slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LANDBOUWETENSKAPPE NA 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LANDBOUWETENSKAPPE NA 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

LANDBOUWETENSKAPPE NA 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

VOO Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) (Skole). Vak-inligtingsessie. LANDBOUWETENSKAPPE NA 2006. 2006 EN DAARNA. LANDBOUWETENSKAP VERVANG. Landbouwetenskap HG & SG. GRAAD 10 IN 2006 GRAAD 11 IN 2007 GRAAD 12 IN 2008. UITKOMSTES .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LANDBOUWETENSKAPPE NA 2006' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VOO Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV)

(Skole)

Vak-inligtingsessie

LANDBOUWETENSKAPPE

NA 2006

T.Botha

slide2

2006 EN DAARNA

LANDBOUWETENSKAP VERVANG

Landbouwetenskap

HG & SG

GRAAD 10 IN 2006

GRAAD 11 IN 2007

GRAAD 12 IN 2008

T.Botha

slide3

UITKOMSTES

 • vertroud wees met die generiese ontwerpelemente van die NKV.
 • vertroud wees met die verband tussen AOO en VOO.
 • vertroud wees met die impak wat die beginsels van NKV op die onderrig, leer en assessering van Lewenswetenskap sal hê.
 • vertroud wees met die uitkomstes van Lewenswetenskappe.
 • bepaalde opleidingsbehoeftes ten opsigte van die vak en IKT identifiseer.

T.Botha

slide4

LANDBOU- WETEN-SKAPPE

BEGINSELS

UGO

KUs / OUs / LUs

Hoë kennisvlakke, hoë vaardigheids-vlakke

Menseregte, Sosiale geregtigheid, Waardering vir IKS, Inklusiwiteit,

Omgewing

 • Sosiale Transformasie
 • verskaf gelyke onderwys-geleenthede
 • speek opvoedkundige ongelykhede aan

T.Botha

slide5

BEGINSELS

 • Integrasie en toegepaste bevoegdheid
 • - binne-in en oor vakke en leervelde
 • - integrasie van kennis en vaardighede oor vakke en praktyke
 • vir die bereiking van toegepaste bevoegdheid
 • - bevorder geïntegreerde leer van teorie, praktyk en refleksie
 • Progressie
 • - die ontwikkeling van meer gevordere en komplekse
 • kennis en vaardighede
 • - progressie van een graad tot die volgende
 • Artikulasie: verwantskap tussen kwalifikasie (AOO, VOO & HO) Oordraagbaarheid: dele van kwalifikasie is oordraagbaar (20 krediete)

T.Botha

slide6

BEGINSELS

 • Menseregte, inklusiwiteit, omgewings en sosiale geregtigheid
 • - sensitief vir kwessies soos armoede, ongelykheid, ras, geslag, taal, ouderdom, gebreke
 • - `n inklusiewe benadering deur spesifieke minimum vereistes vir alle leerders (ontwikkeling van toepaslike LP)
 • Waardering vir inheemse kennissisteme
 • - herken en erken die diversiteit van kennis stelsels
 • - Toevoeginging van inheemse kennis stelsels soos
 • in die denke en sosiale praktyke van Afrika voorkom
 • - probleemoplossing & konstruering van kennis
 • Geloofwaardig, kwaliteit en effektiwiteit
 • - vergelykbaar ten opsigte van kwaliteit en omvang met ander lande

T.Botha

slide7

BEGINSELS

 • Lys van beginsels
 • Sosiale transformasie
 • uitkomsgebaseerde onderwys
 • hoë vlakke van kennis en vaardighede
 • integrasie en toegepaste bevoegdheid
 • progressie
 • artikulasie en oordraagbaarheid
 • menseregte, inklusiwiteit, omgewings- en sosiale geregtigheid
 • heg waarde aan inheemse kennis-sisteme
 • Geloofwaadig, kwaliteit en effektiwiteit

T.Botha

slide11

SES LEERVELDE VIR SKOLE

Tale (Fundamentele leer)

Kuns en Kultuur

Sake-, Handel-, Bestuur- en Dienstestudies

Menslike en Sosiale Studies en Tale

Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie

Fisiese -, Wiskundige -, Rekenaars-, Lewens- en Landbouwetenskappe

Wat is die doel van die Leervelde?

