  • den molekylära karakteriseringen

  • studier av kemisk sammansättning av växten

  • Studier av växtens fenotypa och agrara egenskaper

  • processningen och beredningens betydelse för livsmedlens kemiska sammansättning

  • toxiciteten hos nya protein och metaboliter som uttrycks

  • allergisk potential hos nya protein och den transformerande växten

  • toxiciteten och de näringsmässiga egenskaperna hos den kompletta växten (i tillämpliga fall)

  • samt en del annan information

   kan riskvärderaren dra en slutsats om en GMO kan tänkas innebära en risk för människor och djur eller ej


ad