uitwisseling van co 2 en restwarmte do s dont s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s. Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen. Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator Yara IFEST, Gent, 21 oktober 2008. Wie is Yara?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s' - laasya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uitwisseling van co 2 en restwarmte do s dont s

Uitwisseling van CO2 en restwarmte: Do`s & dont`s

Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen

Ir. Sam Van Den Broeck

Production Support Coordinator Yara

IFEST, Gent, 21 oktober 2008

wie is yara
Wie is Yara?
 • Yara is een Noors bedrijf en `s werelds grootste producent van minerale meststoffen.
 • De vestiging in Sluiskil (kanaalzone Terneuzen) is de grootste site in de groep met 600 medewerkers.
ontwikkelingen zeeuwse kanaalzone biopark terneuzen
Ontwikkelingen (Zeeuwse) kanaalzone: BioPark Terneuzen
 • Initiatief BioPark Terneuzen: “Building smart links into the sustainability chain”
  • Meer oog voor duurzame ketens: AgroTransforum studie
  • Politieke basis; gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports
  • Kennisbasis: gerenomeerde chemische en voedingstechnologische bedrijven aanwezig
  • Innovatiebasis: nieuwe biogebaseerde bedrijven
  • Handelsbasis: centraal gelegen zone in de Europese markt
  • Economische basis: beschikbaarheid werkkrachten
van theorie naar praktijk 2006 2008
Van theorie naar praktijk (2006-2008)
 • Links en clustering in BioPark afhankelijk van:
  • Investeringsbeslissingen
   • Subsidie-afhankelijk
   • Kosten-baten
   • Economische situatie
  • Lange termijn afspraken
   • Commitment multinationals
  • Politiek klimaat
lancering glastuinbouwproject warmco 2
Lancering Glastuinbouwproject & WARMCO2
 • Project door Gemeente Terneuzen aan Zeeland Seaports gedelegeerd
 • Milieu Effect Rapport (MER) afgerond. Proefkas in gebruik.
 • Opvatting m.b.t. Glastuinbouw kanaalzone binnen Gemeente en Provincie overwegend zeer positief
 • Procedure loopt voor bestemmingsplanwijziging: bijna 300 ha gebied
 • Yara samen met Zeeland Seaports en Visser Smit Hanab in Energie B.V.: WARMCO2
relatie glastuinbouw yara co 2
Relatie Glastuinbouw – Yara CO2
 • Levering van Koolstofdioxide (CO2)
  • CO2 is een gasvormig bijprodukt van ammoniakproductie
  • Yarazorgt nu al dat een groot deel van de geproduceerde CO2 opnieuw

gebruiktwordt:

   • CO2 voor produktie van ureum meststoffen
   • CO2 wordt vloeibaar gemaakt voor frisdrank- en ijsindustrie

en tuinbouwbedrijven

  • Het overschot wordt nu afgeblazen naar de atmosfeer
relatie glastuinbouw yara warmte
Relatie Glastuinbouw – Yara warmte
 • Levering van ‘Restwarmte’
  • Restwarmte levering vermindert directe lozing in het milieu via lucht- en/of kanaalwaterkoeling en is voor Yara dus:

Beschikbare energie waar Yara zelf niets nuttigs meer mee kan doen

 • Levering van ‘Bijwarmte’
  • Bijwarmte gaat ten koste van elektrici-teitslevering of beschikbaarheid van stoom voor andere processen, en is voor Yara dus:

