pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI. Pojem Boha u detí - sprostredkovane cez veriacich rodičov - prvotný výrok „Boh ťa má rád. Pozná ťa; počuje a vie, keď k Nemu hovoríme...“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI' - kyria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi
Príprava na prvé sv. prijímanieSTRETNUTIE S RODIČMIMODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI
slide2
Pojem Boha u detí- sprostredkovane cez veriacich rodičov- prvotný výrok „Boh ťa má rád. Pozná ťa; počuje a vie, keď k Nemu hovoríme...“
slide3

2. Zmysel modlitby- modlitba je stretnutie s Bohom, v ktorom dospelývyjadruje svoju vieru a dieťa prostredníctvom modlitby postupne dozrieva k osobnému vzťahu k Bohu.

slide4

3. Výchova k modlitbe- od narodenia – postupná účasť na modlitbe rodičov- vysvetľovanie o veľkých Božích skutkoch- rozprávanie o Pánu Ježišovi- aktivita dieťaťa (najprv pozorovanie; neskôr opakovanie viet; potom – radenie, čo sa budú modliť...)

slide5

4. Systém modlitby- časový rámec modlitby Obraz alebo predmet napomáhajúci utíšenieForma modlitby (dĺžka, spôsob, druhy modlitby... *)- Pozor na náladu a „kapacitu“ dieťaťa postoj a miesto pri modlitbe obsah modlitby (Pane, prepáč..)

druhy modlitby formulovan vlastn mi slovami 1 v aky 2 prosby 3 chv ly 4 odprosenia
Druhy modlitby:Formulovaná – Vlastnými slovami1. vďaky2. prosby3. chvály4. odprosenia
slide7

5. Ťažkosti detskej modlitby- Dieťa sa odmietne modliť (zvládať umenie pozývať a zároveň nenútiť.)Sklamanie dieťaťa, že jeho modlitby nebola vypočutá- Prekážky modlitby prichádzajúce zvonka k sústredeniu pomôže zamerať sa na určitú myšlienku...

slide8

6. Rozprávanie o Pánu Ježišoviniekoľko pohľadov na prípravu:Texty s jednoduchým a prehľadným dejomČo treba deťom vysvetliť a opisne vykresliť?Uchopiť podstatu veci – kde rozvinúť vzťah k Ježišovi?Používať hovorový spôsob rečiVhodná chvíľaDať slovo aj deťom

slide9

DOMÁCA ÚLOHA: Napíš do svojho zošitka

1) modlitbu vlastnými slovami

2) list Pánu Bohu

Zapamätaj si:

Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?Pán Ježiš nás naučil modlitbu Otče náš.

Ktorou modlitbou sa obraciame na Pannu Máriu?Na našu nebeskú matku sa obraciame modlitbou Zdravas Mária.

Kedy sa modlíme? Modlíme sa ráno a večer, pred a po jedle, a vždy keď chceme Bohu ďakovať, chváliť ho alebo ho prosiť.

Ako znie modlitba Verím v Boha?Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, ....