sol rn kom n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Solární komín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Solární komín - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Solární komín. Jan Rybařík. Solární komín , někdy označovaný také jako Termální komín je technologie, v yužív ající fyzikáln í princ i p  komínového efektu , kt e rý je založen na pr ou d ě ní vzduchu z jedn o ho m í sta na druhé za účel e m vyrovn á n í rozd í l ů tepl o t n ebo tlaku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Solární komín' - kyra-holland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sol rn kom n
Solární komín

Jan Rybařík

slide2
Solární komín, někdy označovaný také jako Termální komín je technologie, využívající fyzikální princip komínového efektu, který je založen na proudění vzduchu z jednoho místa na druhé za účelem vyrovnání rozdílů teplot nebo tlaku.

Intenzita výměny vzduchu komínovým efektem závisí na třech faktorech:

- rozdílu teplot/tlaků vzduchu na obou koncích komínu

- výšce komínu (souvisí s prvním faktorem)

- průřezem komínu

V komínu vzniká silné proudění (sání), které vtahuje další vzduchzespod bez ohledu na jeho teplotu.

slide4
Komín zabezpečuje nebo napomáhá větraní budov využíváním konvekčního proudění vzduchu pasivně ohřátého sluneční energií. Principiálnějde o komín kombinovaný s podzemní šachtou nebo jiným zdrojem studeného vzduchu, oba napojené na místnost/interiér. V komíně se teplý vzduch unikajíci z místnosti prohřívá a uniká do vnějšího prostředí (vytvářítah). Na jeho místo je vtahován chladný vzduch z podzemní šachty, který místnostběhem silného slunečního záření ochlazuje.

Komín se dá využítik napomáhání klasickému šachtovému odvětrávání prostor (WC, koupelny, kuchyně...), kdy solární komín v letním období pomáhá proudění vzduchu. Tah vzduchu v komíně zabezpečuje, že vzduch za každých okolností stoupávzhůru, což umožňuje větrání prostorů přirozeným způsobem a sluneční energie nahrazuje použití ventilátorů na umělé usměrnění vzduchu.

slide5

Komín může být například natřen černou barvou, nebo obsahovat absorpční prosklenou plochu. Absorpční plocha je pro výkon důležitější než průměr komína. Čím větší plocha, tím intenzivnější pohyb vzduchu.

slide6
Hlavní oblasti využití a výhody solárníhokomínu
  • zlepšená výměna vzduchu během horkých a bezvětrných dní
  • snížená závislost na větru a větrem poháněném větraní
  • pasivní letní klimatizace – chlazení budovy
  • zlepšená kontrola pohybu vzduchu přes budovu
  • zvýšená intenzita nočního větrání / ochlazování budovy
  • umožňuje provětrávání úzkých prostor
  • výroba elektrické energie
slide7
Použití solárního komínu je omezené výškou budovy. Bezproblémů funguje v rodinných domech a nižších budovách. Čím vyšší budova, tím větší tah, který se postupně mění na nežádoucí průvan. Při použití na vyšších budovách je potřebné sekcové členění a umístění hlavního proudění vzduchu do samostatných šacht mimo pobyt lidí.
slide8
Solární komín na výrobu elektrické energie funguje na stejném principujako bežný větrací solární komín, s několika modifikacemi souvisejícími s jeho diametrálně odlišnou funkcí. Zóna ohřevu vzduchu se nachází na základně komínu a je dostatečně velká na to, aby co nejvícohřála vzduch, který se v ní nachází. Komín je podle možnostíco nejvyšší. Výsledkem toho je obrovský průvan, který vhání vzduch do komínu a vytahuje vysokou rychlostí nahoru. V dolní časti komínu je umístěná větrná turbína, která generuje elektrickou energii.
slide10
Trombeho stěna je konstrukční systém, jehož idea vychází z principu akumulace tepla zeslunečního záření a jeho následné distribuce do prostoru interiéru. Skládá se z prosklené plochy překrývající stěnu budovy, ze vzduchové mezery a akumulační stěny (použitým materiálem může býtkámen, kov, beton, cihla...), v spodní a horní části je vhodné umístit větrací klapky na přívod studeného vzduchu z místnosti a ohřátého vzduchu zpět do místnosti. Edward Morse patentoval tento systém v roce 1881 (US Patent 246626), ale až v roce 1964 ho zpopularizoval inženýr Felix Trombe a architekt Jacques Michel využitím tohoto principu při stavbě Odeillo ve Francii
slide14
Chod tohoto přirozeného slunečního kolektoru je možno vylepšit:

- instalovaním absorpční plochy umístěné na akumulační stěně, která efektivněji zachytává slunečnízáření (případně ho využívá na předohřev vody ap.)

- instalovaním efektivníhostínění, překrytí prosklené plochy nebo izolačního překrytí, které zamezuje únikům tepla v noci, po dobu nedostatku slunečního záření a zároveň i přehřívání v létě

- elektrickými ventilátory s termostatem umožňujícímiřídit odvod/přívod vzduchu z/do místnosti apod..

slide15
Zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_chimney

http://en.wikipedia.org/wiki/Appropriate_technology

http://en.wikipedia.org/wiki/Trombe_wall

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rny_kom%C3%ADn

http://sk.wikipedia.org/wiki/Trombeho_stena

Obrázky:

http://iprojectideas.blogspot.com

http://www.meadowlarkbuilders.com/sites/meadowlarkbuilders.com/files/Trombe%20Wall%20Night.png

http://www.jc-solarhomes.com/fair/trombe2.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3204/3041280332_d8c5f22a2e.jpg