Beschikbare energie waar Yara zelf wel iets nuttigs mee kan doen

wat heeft yara te bieden
Wat heeft Yara te bieden?
 • Restwarmte:
  • Geïdentificeerde restwarmte-bronnen: 76 MWthermisch
   • Warmte gaat normaal naar de atmosfeer of het kanaal
  • Potentiële restwarmte-bronnen: 61 MWthermisch
 • Bijwarmte:
  • Geïdentificeerde bijwarmtebronnen: 18MWthermisch
 • Uit gegevens over de behoefte van de glastuinbouw blijkt:
  • Mogelijkheid tot dekking warmtevraag 300ha: 60%
   • Waarvan restwarmte: 93%
   • Waarvan bijwarmte: 7%
  • Mogelijkheid tot dekking CO2 vraag (80.000 ton): 100%
 • Potentieel wordt inmiddels verzilverd door bijplaatsen warmtewisselaars.
wat levert dat op voor de glastuinbouw
Wat levert dat op voor de glastuinbouw?
 • Beperkte investering in energie voorziening
  • voornamelijk in backup voorzieningen
 • Lage CO2 prijs
 • Lage prijzen voor warmte (rest/bijwarmte)
 • Niet stoken in de zomer om CO2 te produceren
 • Voldoen aan eis om minimaal 4% duurzame energie te betrekken
 • Beperkte resources nodig om energievoorzieningen te beheren
 • Afvalwatervoorziening naar bestaande RWZI (Heros)
wat levert dat op voor de industrie
Wat levert dat op voor de industrie?
 • Inkomsten uit CO2 en warmte levering
 • Beperkt potentieel tot extra productie
 • Borging van duurzaamheid in de onderneming / Groen imago
 • Aan de wereldtop blijven binnen Convenant Energy Benchmarking
pitfalls en bottlenecks algemeen
Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen
 • Afstemmen vraag/aanbod (seizoensinvloeden)
  • Baseload vs. Full Load
  • Niet alle warmtebronnen kunnen frequent worden aan- en uitgeschakeld
  • Zoektocht naar een warmte-afnemer in de zomer?
 • Leveringszekerheid/back up faciliteiten
  • Productie-installatie hebben meerjaarlijkse onderhoudsstops, maar ook ongeplande shutdowns
  • Hoe groot moet de back-up/buffer faciliteit zijn?
  • Wat eist de verzekeraar?
 • Het technische regelvraagstuk
  • Regelstrategie vereist hoge mate van integratie
  • Feed-forward controle van partij A naar B
pitfalls en bottlenecks algemeen1
Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen
 • Voor wie zijn de CO2 credits vanaf de ETS handelsperiode 2013-2020
  • Voor degene die de CO2 reductie mogelijk maakt
  • Of degene die deze effectief realiseert?
 • Lange termijn afspraken/garanties
  • Contractduur van 15-20 jaar is lang voor industriële partners
  • Interne flexibiliteit wordt gereduceerd
 • Consequenties van nieuwe investeringsplannen (gebonden aan lopende contracten)
 • Win-win is `conditio sine qua non`
 • Rekening houden met eigenheid van partners
  • Clustering gaat buitenom core business
pitfalls en bottlenecks specifiek
Pitfalls en Bottlenecks: Specifiek
 • Geen core business voor Yara
 • Huidige problematiek rond gasprijs bemoeilijkt het afleveren van langdurige leveringsgaranties
 • Rendement op investering lager dan normale Yara eis
 • ETS Subsidies nog onzeker
 • CO2 emissiehandel
 • Volloopscenario
 • Voorkeur tuinder voor WKK energieconcept ?
kansen voor de toekomst
Kansen voor de toekomst
 • Ontwikkeling netwerk infrastrucuur.
  • Ontwikkeling pijpleiding infrastructuur voor 1 groot kansrijk project biedt mogelijkheden tot “meeliften” van kleinere initiatieven (voorbeeld omgeving Dordrecht).
  • Versterking cluster.
 • Clustering.
  • Meer aanbieders restwarmte/CO2 verkleint risico’s mbt discontinuïteit en back up.
  • Meer mogelijkheden voor afstemming vraag/aanbod.
 • Missing link.
  • Interregionale connectie Zeeuws/Vlaams netwerk
do s dont s
Do`s & dont`s
 • DO
  • Clustering opnemen in bedrijfsbeleid
 • DON`T
  • Denken dat het een gemakkelijk traject is
 • DO
  • Moeilijk gaat ook, er wacht een mooie beloning aan de streep