การปรับปรุง...พัฒนา บริการ กิจกรรม
Download
1 / 15

???????????...????? ?????? ??????? ?????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

การปรับปรุง...พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์. ...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์. ประจำปี 2548-2549. จัดหาหนังสือ /วารสารที่ออกบริการ ด้วยงบประมาณและขอรับอภินันทนาการ. จัดทำแฟ้มศิลปิน-ศิลปะ(บทความคณะวิจิตรศิลป์).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????...????? ?????? ??????? ??????????????????????' - kyrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5208659

การปรับปรุง...พัฒนา บริการ กิจกรรมห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

...สู่การเป็น...

ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ประจำปี 2548-2549


5208659

จัดหาหนังสือ /วารสารที่ออกบริการ

ด้วยงบประมาณและขอรับอภินันทนาการ


5208659

จัดทำแฟ้มศิลปิน-ศิลปะ(บทความคณะวิจิตรศิลป์)จัดทำแฟ้มศิลปิน-ศิลปะ(บทความคณะวิจิตรศิลป์)


5208659
จัดหาวารสารใหม่ฉบับสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์จัดหาวารสารใหม่ฉบับสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

NEW ARRIVAL 2006!

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2549

Museum Management and Curatorship

สามารถสืบค้นบทความออนไลน์ฉบับเต็มจากhttp://www.sciencedirect.com/science/journal/02604779

ติดตามฉบับสิ่งพิมพ์ฉบับแรก

Vol.21 no. 1 March 2006

ได้ที่...ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

(May06)


5208659

ปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดให้ทันสมัยปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดให้ทันสมัยและทำรายการเชื่อมโยงสารสนเทศที่ขาดแคลน


5208659

เชิญชวนคณาจารย์เสนอคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์เสนอสั่งซื้อเชิญชวนคณาจารย์เสนอคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์เสนอสั่งซื้อ

ผ่านสำนักหอสมุด(CMU BOOKFAIR)ประจำปี 2548-2549 จำนวน 78 รายการ (รับบริการที่สำนักหอสมุด)5208659

บริการเชิงรุก ผ่านสำนักหอสมุดปี 2549 จำนวน 20 รายการ:อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

7 กรกฎาคม 2548


5208659

บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษาบริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา

กรอกแบบฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา...ก่อนปิดบริการห้องสมุด 3 วัน


5208659

จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะด้านสาขาวิจิตรศิลป์จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะด้านสาขาวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลศิลปนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลการศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่องและ

ผลงานของบัณฑิตเกียรตินิยมคณะวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลโปสเตอร์คณะวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์บันเทิงคณะวิจิตรศิลป์

ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรมเกียรติยศคณะวิจิตรศิลป์


5208659

จัดนิทรรศการ เพื่อให้ทรัพยากรห้องสมุดหมุนเวียน

อวลไอรัก...จากงานศิลป์


5208659

จัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบจัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ


5208659

ห้องสมุดเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หารสองห้องสมุดเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หารสอง


5208659

จัดซื้อวัสดุประกอบเป็นชั้นเพื่อเก็บหนังสือฉบับซ้ำและตู้สำหรับใส่คอมแพคดิสก์จัดซื้อวัสดุประกอบเป็นชั้นเพื่อเก็บหนังสือฉบับซ้ำและตู้สำหรับใส่คอมแพคดิสก์


5208659

พัฒนาบุคลากรจัดซื้อวัสดุประกอบเป็นชั้นเพื่อเก็บหนังสือฉบับซ้ำและตู้สำหรับใส่คอมแพคดิสก์ :ศึกษา ดูงาน ณ กรุงเทพฯนครปฐม และเพชรบุรี ตุลาคม 2548


ad