slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lektion 2: Stakeholderteori BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006 Paul Metelmann PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lektion 2: Stakeholderteori BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006 Paul Metelmann

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lektion 2: Stakeholderteori BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006 Paul Metelmann - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Lektion 2: Stakeholderteori BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006 Paul Metelmann. Stakeholders - interessenter. De nære partnere(økonomi) Kunder Leverandør Långivere Ejere/investorer De nye partnere (Moral/jura) NGO’er Myndigheder Medier Etc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lektion 2: Stakeholderteori BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006 Paul Metelmann' - kyrene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lektion 2: Stakeholderteori

BA-kom: Strategisk kommunikation, 2006Paul Metelmann

stakeholders interessenter
Stakeholders - interessenter
 • De nære partnere(økonomi)
 • Kunder
 • Leverandør
 • Långivere
 • Ejere/investorer
 • De nye partnere (Moral/jura)
 • NGO’er
 • Myndigheder
 • Medier
 • Etc.
udbygget alternativ model for interessenter
Udbygget alternativ model for interessenter
 • De enkelte interessenter grupperet
 • Norm og moral
 • De nære (økonomiske)
 • Lov og magt
 • Men husk alle modeller er tegning-
 • er af virkeligheden og viser ikke det
 • fulde billede
ikke l ngere forskel p intern ekstern kommunikation
Ikke længere forskel på intern - ekstern kommunikation
 • Nære interessenter
 • Medarbejdere kommunikation (intern kommunikation)
 • Markedskommunikation
 • Investorkommunikation (investor relations)
 • Leverandører og samarbejdspartnere - ikke rubriceres og glemmes ofte, men fanges af den alternative synsvinkel
 • Sponsorer
 • Public affairs(f.eks. lobbyisme og samarbejde med myndighederne)

Offentligheden

 • Mediekommunikation(presse/pr)
 • Issuekommunikation(håndtering af sager - tæt på krisehåndtering/public affairs f.eks. byggesager, madkvalitet, skolelukning)
 • Krisekommunikation (når issuekommunikation ikke er nok)
normative deskriptive og instrumentelle teorier
Normative, deskriptive og instrumentelle teorier
 • Normative teorier:
 • Søger at påvirke praksis ved at opstiller regler for, hvad man bør gøre.
 • Deskriptive teorier:
 • Søger at beskrive praksis som den er, f.eks. for at formulere mere generelle lovmæssigheder omkring praksis gennem induktion (det at slutte fra enkelttilfælde til det generelle).
 • Instrumentelle teorier:
 • Instrumenter bruges til at opfylde mål. Instrumentelle teorier ser på forholdet mellem middel og mål og stiller spørgsmål som: Hvis jeg vil opnå X, hvilket middel blandt a,b, og c er da mest hensigtsmæssigt.
 • Instrumentelle teorier beskæftiger sig ikke med om målopfyldelsen er god (som normative teorier) eller om den eksisterer/er mulig (som deskriptive teorier).
instrumentelle og normative stakeholderteorier
Instrumentel (eller strategisk) stakeholder-definition“those groups who are vital to the survival and success of the corporation” (Freeman and Reed, 1983)

(snæver definition) (bred definition )

Central pointe i definitionen: stakeholdere kan påvirke organisationens performance

Centrum: Organisationen

Stakeholdere: F.eks. aktionærer, medarbejdere, kunder, leverandører, dvs, primære interessenter

Normativ stakeholder-definition“any naturally occurring entity which affect or is affected by organizational performance” (Starik, 1994)

(deskriptiv stakeholder-teori (Donaldson & Preston, 1995))

Central pointe i definitionen:stakeholdere kan påvirke og/eller bliver påvirker af organisationens performance Centrum: Stakeholderne

Stakeholdere: De samme, men også NGO’er, presse, miljø osv.

Instrumentelle og normative stakeholderteorier
influenter og stakeholdere
Influenter og stakeholdere

Ingen strategiskinteresse

 • Influenter vs. Stakeholdere (Donaldson & Preston, 1995)
 • Medier LokalsamfundetOffentlige Fremtidige/tidligere medarbejdereMyndigheder Offentligheden
 • Både influenter og stakeholdere Medarbejdere Aktionærer Kunder
 • Opdelingen er ikke statisk – stakeholders uden indflydelse kan opnå indflydelsen. Især fra “proxy stakeholders” (Starik, 1994). Pressen, NGO’ere og myndighederne er proxy stakeholdere.
 • Den strategiske (og ofte organisationscentriske) tilgang overser ofte vigtige grupper, som ikke er direkte forbundet til organisationen. F.eks. dynamikken I proxy stakeholder-relationerne. (Mitchell, Agle & Woods 1997, Carlton &Lad 1995).

