Download
drivkraft og retning i bevegelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drivkraft og retning i bevegelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drivkraft og retning i bevegelse

Drivkraft og retning i bevegelse

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Drivkraft og retning i bevegelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Drivkraft og retning i bevegelse • Jeg skal følge, lik en som følger i en dans. Jeg skal komme fram og tilbake. Jeg kan ikke vente og se på den neste bevegelse fra en fektemotstander. Jeg må føle om korden er i kontakt eller ikke, og føle forandringer i stillingen. Tiden går fort. Men det er i denne tiden, før bevegelsen, at jeg er eieren. • Nettverket av websider vokser med en algoritme ``preferanse forbindelse.´´ Det betyr at de mest populære websider har en høyere sjanse til å vokse, å tillegge flere lenker inn og ut, enn de mindre populære websider. Det betyr at noen websider skal ha tusenvis av lenker og besøkere og mine websider skal ha nesten ingen. Noen skal være populære og mine er usynlige.

  2. Drivkraft og retning i bevegelse • Hvis jeg ser en bevegelse i korden, så vet jeg at gjennomføring har allerede begynt. Reaksjon er nødvendig. En tenker å reagere i alle hast. Men tiden må være delt igjen. En må vente på det riktige tidspunkt, å presse korden mot korden eller forandre retning til korden. Tiden kan virke lang, men det er den ikke. Og den er ikke sin egen. • Mennesker blir motivert ut fra lenker mellom mennesker. I psykologi er det en teori som heter ``forbindelse teori.´´ Under den teorien kan en observere hvor langt en to -åring kan gå langs stranden før han føler at han må snu rundt og se at mamma er fortsatt der. Til ytterste konsekvens, en voksen kan vel ta skiene til sørpolen uten å snu. Men kan vi forstå noe om hvordan mennesker blir motivert til å lage den enkleste bevegelse?

  3. Drivkraft og retning i bevegelse • Tilbakevirkninger raser med metallisk klokkespill til en spiss finner en motstander eller avstand er gjenhentet. • Hvordan vokser nettverket? Fort eller sakt. Gamle websider kan få nye lenker saktere enn før. Kan det krympe? Lenker kan forsvinne. Lenker kan lages mellom websider som allerede er der. Hvilke websider skal bli den neste populære? Det er websiders evne til å lage flere nye lenker enn andre websider. Websider som forandrer seg, websider som lenker sammen ulike grupper om ulike tema, websider som differensierer seg, de skal vokse.

  4. Drivkraft og retning i bevegelse • Ut fra mitt perspektiv, jeg vil at pusten min skal komme jevnt, at spissen min behandler med presisjon, og at kroppen min ikke følger så langt etter tanken. Men det er ikke lett å forandre sin motstand. Bevegelser som er populære skal bli enda mer populære. En må lenke ulike strategier. En kan forutsi at forandring i drivkraft og retning av motstander er uvanlig. Men det er dette som er vidunderlig. • Judith Molka-Danielsen, 05.11.02