Les(s) & More
Download
1 / 45

Les(s) & More Docententraining ter voorbereiding van de lessenserie Deel 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Les(s) & More Docententraining ter voorbereiding van de lessenserie Deel 1 Maeva Bonjour, adviseur seksuele gezondheid, GGD Gelderland Midden. Doel van dit eerste deel docententraining: Uitleg geven over de interventie Les(s) & More Jullie opfrissen voor de lessenserie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Les(s) & More Docententraining ter voorbereiding van de lessenserie Deel 1' - kyria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Les(s) & More

Docententraining ter voorbereiding van de lessenserie

Deel 1

Maeva Bonjour, adviseur seksuele gezondheid, GGD Gelderland Midden


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Programma:

 • Project Les(s) & More

 • Uitleg lesopzet

 • Inventariseren knelpunten/lastige situaties


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Les(s) & More in vogelvlucht

GGD

MBO niveau 1 leerlingen: risicogroep ongezonde leefstijl

ROC Rijn IJssel

MBO niveau 1 leerlingen:

risicogroep schoolverzuim

SOA

JGZ

Docenten & ZAT

Interventie Les(s) & More

Lessenserie seksualiteit

Vragenlijst

Gezondheidspreekuur

Doel:

Bewustwording & (preventieve) hulpverlening

> Minder verzuim!


Opzet interventie les s en more
Opzet interventie Les(s) en More

 • Docententraining deel 1 & 2

 • 4 lessen door docent (1 per week)

 • 5e les i.s.m. GGD: afname vragenlijst

 • Zelfde dag spreekuur JGZ & SOA

 • Indien nodig: bezemspreekuurdagen

 • Per leerling: evt. doorverwijzing naar ZAT of externe hulpverleners


Resultaten evaluatie 2012 lessenserie
Resultaten evaluatie 2012:Lessenserie

± 200 leerlingen hebben de lessenserie gevolgd

 • 116 LL hebben de evaluatie ingevuld

 • LL beoordelen lessenserie gemiddeld met een 7.6

  Score voormeting kennistoets: 6.9

  Score nameting kennistoets: 8.1

  Leerlingen hebben echt wat geleerd!


Aanpassingen n a v evaluatie
Aanpassingen n.a.v. evaluatie

Suggesties voor verbetering van docenten & leerlingen:

Niet alle lessen konden op tijd worden afgerond > waar mogelijk ruimer inplannen

Afwisseling werkvormen: stellingen en stoplichtenspel worden saai, meer up to date filmpjes > Lang Leve de Liefde MBO

Meer aandacht voor het aangeven van grenzen > Interactieve filmpjes

Les over seks & genotsmiddelen vraagt om verdieping > Iriszorg

Mogelijk een 5e les voor reflectie op de lessen > afname vragenlijstSpreekuur
Spreekuur

Van alle leerlingen heeft 58% één of meer zorgbehoeften

 • 127 LL hebben het spreekuur aangeboden gekregen

  • 54 LL wilden gebruik maken van het spreekuur

  • 43 LL hebben gebruik gemaakt van het spreekuur

Beoordeling leerlingen spreekuur (N= 39)

 • LL beoordelen spreekuur gemiddeld met een 8.8

 • 94% zou bij een volgend probleem weer komen

 • 94% zou het spreekuur bij een vriend(in) aanraden


Opzet interventie les s en more1
Opzet interventie Les(s) en More

Nog verdere vragen over de opzet?


De lessenserie
De lessenserie

Lessen

 • Relaties, seksualiteit en je lichaam

 • Gezonde seks, soa, anticonceptie, zwanger en dan?

