Download
1 / 22

V izija djelovanja Lidija Dabić, voditelj Ureda Lag-a B.Manastir, 15 . studeni 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

V izija djelovanja Lidija Dabić, voditelj Ureda Lag-a B.Manastir, 15 . studeni 2013. Provedba LEADER pristupa u R Hrvatskoj. Pristupanjem R Hrvatske u članstvo EU sve veći značaj pridaje se politici ruralnog razvoja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' V izija djelovanja Lidija Dabić, voditelj Ureda Lag-a B.Manastir, 15 . studeni 2013.' - kyoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vizija djelovanja

Lidija Dabić, voditelj Ureda Lag-a

B.Manastir, 15.studeni 2013.


Provedba LEADER pristupa u R Hrvatskoj

 • Pristupanjem R Hrvatske u članstvo EU sve veći značaj pridaje se politici ruralnog razvoja

 • Nositelji ruralnog razvoja su lokalne akcijske grupe (LAG-ovi ) koji predstavljaju partnerstvo javnog , gospodarskog i civilnog sektora

 • Za financiranje LAG-ova uR Hrvatskoj u prijelaznom razdoblju osigurano je 3,6 mil EUR iz sredstava EU u okviru komponente V. iz IPARD programa- Mjera 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija sukladno LEADER metodi.

 • Provođenje natječaja i odabir LAG-ova za financiranje u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja

 • U prvom krugu odabrano je 30 LAG-ova za financiranje među kojima jei LAG Baranja (visioko rangiran na 4. mjestu)

 • Drugi krug natječaja je tijeku i očekuje se izbor novih 12 LAG-ova za financiranje


Stanje LAG-ova u R Hrvatskoj

 • U R Hrvatskoj su LAG-ovi registrirani kao udruge

 • Trenutno je registiran 61 LAG

 • Registrirani LAG-ovi pokrivaju 451 JLS (81,1% ukupnog broja JLS)

 • LAG-ovi obuhvaćaju 90 manjih gradova, ruralno područje 3 veća grada( Sisak, Šibenik i Vinkovci),ruralno područje grada Petrinje i 357 općinaLAG-a Baranja- karakteristike

 • Područje LAG-a Baranja je jedinstvena geografska cjelina

 • površina 1.149 km2

 • 39.261 stanovnik

 • 9 jedinica lokalne samouprave : Grad Beli Manastir, Općina Bilje, Općina Čeminac, Općina Darda, Općina Jagodnjak, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Petlovac, Općina Popovac

 • veliki broj registiranih OPG-ova (preko 3000)

 • veliki broj udruga

 • Belje d.d. – najveći proizvođač hrane u RHUstrojsko LAG-a Baranja

 • LAG Baranja osnovan je 2010. godine, osnovalo ga je 29 članova

 • TrenutnoLAG Baranja ima 41 člana sa ujednačenom strukturom

  - 15 predstavnika iz gospodarskog sektora

  - 12 predstavnika iz javnog sektora i

  -14 predstavnika iz civilnog sektora

 • Upravljačku strukturu LAG-a Baranja čine :

  - Predsjedništvo koje ima 3 člana

  - Glavni odbor LAG-a koji čini 13 članova

  - Nadzorni odbor koji čine 3 člana


Okviri za razvoj

 • Lokalna razvojna Strategija (plan razvoja Baranje )

 • LAG certificiran kao nositelj razvoja

 • Međusektorsko partnerstvo

 • Tehnička pomoć za razvoj LAG-a kroz mjeru 202

 • Potpora JLS i ostalih članova LAG-a


Vizija

Baranja kao prepoznatljiva mikroregija utemeljena na načelima održivog razvoja uz optimalno korištenje razvojnih potencijala i jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj ljudskih potencijala i zadovoljenje javnih potreba.


Organizacijska piramida


MJERA 202 namjenjena je za:

 • Aktiviranje stanovništva na LAG području

 • Sagledavanje razvojnih potencijala (mapiranje/studije/baze)

 • Jačanje ljudskih resursa, animiranje i okupljanje stručnjaka

 • Educiranje i osposobljavanje razvojnog tima

 • Organizacijski razvoj LAG-a

 • Stvaranje operativog ureda

 • Pripremu novih projekata

 • Pripremu nove razvojne strategije 2014-2020

 • Osposobljavanje za raspodjelu sredstava kroz natječaje prema LEADER principima (faza 2)