Strategiskinteresse

organisatorisk hykleri talk decision og action
Organisatorisk hykleri: talk, decision og action
 • Niels Brunsson (1989) taler om organisatorisk hykleri, når organisationer opsplitter beslutningsprocessen (talk  decision  action) og bruger den ene del (f.eks. talk el. decision) som kompensation for en anden (f.eks. action).
 • Interessenternes kan have forskellige forventninger:
  • Hvis miljøaktivisterne presser på, kan organisationen for at sikre det gode afkast til aktionærerne, konkurrenceevne ift. markedet sige at de vil gøre noget, evt. træffe en beslutning om at de i løbet af en årrække vil reducere deres forurening. Men de behøver ikke gøre noget her og nu.
 • Begreberne talk, decision og action kan også overføres på stakeholderteorien.Tag f.eks. et politiske system:
 • Parlament (lat. parlare): talk  decisionRegering, herunder myndigheder: actionHvad karakteriserer f.eks. NGO’ere? Hvilke elementer - talk, decision og action - er til stede i relationen?
 • Hvad med pressen?Konkurrenter?
 • Samarbejdspartnere?
interessenterne har interessenter simpel model

Politikere

decision

talk

Indflydelse går en vej

Interessenterne har interessenter (simpel model)

Lev./partnere

Med-arbejder

Indflydelse går begge veje

NGO

talk

Danish Crown

Medier

Myndig-heder

Aktionær

action

talk

talk

Forbruger

Kunder

magtbalancen i interessent relationerne forskyder sig
Magtbalancen i interessent relationerne forskyder sig

Offentilige myndigheder

Holdning

Brug modellen til at analysereUnilever-casen

J.O.Kjær Hansen, 2004 s. 190

opsamling
Opsamling
 • Interessenter kan deles op i mange undergrupper
 • De påvirker hinanden konstant
 • Stakeholder definitionerne er flydende og kan varierer i forskellige kulturer
 • Der er tre overordnede tilgange til stakeholderteorien: normative, empiriske og instrumentelle
 • De har hver især fordele og ulemper, f.eks. dækker normative teorier ofte bredere, men er ikke særlig operationelle
 • Nogle aktører er stakeholdere (har en stake) andre er influenter. For nogle aktører er der altid sammenfald mellem stake og indflydelse (f.eks. aktionærer, medarbejdere osv). Andre finder sammen og kan pludselig udgøre en trussel imod organisationen, f.eks. hvis en forurettet stakeholder indgår i en alliance og opnår indflydelse (proxy).
til videre l sning
Til videre læsning
 • Brunsson, Nils (1989): The organization of hypocrisy : talk, decisions and actions in organizations. Chichester: John Wiley & Sons
 • Mitchel, R.K., Agle, B.R., & Wood, D.J. (1997): ”Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts.” Academy of Management review, 22: 853-886
 • Carlton, J.M, Lad, L.J.:"Social contracting as a trust-building process of network governance", Business Ethics, Vol. 5 No.2, pp.271-95
 • Donaldson, T. & Preston, L.E. (1995): ”The stakeholder theory of teh corporations: Concepts, evidence, and implications.” Academy of Management Review, 20:65-91
 • Starik, M. (1994): ”Essay by Mark Starik”. Pp. 89-95 of The Toronto conference: Reflections on stakeholder theory. Business & Society, 33: 82-131
 • Freeman, E. & Reed, D. (1983). ”Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance.” in C. Huizinga, (ed.), Corporate Governance: A Definitive Exploration of the Issues. Los Angeles, CA: UCLA Extension Press.
agenda
Agenda
 • Normative, deskriptive og instrumentelle teorier
 • Sml. mellem instrumentel/strategisk definition og normativ definition
 • Influenter, stakeholdere og proxy stakeholdere
 • Brunsson: talk, decision og action
 • Interessenternes interessenter
 • Magtbalancen i interessentrelationerne
 • Opsummering