 • Seks, grenzen, media en internet

 • Seks en genotsmiddelen

  5e les: - nabespreken lessenserie, - filmpjes over soa test en uitleg over GGD spreekuren - invullen vragenlijst

  - optioneel: evaluatie lessenserie & kennistoets


Uitvoer lessenserie
Uitvoer lessenserie

Benodigde materialen:

 • Docentenhandleiding

 • Leskist met materialen

 • Aanvullende lessuggesties via www.langlevedeliefde.nl > MBO docenten

 • Online filmpjes (o.a. via www.langlevedeliefde.nl/mbo/beeldmateriaal/


De basis veiligheid in de klas
De basis: Veiligheid in de klas

Stel regels met elkaar

Maak afspraken over woordgebruik en privacy

Ontspannen en uitnodigend

Bespreken verlegenheid en schaamte gevoelens bij praten over seks

Respect voor elkaars mening, gevoelens of leefstijl

Evt. deels werken in gescheiden groepjes (bv. jongens - meisjes)

Lachen mag, uitlachen niet!

Anonieme vragenbox


Omgaan met persoonlijke vragen
Omgaan met persoonlijke vragen

 • Gericht op docent

  • Pedagogisch verantwoord reageren

  • Onderzoek de vraag achter de vraag

  • Herformuleer de vraag naar algemeenheid

  • Geef de algemenere vraag terug aan de groep

  • Eigen grenzen bewaken!

 • Gericht op andere leerlingen

  • Respect staat voorop.

  • Vragen naar mening of uitleg mag, vragen naar mate van ervaring in principe niet

  • Bewaken grenzen leerlingen


Omgaan met diversiteit
Omgaan met diversiteit

Respect voor elkaar betekent ook het serieus nemen van diversiteit in relaties, zoals los-vast, homo-hetero, geen seks voor het huwelijk etc.

Niet standaard beginnen met: ’Als een jongen en een meisje verliefd zijn…..

Als homoseksualiteit veel losmaakt in de klas kunt u er een extra les aan wijden > voor tips zie www.langlevedeliefde.nl onderdeel voor MBO docenten


Omgaan met diversiteit1
Omgaan met diversiteit

Houdt rekening met verschillen in religie en achtergrond

Waar moet je op letten binnen een klas met (enkele) allochtone leerlingen/ (meerderheid) autochtoon?

Laat de informatie van de leerlingen zelf komen

Basiskennis van allochtone leerlingen is lager dan je denkt

Rustig beginnen


Gesprekstechniek en taalgebruik
Gesprekstechniek en taalgebruik

Stimuleer leerlingen actief deel te nemen en betrek alle jongeren bij de discussies bv. door groepsrondjes

Passieve luisteraar in waarde laten en niet dwingen tot spreken.

Wees alert op reacties en signalen van jongeren.

Ga serieus in op vragen en geef eerlijke antwoorden

Bewaak hierbij wel ook je eigen grenzen!!


Gesprekstechniek en taalgebruik1
Gesprekstechniek en taalgebruik

Niet alleen aandacht aan risico’s van seksualiteit, benadruk zeker de positieve kanten

Spreek eerst in het algemeen alvorens leerlingen te vragen naar eigen ervaringen

Toon oprechte belangstelling en respect voor mening en gevoelens van de leerlingen

Met vragen als: Hoe vond je dat? Kun je daarover meer vertellen? kunnen leerlingen gestimuleerd worden dieper op het onderwerp in te gaan.


Voorbereiding en aandachtspunten op school
Voorbereiding en aandachtspunten op school

Zorg voor veilig klimaat

Wees je bewust van de diversiteit in ontwikkeling en achtergrond

Open houding, positieve benadering

Denk van tevoren na over onverwachte situaties

Weet hoe en waarnaar door te verwijzen

Bespreek met elkaar wie je wilt betrekken (ouders/directie)

Inbedding in lessen gezondheid/leefstijl of schoolproject


Ondersteuning en tips
Ondersteuning en tips?

Kijk op www.langlevedeliefde.nl/docenten/mbo

voor lessuggesties, oefeningen, tips, filmpjes van andere docenten, etc.


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

DOEL:

Kennis:

- Jongeren kunnen verschillen tussen

(het lichaam van) man en vrouw benoemen.