Swot – naše ključne slabosti

 • Nedostatna znanja

 • Nedovoljna povezanost i unreženost kapaciteta

 • Niska razina povjerenja

 • Nedostatni financijski kapaciteti

 • Nedovoljna uključenost mladih ljudi

 • Nedovoljna suradnja među sektorima i unutar srktora


Prilike za razvoj

 • Umrežavanje

 • Jačanje ljudskih kapaciteta

 • Sagledavanje i povezivanje svih razvojnih potencijala Baranje

 • EU fondovi dostupni (ne samo kroz LAG)

 • EU partnerstva dostupna (ne smo kroz LAG)

  RADITI ZAJEDNO I JAČATI POVJERENJE


Koraci prema ostvarenju vizije

 • Uspostaviti multi-funkcionalan ured –Baranjska razvojna agencija

 • Razviti kapacitete za izradu, provedbu, izvještavanje, praćenje i procjenu EU projekata

 • Okupiti timove stručnjaka za različita područja razvoja (energetika, okoliš, turizam, poljopirivreda, malo i srednje poduzetništvo, društveno poduzetništvo, brendiranje Baranje, kulturna baština i dr...)

 • Uspostaviti okružje suradnje,i međusobnog povjerenja i pomaganja unutar Baranje (solidarnost i djeljenje resursa)

 • Koordinirati prijavu i izradu projekata i projektna partnerstva

 • Izraditi tematske mape resursa, baze podataka , studije


Ured LAG-a

 • Središnje koordinacijsko mjesto

 • Planira i provodi aktivnosti iz Akcijskog plana

 • Okuplja stručne timove i osigurava im logističku podršku za provedbu

 • Prikuplja podatke i vodi tematske baze za pojedina područja

 • Prikuplja podatke o natječajima i izvorima financiranja te ih redovito dostavlja članovima LAG-a

 • Pruža tehničku podršku članicama LAG-a i građanima na području Baranje kod pripreme i provedbe projekata

 • Priprema i provodi projekte iz područja koje odredi GO (koje LAG provodi samostalno ili u partnerstvu)

 • Vodi brigu o vidljivosti (sukladno EU standardima)


Zaposlenici:

 • Voditelj ureda (vodi ured LAG-a, računovodstveni poslovi, izvještavanje prema Ministarstvu, vodi brigu o zakonitosti poslovanja prema RH, provedba akcijskog plana LAG-a)

 • Programski tim

  • projekt manager (priprema i vodi projekte, logistika, programsko izvještavanje, monitoring)

  • projekt administrator (administracija, izvještavanje, dokumentiranje, nabava)

  • Provedba akcijskog plana LAG-a

  • Logistika i tehnička podrška voditeljima stručnih timova


Financiranje LAG-a

 • Potporaiz IPARD programa –Mjera 202 -900.000,00 HRK za razdoblje 2 godine –

  450.000,00 HRK godišnje i to:

  -200.000, 00 HRK za stjecanje vještina i animiranje stanovništva

  (EU sredstva 160.000,00, HRK , R Hrvatska 40.000,00 HRK)

 • 250.000,00 HRK za provedbu lokalnih razvojnih strategija (“hladni pogon” ureda LAG-a)

 • Potpore JLS

 • Članarine ostalih članova

 • Potpore iz drugih projekta


Koji je najveći problem odabranih LAG-ova u Hrvatskoj ?

- nedostatak sredstva za predfinanciranje projekta-


Projekti LAG-a Baranja

Provedeni projekti :

Ruralnet– IPA prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska

Hrvatska strana Udruga “ Slap” iz Osijeka i LAG Baranja

Mađarske stana Udruga “Naši ljudi” iz Kozarmišljena i LAG Beremend

Vrijednost projekta 146.628,00 €

Trajanje projekta 12 mjesci

Rezultati projekta:

- Lokalna razvojna strategija LAG-a Baranja

- Zajednička razvojna strategija regije Baranja s mađarske i hrvatske

strane granice


Projekti u tijeku:

Projekt: “Razmjena znanja u turizmu i LEADER pristupu između Republike Hrvatske i Republike Slovačke “- LAG Chopok Juh, LAG Baranja, iznos projekta je 39.676 EUR,

Projekt : “Eco-educo park- model socijalne uključenosti i zapošljavanja”

Poljoprivredni Fakultet u Osijeku, LAG Baranja, Centar energije d.o.o. i HZZ su partneri u projektu, iznos projekta 118.418 EUR

Projekti u pripremi : Iz programa IPA 2011.

“Podrška organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštičenih područja u R Hvatskoj , uključujući potencijalna područja NATURA 2000”, - Udruga za oblikovanje održivog razvoja ( DOOR) iz Zagreba, LAG Baranja, LAG Gorski Kotar


Vaša

pitanja,

ideje i komentari . . .


ad