Herbig Ae/Be csillagok
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Herbig Ae/Be csillagok Dr. Kovács József ELTE Gothard Obszervatórium 9707 Szombathely Szent Imre Herceg u. 112. jkovacs@gothard.hu. GEORGE HERBIG. A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK EREDETI DEFINÍCIÓJA. Herbig, ApJS 4, 337 (1960) 26 objektumból álló minta kiválasztási kritériumok:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

Herbig Ae/Be csillagok

Dr. Kovács József

ELTE Gothard Obszervatórium

9707 Szombathely

Szent Imre Herceg u. 112.

jkovacs@gothard.huHerbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK EREDETI DEFINÍCIÓJA

 • Herbig, ApJS 4, 337 (1960)

 • 26 objektumból álló minta

 • kiválasztási kritériumok:

 • a csillag A vagy B színkép-

  • típusú, a színképben

  • emissziós vonalakkal

 • a csillag társult sötét és

  • reflexiós ködök vidékein

  • található

 • a csillag igen erősen

  • gerjeszti a közvetlen

  • közelében található

  • ködöt


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

LkH 198: EGY TIPIKUS HERBIG Ae/Be CSILLAG
Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK ÚJABB DEFINÍCIÓJA

 • főleg távoli IR megfigyelések (IRAS FIR survey) alapján több objektum, melyek:

 • izoláltak, azaz nem kötődnek ködökhöz

 • nem egyértelműen (aktív) csillagkeletkezési területen találhatók

 • újabb definíció:

 • Ae vagy Be színképtípus

  • kizárja az F0-nál későbbi színképtípusú T Tauri csillagokat

 • forró vagy hideg cirkumsztelláris por miatti infravörös excesszus

  • kizárja a „klasszikus” Be és Ae csillagokat:

  • IR excesszus  szabad-szabad átmenetek a csillag körüli ionozált gázban

 • luminozitási osztály: III – V

  • kizárja a B[e] szuperóriásokat

  • (nagytömegű fősorozat utáni csillagok egyenlítői anyagkiáramlással)


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

ALAPTULAJDONSÁGOK

 • kevésbé homogén csoportot alkotnak, mint a klasszikus Be csillagok

 • fősorozat előtti csillagok (PMS = pre-main sequence)

 • színképtípus: korai B-től késői A-ig, néha F-ig

 • tömeg: 2 – 8 naptömeg

 • még abban a por-gáz burokban vannak, amelyből születtek

 • cirkumsztelláris korong  lényeges cirkumsztelláris extinkció  RV~ 5

 • gyakran erős röntgensugárzás jellemzi őket: LX~ 1022 – 1025 W

  • ok: mágneses mező által hajtott akkréciós korong? mágneses mező eredete?

  • új eredmény: AB Aurigae esetében a röntgensugárzás forrása valószínűleg a

   • csillag két féltekéjéről kiáramló csillagszél ütközése

  • ezen folyamat vezérléséhez szükséges a mágneses tér

  • eredete: a molekulafelhő kollapszusa előtti tér felerősödve

 • összefoglalva: a T Tauri típusú csillagok közepes tömegű megfelelői


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

FOTOMETRIAI VÁLTOZÁSOK I.

 • UX Ori típusú változók (legalább a Herbig Ae/Be csillagok 25%-a)

  • hirtelen bekövetkező, V-ben 3m-et is elérő fényességcsökkenés

  • közben vörösödés és a polarizáció fokának növekedése

  • lassú, hetekig tartó visszatérés a normál fényességhez

  • a változások irregulárisak, előre nem jelezhetőek

  • hasonlít a fedési változók minimumára  Algol-típusú minimum

  • ok: oszlopsűrűség-változások a látóvonal mentén a cirkumsztelláris porban

  • több esetben a halványodás

   • közben a csillag kékül

   • ok: megnő a szórt fény

   • járuléka a teljes fluxushoz

  • csak A0-nál későbbi típusú

   • csillagok esetében!

   • ok (?): a Herbig Be

   • csillagok optikailag

   • láthatatlanok a PMS

   • akkréciós fázisukban

  • kapcsolat a v sin i –vel?

SV Cep

Bibo & Thé, A&A 236, 155 (1990)


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

FOTOMETRIAI VÁLTOZÁSOK II.