Houding:

- Jongeren onderkennen dat elk individu relaties en seksualiteit op een eigen manier kan beleven en opvatten en onderkennen daarin het belang van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

Vaardigheden:

- Jongeren kunnen ideeën en meningen vormen over relaties en seksualiteit en deze ook onderling met elkaar uitwisselen.

Les 1. Relaties, seksualiteit en je lichaam


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Aandachtspunten

 • Verschil in normen en waarden

  • Eigen normen en waarden

  • Bewaken respectvolle omgang met verschillen: ruimte maken voor diversiteit

 • Omgaan met weerstand

  • Terugtrekken, openlijke kritiek, persoonlijke vragen

  • Vaak onzekerheid en/of schaamte: blijf in dialoog!

   Advies van docenten via filmpjes: http://www.langlevedeliefde.nl/mbo/docenthandleiding


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Werkvormen en materialen

Werkvorm 1 t/m 3

1.1 Regels afspreken met elkaar

1.2 Woorden en stellingen over relaties en seksualiteit

1.3 Stoplichtenspel met vragen over je lichaam

Materiaal

* Docenten instructies 1.1 t/m 1.3

* Leerlingen stencils 1.1 t/m 1.3

* Rode en groene geplastificeerde kaartjes

* Aanvullende filmpjes via Lang Leve de Liefde:

- Mannelijk geslachtsorgaan (4.03 min.)

- Vrouwelijk geslachtsorgaan (5.37 min.)

- Vruchtbaarheid(3:22 min.)

- Menstruatiecyclus(3:22 min.)

Zie: www.langlevedeliefde.nl/mbo/beeldmateriaal


Werkvorm 1 2 mening vormen
Werkvorm 1.2 Mening vormen

Liefst in 2 groepen

 • 1 leerling krijgt stelling > legt zijn/haar mening uit aan groep

 • Groep reageert en leerlingen delen evt hun afwijkende mening

  Plenaire afsluiting oefening


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Leerlingenblad 1.3 Maagdenvlies

Dit is een vrij zeldzame afwijking!


Aanvullende filmpjes
Aanvullende filmpjes

via Lang Leve de Liefde:

- Mannelijk geslachtsorgaan (4.03 min.)

- Vrouwelijk geslachtsorgaan (5.37 min.)

- Vruchtbaarheid(3:22 min.)

- Menstruatiecyclus(3:22 min.)

Zie: www.langlevedeliefde.nl/mbo/beeldmateriaal


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

DOEL:

Kennis:

- Jongeren weten hoe zij een SOA kunnen oplopen en voorkomen

- Jongeren kennen de meest voorkomende anticonceptiemiddelen en hoe zij een (ongewenste) zwangerschap kunnen voorkomen.

Houding:

- Jongeren kunnen aangeven dat zowel een jongen als meisje verantwoordelijk is voor het hebben van veilige seks

- Jongeren onderkennen de consequenties van een zwangerschap op een jonge leeftijd

Vaardigheden:

- Jongeren kunnen een condoom omdoen

- Jongeren kunnen argumenten noemen om een partner te overtuigen van veilig vrijen

- Jongeren zijn in staat om informatie op te zoeken op de site van www.sense.info

Les 2. Gezonde seks, SOA, anticonceptie, zwanger en dan?


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Aandachtspunten

 • Correcte risico-inschatting

  • Correcte kennis en ‘besef werkelijkheid’

  • Niet alleen angst zaaien, ook oplossingen bieden!

 • Naast kennis ook vaardigheden

  • Communicatie over veilig vrijen

  • Hoe & waar anticonceptie te verkrijgen

 • Chlamydia

  • Zeer besmettelijk, geen symptomen, evt. onvruchtbaarheid

 • Verscheidenheid aan anticonceptie

  • Meer dan alleen de pil: http://anticonceptievoorjou.nl

  • Alleen bescherming soa door condooms!