T.Botha

slide12

FUNDAMENTELE

KERN

ELEKTIEWE

HUISTAAL

(20 KREDIETE)

(4,5 UUR PER WEEK)

HUISTAAL OF EERSTE ADDISIONELE TAAL

(20 KREDIETE)

(4,5 UUR PER WEEK)

2 VAKKE UIT EEN

LEERVELD

1 VAK UIT DIESELFDE

OF

ANDER LEERVELD

WISKUNDE/ WISKUNDIGE GELETTERDHEID

(20 KREDIETE)

(5 UUR PER WEEK)

(2 X 20 KREDIETE)

(2 X 4,5 UUR

PER WEEK)

LEWENSORIëNTERING

(10 KREDIETE)

2 UUR PER WEEK

4 VAKKE

70 KREDIETE

2 VAKKE

40 KREDIETE

1 VAK

20 KREDIETE

KOMBINASIEREËLS VIR DIE VOOS

T.Botha

slide13

WATTER LEERVELD?

Fisiese -, Wiskundige -, Rekenaar-,

Lewens- en Landbouwetenskappe

Lewenswetenskappe

Fisiese Wetenskappe

Landbouwetenskappe

Rekenaartoepassings Tegnologie

T.Botha

slide14

SLEUTELKENMERKE

Definisie

Doel

Omvang

Opvoedkundige en loopbaanskakelings

Leeruitkomstes en Assesseringstandaarde

T.Botha

slide15

Definisie

 • SLEUTELELEMENTE
 • studie van die verhouding tussen grond, plante en diere
 • in die produksie en prosessering an kommoditeite
 • `n geïntegreerde wetenskap in die holistiese wetenskap raamwerk
 • bevorder die begrip van `n volhoubare landbou-onderneming
 • pas bestuursvaardighede in omgewing toe om volgehoue produksie
 • te bevorder

T.Botha

slide16

DOEL

 • Leerders sal `n bewuswording ontwikkel van ...
 • nasionale prioriteite (voedselsekuriteit, volgehoue gemeenskappe,
 • bestryding van armoede, ens.
 • Die bestuur van die omgewing, natuurlike bronne en die mensliewende
 • versorging/behandeling van diere
 • geslagsgelykheid en ander ongelykhede
 • probleemoplossings-meganismes
 • Leerders sal:
 • bewus wees van sosio-ekonomiese ontwikkeling van die gemeenskap
 • ingeligte en verantwoordelike burgers raak
 • bewus wees van inheemse kennis en praktyke in landbou
 • sosiale en persoonlike vaardighede ontwikkel
 • waarde toe voeg deur toegang te verkry en geleenthede van
 • lewenslange leer te benut

T.Botha

slide17

KENNISAREAS:

 • Grondkune
 • Plantkunde
 • Dierkunde
 • Basiese chemie
 • Basiese biologiese konsepte
 • Bestuur van die omgewing
 • Landbou-ekonomie
 • Volhoubare natuurlike hulpbronbenutting

OMVANG

Interverwante

kwessies LO 4

ONDERSOEK & ANALISEER

LO 1

Volhoubare landbou- praktyke

LO 2

Inheemse landboudkundge kennis en Historiese ontwikkeling LO 3

T.Botha

slide18

Graad 10

 • Algemene klassi-
 • fkasie, belangrikheid
 • & ekonomiese
 • waarde bv. bees,
 • suiwel, skaap, varke,
 • perde, bokke,
 • hoenders

Graad 11

 • Graad 12
 • Voeding
 • Produksie
 • Voortplanting
 • Beskerming & beheer
 • (siektes & peste)