 • hosszú időskálájú (gyakran évtizedes) fényességcsökkenés, illetve növekedés

  • lehetséges okok:

  • FU Ori típusú kitörés (Hartmann & Kenyon, ARA&A 34, 207 (1996))

  • a cirkumsztelláris burok extinkciójának fokozatos változása

 • kis amplitúdójú (< 0.5mV-ben) fényességváltozások

  • valószínűleg fotoszférikus, illetve kromoszférikus aktivitás következménye

 • periodicitások: a legtöbb esetben csak nagyon kétséges periódusok

SV Cep

Friedemann et al., A&A 255, 246 (1992)


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

POLARIMETRIA

 • az optikai kontinuumban gyakori a változó polarizáció  információ a cirkum-

 • sztelláris anyag eloszlásáról

 • polarizáció lehetséges okai:

  • szabad elektronokon történő szóródás

   • jellemző a klasszikus Be csillagok esetében

   • nem jellemző a Herbig Ae/Be csillagok esetében

  • porrészecskéken történő szóródás

   • sok elnyúlt porrészecske egy irányban áll

   • a porrészecskék nemszférikus eloszlása a csillag körül

 • a polarizációban bekövetkező változások gyakran korrelálnak a mély fotometriai

  • minimummal  a sűrű porfelhők eltakarják a csillag direkt fényét, s csak a

  • porrészecskékeken szóródott polarizált fény tud kijutni

 • több esetben a polarizáció szöge is erősen változik  szignifikáns változás a

  • szóró részecskék térbeli eloszlásában

  • ok: nagy, üstökös-szerű objektumok behullása a csillagba?


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

ÁLTALÁNOS SPEKTROSZKÓPIAI TULAJDONSÁGOK

 • a fotoszférikus abszorpciós vonalak erőssége alapján normál A vagy B színkép-

  • típusú fősorozati csillagokként klasszifikálhatók

  • az osztályozásra használható vonalak:

  • korai B típusú csillagok esetében: He I 4026, 4387, 4471, 4921, 5876

  • kisebb effektív hőmérséklet esetén: Mn I 4030-34, Fe I 4271, Mg II 4481

  • B8-nál későbbi típusok esetében: Ca II K vonala

 • némi vonalgyengülés csak a legjobban beágyazott forrásoknál (fátyolhatás),

  • de például az AB Aur esetében egyáltalán nem figyelhető meg

 • rotációs sebességek: 60 < v sin i < 200 km/s, azaz gyorsabban rotálnak, mint a

  • T Tauri csillagok, de lassúbbak a klasszikus Be csillagoknál

 • emissziós és abszorpciós vonalak komplex változása

  • 25%: csillagszél jelenlétére utaló spektroszkópiai jelek

  • 15%: erősen kollimált kiáramlások, ún. kifúvások (dM/dt  10-6 – 10-8 M/év)

  • 20%: tömegkiáramlásra utaló P Cygni vonalprofilok

 • tiltott emissziós vonalak jelenléte a spektrumban


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

INFRAVÖRÖS SPEKTRÁLIS ENERGIAELOSZLÁS

IR tartomány: nagymennyiségű cirkumsztelláris anyag (CSM), főleg por hatása

Hillebrand et al. (ApJ 397, 613 (1992)): 3 nagy csoport

 • erős IR excesszus

 • F~ -4/3

 • optikailag vastag CSM

 • laposabb görbe

 • esetenként nagyobb 

  • felé emelkedik

 • csak kis IR excesszus

 • inkább a Be csillagokhoz

  • hasonlóak


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

SPEKTROSZKÓPIAI VÁLTOZÁSOK

 • Merrill és Burwell: az AB Aur esetében a H és a H vonalprofil erősen változó

AB Aur

Merrill & Burwell, ApJ 77, 103 (1933)

 • Herbig (1960): a legtöbb Herbig Ae/Be jelölt spektroszkópiailag változó

 • Finkenzeller és Mundt (A&AS 55, 109, (1984)):

  • a jellemző spektroszkópiai változások nem korlátozódnak az A0-nál későbbi

  • típusú csillagokra, mint a fotometriai változások  más fizikai ok


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A H EMISSZIÓS VONAL TÍPUSAI

egycsúcsú emisszió

duplacsúcsú emisszió

P Cygni vonalprofil

 • az emisszió lehetséges forrásai (nem teljesen tisztázott):

 • a korongban kiáramló csillagszél (Hamann & Persson, ApJS 82, 285 (1992))

 • AB Aurigae: kromoszférikus csillagszél (Catala, A&A 319, 176 (1997))Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

EGYÉB EMISSZIÓS VONALAK

gyakran emisszióban észlelt vonalak még:

O I, Ca II, Si II, Mg II és Fe II

Mg II vonalak

Imhoff, ASPC 62, 107 (1994)

V380 Ori

Rossi et al., A&AS 136, 95 (1999)

Fe II vonalak


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

TILTOTT EMISSZIÓS VONALAK

 • fontos diagnosztikai szerepet játszanak a cirkum-

  • sztelláris környezet feltérképezésében

 • sokkal szimmetrikusabbak, mint a T Tauri

  • csillagok esetében megfigyelhető profilok

 • kékeltolódott [O I] vonal csak néhány mélyen

  • beágyazott forrásnál figyelhető meg

 • az erősen kékeltolódott (> 200 km/s) vonalakat

  • produkáló gáz olyan kifúvásban áramlik,

  • melynek vörös részét takarja a porkorong:

  • Appenzeller-Jankovics-Östreicher effektus

  • (Appenzeller et al., A&A 141, 108 (1984))

 • kiáramlás nagysebességű [O I] emisszió nélkül

  • (Hirth et al., A&A 285, 929 (1994))

 • mi az eredete a szimmetrikus [O I] emissziónak?

  • (FWHM ~ 10 km/s)

[O I] 6300

Corcoran & Ray, A&A 321, 189 (1997)


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

OPTIKAI ÉS UV ABSZORPCIÓS VONALAK

 • komplex változások mind az optikai, mind az UV tartományban (Mg II, Fe II, Ca II)

 • AB Aurigae

  • Mg II UV vonalak kék szárnyában P = 45h± 6h periódusú változás

  • Fe II vonalaknál nincs egyértelmű periódus

   • (Praderie et al., ApJ 303, 311 (1986))

  • Ca II K vonala esetében P = 32h± 4h periódusú változás

   • (Catala et al., ApJ 308, 791 (1986))

  • egyéb optikai abszorpciós vonalaknál a változások időskálája: 20m – 10h

   • (Catala et al., A&A 319, 176 (1997))

 • HD 163296

  • hasonló periódusok az

   • Mg II és a Ca II K vonalakra

   • (Catala et al., A&A 221, 273 (1989))

  • gyors profilváltozások ( NRP)

   • (Baade & Stahl, A&A 209, 268 (1989))

 • magyarázat:

  • Ca II K: rotációs periódus

  • Mg II: diff. rot. kromoszférikus csillagszél

Catala et al., A&A 221, 273 (1989)


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

MODELLEK A SPEKTROSZKÓPIAI VÁLTOZÁSOKRA

 • nemradiális pulzáció

  • a pulzáció frekvenciájával vándorló huplik (bumps) a fotoszferikus

   • abszorpciós vonalprofilokon

  • kellene még: multiperiodikus változás az észlelt vonalprofilokban

  • vagy óriás csillagfoltok, de ezek nyoma a fotometriai adatokban nem látható

 • mágneses tér a csillag felszínén

  • az rA Alfvén-rádiuszig a csillaggal együttforgó csillagszél  két régió:

   • r < rA: kettős csúcsú vonalak

   • mindkét tartományban keletkező vonalak

    • vr > rA  : II. típusú, vr < rA  : III. típusú P Cygni vonalprofil

  • nagy szélességekig kiterjedő mágneses struktúra  gyors és lassú áramok

   • a csillagszélben (napszél analógia)

  • direkt mágneses tér mérések?

 • egyenlítői csillagszél

 • akkréció

 • változó sebességgradiens, sztochasztikus csillagszél


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA

 • IR spektroszkópia  cirkumsztelláris gáz és por kémiai összetétele és geometriája

 • szénben és oxigénben gazdag porkomponensek jelenléte

 • IR emissziós sávok: 3.29 m, 6.2 m, 7.7 m, 8.6 m és 11.3 m 

  • PAHs (polycyclic aromatic polycarbons, aromás szénhidrogének) jelenléte

  • térbeli eloszlásuk még nem teljesen világos

 • 10 m: domináns az oxigénben gazdag szilikátok optikailag vékony emissziója

 • hidrogén infravörös rekombinációs sugárzása:

  • a nagysűrűségű gázkomponens vizsgálata a korongban vagy a kiáramlásban

  • tömegvesztési ráta: 10-8 – 10-6 M/év

 • ISO spektroszkópiai megfigyelések:

  • általában optikailag vékony por emissziós komponensek

  • néha optikailag vastag komponensek  élükről látott porkorongok

  • a legtöbb esetben megerősítették a PAH-ok jelenlétét

  • néhány esetben H2 tisztán rotációs IR átmenetei  az emisszió a cirkum-

   • sztelláris korong forró gázában keletkezik


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A CIRKUMSZTELLÁRIS ANYAG GEOMETRIÁJA

 • a Herbig Ae/Be csillagok a T Tauri csillagok nagyobb tömegű megfelelői 

 • a csillag környezetének geometriája is hasonló kell legyen:

 • optikailag vastag korong

 • bipoláris kiáramlás

 • részletes vizsgálatok 

 • a Herbig Ae/Be csillagok

 • esetében a kép

 • kicsit bonyolultabb

 • a cirkumsztelláris anyag

 • geometriájának feltérképezése

  • direkt felvételek alapján

  • a spektrális energiaeloszlás

   • (SED) alapján

  • színkép alapján


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

DIREKT FELVÉTELEK

 • interferometria milliméteres hullámhosszakon

 • lapult szerkezet 100 CsE skálán (Mannings & Sargent, ApJ 490, 792 (1997))

 • tipikus korongrádiuszok:

 • 200 – 600 CsE

 • tipikus korongtömegek:

 • 0.005 – 0.05 M

 • - kis szögkiterjedés

 • - porkorong tömege 

 • - gömbszimmetria

 •  magas extinkciós faktor

 •  lapult diszk-geometria

 • MWC 480: rotáló Kepler-diszk (Mannings et al., Nature 388, 555 (1997))

 • spektropolarimetriai mérések (Vink et al., MNRAS 337, 356 (2002))

  • a minta 83%-ában lapult struktúra, 9 esetben rotációra utaló nyomok

}


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

DISZK-GEOMETRIA A SED ALAPJÁN

 • sok modell a cirkumsztelláris porkorong IR és milliméteres emissziója alapján

 • opt. vastag korong, akkréció: 10-6 M/év (Hillebrand et al., ApJ 397, 613 (1992))

  • nem észlelhető a korongtól származó megfelelő közeli IR emisszió

  • optikai és UV hullámhosszakon sem jelentkezik az akkréciós energia

  • helyette: excesszus 1-2 m-en  korong helyett inkább tórusz (belső lyuk)

  • sok megfigyelésben 10-8 M/év rátájú csillagszélnek megfelelő rádióemisszió

  • tehát: valószínűleg az akkréciós ráta jóval alacsonyabb

 • optikailag vastag korong helyett burok (Hartmann et al., ApJ 407, 219 (1993))

  • a közeli IR emissziót nemegyensúlyi hőmérsékletű kicsiny porrészek okozzák

  • nem okozhatják egyedül a 2-10 m-es emissziót, hacsak nem abnormálisan

   • nagy a gyakoriságuk (Natta et al., A&A 275, 527 (1993))

 • következtetés: nagyon nehéz a CMS geometriáját a SED-illesztés alapján feltárni:

  • a por opacitása, kémiai összetétele?

  • a porrészecskék méret szerinti eloszlása?

  • megfelelő szögfelbontás?


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

TILTOTT EMISSZIÓS VONALAK

 • főleg az [O I] és [Si II] tiltott vonalaknak fontos szerepük van a cirkumsztelláris

  • geometria feltérképezésében

 • T Tauri analógia

  • AJÖ-effektus:

  • a kékeltolódott emisszió

  • oka a bipoláris kiáramlás,

  • melynek egyik részét az

  • optikailag vastag korong

  • eltakarja előlünk

  • eltérés csak a nagyon erős

  • kiáramlások esetén (~ 15%)

 • modell (Kwan & Tademaru, ApJ 332, L41 (1988)):

  • a nagysebességű emisszió forrása a bipoláris kiáramlás

  • az alacsony sebességű komponens a korongban keletkezik


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK FEJLŐDÉSI ÁLLAPOTA

 • kapocs a kis- és nagytömegű csillagok keletkezése között

  • mi a különbség a kis- és nagytömegű csillagok keletkezési helyeinek

   • kozmikus környezete között?

  • milyen fizikai folyamatok,

   • paraméterek játszanak

   • szerepet a fősorozatra

   • való ráfejlődésben?