  • Morning after pil


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Werkvormen en materialen

Werkvorm 1 t/m 3:

2.1 Krasloten

2.2 Stoplichtenspel

2.3 Condoomdemonstratie

Alternatief: o.a. anticonceptie-grabbelton (zie www.langlevedeliefde.nl/les/anticonceptie)

Materiaal:

 • Docenten instructies 2.1 t/m 2.3

 • Leerlingenblad 2.1 t/m 2.3

 • Krasloten

 • Oefendildo en oefencondooms

 • Anticonceptie koffer en gelamineerd e folder ‘Wel seks, geen zorgen’.

 • Visitekaartjes GGD Sense spreekuur

 • Filmpjes via Lang Leve de Liefde:

  • Anticonceptie met hormonen(6.08 min.) Bevruchting en zwangerschap (4.36 min.)

  • Soa's(3.13 min.) Tienermoeder (2min39)


Werkvorm 2 1 krasloten
Werkvorm 2.1 Krasloten

Per tweetal 3 krasloten

Plenaire nabespreking


Leerlingenblad 2 2
Leerlingenblad 2.2

Soa kun je ook hebben zonder klachten!

SOA-TEST IS ZONDER WATTESTAAF IN PENIS!


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

. Middelen om niet zwanger te worden:

Aanvullend materiaal

Anticonceptie grabbelton

Kieswijzer anticonceptie: http://anticonceptievoorjou.nl

Filmpje tienermoeder (2min39): http://youtu.be/xCAkTN0QVk0


Verwijzen naar sense

. Middelen om niet zwanger te worden:

Verwijzen naar sense!

GGD: telefoonnummer: 088- 355 6600

www.sense.info

Filmpje over soa spreekuur: http://youtu.be/sb81RnZsseo

(9 minuten, zeer informatief)

Trailer over sense: http://vimeo.com/39615553#

(1’45 minuten)


Werkvorm 2 3 condoomdemonstratie
Werkvorm 2.3. Condoomdemonstratie

 • Verpakking, datum, keurmerk checken

 • Openen zonder nagels, mes of schaar

 • Condoom eruit duwen (geen nagels)

 • Checken dat condoom goede kant op zit

 • Topje dichtknijpen (zonder lucht erin)

 • Op penis zetten en helemaal afrollen

 • Na seks uit de vagina voordat penis slap wordt, en condoomrand vasthouden zodat condoom niet afglijdt

 • Voorzichtig van de penis afhalen

 • Knoop erin zonder te knoeien

 • Niet door wc spoelen, maar netjes weggooien in vuilnisbak

 • Zie ook filmpjes:

 • http://www.sense.info/voorbehoedmiddelen/condooms/

 • www.sense.info/vrijen/veilig-vrijen/

 • http://www.sense.info/voorbehoedmiddelen/ condooms/condoomgebruik/


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

DOEL:

Kennis:

- Jongeren kunnen aangeven wat de invloed is van media, internet en groepsdruk.

- Jongeren kunnen aangeven hoe zij zich kunnen verweren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag (via internet).

Houding:

- Jongeren zijn zich bewust van de risico's bij confrontaties met seksueel getinte berichten via bijvoorbeeld de media en internet.

Vaardigheden:

- Jongeren kunnen onderling het gesprek aangaan over grenzen, wensen, groepsdruk en de risico's van seksueel getinte media en internet.

Les 3. Seks, grenzen, media en internet


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Aandachtspunten

 • Vaardigheden om vertrouwen binnen seksuele relatie op te bouwen

  • Erkennen dat niet iedereen (altijd) hetzelfde wil

  • Duidelijke communicatie

  • ‘Nee' kunnen zeggen en 'nee' kunnen accepteren

 • Mogelijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag

  • Benoemen tijdens de les

  • Ruimte geven (tijdens en na de les)

  • Rol docent: signlaeren en doorverwijzen


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Werkvormen en materialen

Werkvorm 1 t/m 3

3.1 Stellingen over seks, grenzen, media & internet

3.2 Filmpje over seks & internet + discussie

3.3 Stoplichtenspel

Materiaal

- Docenten instructies 3.1 t/m 3.3

- Leerlingenblad 3.1 t/m 3.3

- DVD & Handleiding Let's talk of filmpje UP2U

- Rode en groene geplastificeerde kaartjes


Werkvorm 3 2 filmpje cyberseks
Werkvorm 3.2 Filmpje Cyberseks

Van DVD Let’s Talk:

 • Nr 23 Filmpje webcamseks

 • Nr 26 Filmpjecyberseks

  En/of filmpje met keuzemomenten UP2U:

  http://youtu.be/U8vLgoCCAZE


Tips voor veilig internet
Tips voor veilig internet

 • Op internet weet je nooit zeker met wie je te maken hebt

 • Geef nooit je persoonlijke gegevens aan anderen

 • Spreek niet zomaar af met iemand die je alleen van internet kent

 • Als je een afspraak maakt via internet, ga dan nooit alleen, of spreek af op een openbare plek en zorg dat iemand weet waar je bent

 • Denk na over wat je op internet zet en wat je doet voor een webcam. Als een (naakt)foto eenmaal op internet staat blijft dat er voor altijd op staan!

 • Als iemand vervelende dingen vraagt, weiger of blokkeer de afzender en reageer niet meer. Laat je niet chanteren maar zoek hulp

 • Verspreiden van materiaal zonder toestemming, bedreigen en stalken is strafbaar!! Ook door je vriend(in), en ook als je het materiaal vrijwillig aan die persoon hebt gegeven.


Les 4 genotsmiddelen en seks
Les 4. Genotsmiddelen en seks

DOEL:

Kennis:

- Jongeren hebben kennis over de invloed van alcohol en cannabisgebruik in combinatie met het thema seksualiteit.

Houding:

- Jongeren zijn zich bewust van de veranderende houding in combinatie met middelengebruik.

Vaardigheden:

- Jongeren kunnen ideeën en meningen vormen over genotsmiddelen en seksualiteit en deze ook onderling met elkaar uitwisselen.


Les s more docententraining ter voorbereiding van de lessenserie deel 1

Voorblad

Werkvorm 1 t/m 3

4.1 Stoplichtenspel over genotsmiddelen en seks

4.2 Filmpje over drugs/alcohol en discussie

4.3 Stellingen over genotsmiddelen en seks

Materiaal

- Docenten instructies 4.1 t/m 4.3

- Leerlingenblad 4.1 t/m 4.3

- DVD Findout of internet filmpjes UP2U

- Rode en groene geplastificeerde kaartjes

Aandachtspunten

* Invloed genotsmiddelen op relationeel en seksueel vlak

* Omgaan met weerstandbij leerlingen


4 2 filmpje over drugs en discussie
4.2 Filmpje over drugs en discussie

DVD FIND- OUT:

Aflevering: 'Blowen is dat nou crimineel?'

En/of filmpje UP2U: http://youtu.be/pnaronxzTKc

Filmpje over alcohol en seksueel grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk, met keuzemomenten

>>>Via www.langlevedeliefde.nl/mbo lesbrief bij dit UP2U filmpje


Les 5 reflectie en evaluatie lessen vragenlijst
Les 5: Reflectie en evaluatie lessen, vragenlijst

Optioneel

 • Kennistoets leerlingen

 • Evaluatie leerlingen

 • Filmpjes spreekuur op school en soa spreekuur

 • Vragenlijst afnemen

  Na de lessenserie:

 • Evaluatie docenten


Vragen voor tijdens of na de les
Vragen voor, tijdens of na de les?

Als docent kun je contact opnemen met de GGD:

 • soasense@vggm.nl

 • 088-355 5332


Doorverwijzen leerlingen
Doorverwijzen leerlingen

Vragen over seks en soa:

 • www.sense.info

 • SOA/sense op de GGD, afspraak via 088-355 6600

  GGD:

 • JGZ/Soa/Sense spreekuur op school ikv Les(s) & More

 • JGZ arts ikv schoolverzuim spreekuren (via Zorg advies team)

  Iriszorg: www.irisz.nl


Nog vragen
Nog vragen?

Veel succes en plezier

bij het voorbereiden en geven

van deze lessenserie!