INHOUD

DIERE STUDIES

T.Botha

slide19

Graad 10

 • Algemene klassi-
 • fkasie, belangrikheid
 • & ekonomiese
 • waarde bv. Woude,
 • Gewasse,
 • Graad 11
 • Voeding
 • Minerale voeding
 • Voortplanting
 • Beskerming

Graad 12

INHOUD

PLANTSTUDIES

T.Botha

slide20

Graad 10

 • Ekologiese streke
 • van die wêreld
 • Ekologiese streke
 • van SA
 • Aanpassings van
 • ekostelsels
 • Veldbestuur
 • Graad 11
 • Graad 12

INHOUD

Landbou-ekologie

T.Botha

slide21

Graad 10

 • Basiese
 • komponente
 • Gondvorming
 • faktore & prosesse
 • Grade 11
 • Profiele &
 • kemerke
 • Chemiese &
 • kolloïdale eien-
 • skappe
 • Grond mikro-
 • biologie
 • Grondklassifikasie

Graad 12

INHOUD

GRONDKUNDE

T.Botha

slide22

Graad 10

 • Landbou-bronne
 • (bv. grond, water,
 • watergehalte,
 • besoedeling,
 • gronderosie
 • Graad 11
 • Grond opname &
 • beplan gebruik
 • Grondbewerking
 • Rotering van
 • gewasse
 • Gekontroleerde
 • produksie (bv.
 • Kweekhuis,
 • tonnels, ens.)

Graad 12

INHOUD

OPTIMALE HULPBRON-BENUTING

T.Botha

slide23

Graad 10

 • Graad 11
 • Verbindings

Graad 12

INHOUD

BASIESE CHEMIE

T.Botha

slide24

Graad 10

 • Selteorie
 • Selverdeling
 • Graad 11
 • Graad 12
 • Oorerflikheid, seleksie,
 • variasie & ras
 • Plante & diere
 • Groei & genetiese
 • manipulering

INHOUD

BIOLOGIESE KONSEPTE

T.Botha

slide25

INHOUD

LANDBOUBESTUUR

 • Graad 10
 • Vraag na voedsel
 • Sleutelbelangrik-
 • heid (bv. Ver-
 • skaffer van voedsel,
 • roumateriale, werks-
 • geleenthede)
 • Oorsig van landbou-
 • ontwikkeling
 • Organisasies
 • Landbouwetgewing
 • Graad 11
 • Graad 12
 • Bemarking
 • Entrepreneurskap
 • Produksiefaktore
 • & bestuur

T.Botha

slide27

LU 1: ASSESSERINGSTANDAARDE

Analiseer,

sintetiseer,

evalueer

data en

kommunikeer

bevindings

Beplan `n ondersoek

Ondersoek &

analiseer

Hantering van apparaat,

toerusting & masjinerie

Voer `n ondersoek uit

deur data te versamel en

te manipuleer

T.Botha

slide28

LU 2: ASSESSERINGSTANDAARDE

Begryp die dinamiese

aard van kennis &

tegnologie

Verseker `n

volhoubare

omgewing

Volhoubare

landbou-

praktyke

Interpretering & toepassing

van kennis in die praktyk

T.Botha

slide29

Begryp & interpreteer sosio-

kulturele ontwikkelings oor

tyd

Inheemse

kennis,

& historiese

ontwikkeling

Gebruik inheemse kennis

in relevante praktyke,

stelsels & tegnologie

LU 3: ASSESSERINGSTANDAARDE

T.Botha

slide30

Begryp die verband

tussen mens

& natuur

Interverwante

kwessies in

landbou

Impak van

sosio-ekonomie

& politieke kwessies

op hulpbronne &

produksie

LU 4: ASSESSERINGSTANDAARDE

T.Botha

slide31

IDENTIFISERING VAN LEERBEHOEFTES EN OLOM

Nuwe inhoud

Nuwe vaardighede

IKT

Metodologie

Sagteware

Handboeke

Naslaanbronne

Apparaat, toerusting (bv. rekenaars, mikroskope, ens.)

T.Botha