 • tömeghatárok: 2 – 8 M a Galaxisban

  • 2 M: efölött a kontrakció

   • kezdetekor sugárzási egyensúly

  • 8 M: ennél a tömegnél a születési

   • buroktól való „függetlenedéskor”

   • elkezdődik a H-égés

   • (Hayashi-vonal metszi a ZAMS-ot)

   • nagyobb tömegű Herbig Ae/Be

    csillagok optikailag még nem

    láthatók a ZAMS elérésekor

   • ez azonban függ a környezettől és a fémességtől  az LMC-ben nagyobb

   • tömegű Herbig Ae/Be csillagok (Beaulieau et al., Science 272, 995 (1996))


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

AKKRÉCIÓ ÉS KIÁRAMLÁS

 • mind a T Tauri, mind a Herbig Ae/Be csillagok aktivitásának fő forrása a

  • cirkumsztelláris akkréció

 • következmény:

  • bipoláris kiáramlás

 • az akkréció és a kiáramlás

  • a fejlődés során csökken,

  • de az első fázisokban

  • mindenképpen változó

  • erősségű

 • Z CMa (tipikus FUOR)

  • 3.6 pc-ig kiterjedő jet (Hartmann et al., ApJ 338, 1001 (1989))

  • akkréciós ráta: 10-3 M/év

  • legalább 15 HH-objektumot világít meg (Poetzel et al., A&A 224, L13 (1989))

 • tipikus akkréciós és kiáramlási ráták: 10-8 – 10-9 M/év


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A  PICTORIS KAPCSOLAT

 • kapcsolat a Vega típusú csillagok és a Herbig Ae/Be csillagok között?

 • a Vega maga és a Fomalhaut is messze elfejlődött a ZAMS-tól

 • sok Vega típusú objektum a fősorozati csillagok között, ezek biztosan nem fiatalok

 • valószínű, hogy a Vega típusú diszkek a csillagok fiatal korából maradtak (YSO)

 • több Vega típusú jelölt izolált Herbig Ae/Be csillagnak bizonyult


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

HD 163296 – EGY IZOLÁLT HERBIG Ae/Be CSILLAG

2000 = 17h56m21s

2000 = -21°57’21”

d = 150 pc

B = 6.967m, V = 6.87m

spektráltípus = A1Ve

Teff = 8700 – 9500 K

M = 2.2 – 2.3 M

R = 2.2 – 2.4 R

L = 32 – 36 L

log t = 6.6 ± 0.4

v sin i = 120 km/s


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

SPEKTROSZKÓPIAI TÖRTÉNET

 • a spektrum első leírása optikai tartományban Merwill és társai által (‘30-as évek):

  • a Balmer-vonalak emisszióban keskeny abszorpciós maggal

  • számos, alacsonyan ionizált fémvonal jelenléte

  • jelentős változások a vonalak intenzitásában és pozícióiban is

 • részletes spektroszkópiai vizsgálatok a ’80-as évektől kezdődően

  • H vonalprofil változás (P Cygni II  P Cygni III)

  • periodikus változások: Mg II UV rezonancia doublett és Ca II K vonal

   • PMg II = 50h± 8h, PCa II K = 35h± 5h (Catala et al., A&A 221, 273 (1989))

   • Ca II K: a csillag rotációs periódusa

   • Mg II: a cirkumsztelláris burok differenciális rotációjakor a kromoszférikus

    • csillagszélben keletkeznek

  • fotoszférikus Si II és Mg II vonalak (Baade & Stahl, A&A 209, 268 (1989)):

   • gyors vonalprofil változások

   • nincsenek periodicitásra utaló jelek

  • H és H vizsgálatok (Pogodin, A&A 282, 141 (1994)):

   • vonalprofilváltozások a néhány órától néhány napig terjedő időskálán

   • burok modell:

    • egy aktív terület a csillaghoz közel  egyenlítői csillagszél

    • egy külső, közelítőleg konstans héj


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

ESO LA SILLA, CHILE, ATACAMA SIVATAG

 • sok derült éjszaka,

  • legalább 350 évente

 • kevés csapadék, alacsony

  • páratartalom (5%)

 • sok fotometriai minőségű

  • éjszaka

 • nagy tengerszint feletti

  • magasság

 • lakott területektől mért nagy

  • távolság
Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A BALMER-VONALAK H-TÓL H-IG


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

Si II 6347, 6371, Fe II 6456, He I 6678 VONALPROFILOKHerbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A H VONALPROFIL VÁLTOZÁSA


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

A H VONALPROFIL VÁLTOZÁSA


Herbig ae be csillagok dr kov cs j zsef elte gothard obszervat rium 9707 szombathely

H ÉS H DINAMIKUS SPEKTRUMOK