1 / 12

mały czy duży nic dobrego nie wróży

Kleszcz. Paulina Obrębska 16 lat kl. IIIc Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Zambrowska 18 16-001 Kleosin Prezentacja skierowana do młodzieży uczącej się. mały czy duży nic dobrego nie wróży. Kilka słów o kleszczach.

kyoko
Download Presentation

mały czy duży nic dobrego nie wróży

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kleszcz Paulina Obrębska 16 lat kl. IIIc Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Zambrowska 18 16-001 Kleosin Prezentacja skierowana do młodzieży uczącej się. mały czy duży nic dobrego nie wróży

 2. Kilka słów o kleszczach Kleszcze – są pajęczakami z rzędu roztoczy. Wyróżniamy kleszcze twarde, których ciało częściowo pokryte jest pancerzem oraz miękkie pozbawione tego pancerza. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi głównie kręgowców. Długość ciała jednego osobnika wynosi od jednego do kilku milimetrów (po nassaniu staje się ono kilkakrotnie większe). Kleszcz ma ryjkowaty narząd gębowy przystosowany do ssania krwi i płynów tkankowych, zbrojny w liczne ząbki pomocne w utrzymywaniu się w skórze żywiciela.

 3. Porównianie kleszcza i zapałki O kleszczach ciąg dalszy... Niektóre gatunki kleszczy ssą krew trzy razy w życiu: w stadium larwalnym, w stadium nimfy i jako postać dorosła, atakując zwierzęta na łąkach i w lasach (bez jedzenia mogą żyć do dwóch lat). Zamieszkują głównie tropiki i subtropiki. W Polsce najpopularniejszy jest kleszcz pospolity (kleszcz pastwiskowy). Kleszcze są nosicielami wielu poważnych chorób m.in. boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgowego. W Polsce badania nad kleszczami prowadzi się w ośrodku lubelskim.

 4. Kleszczowe fakty i mity MIT Insekty najbardziej przyciągają jasne ubrania. Nic bardziej mylnego! Dla krwiożerczych insektów przyciągające są właśnie ciemne ubrania (oprócz zielonego), a także wydychany dwutlenek węgla, kwas mlekowy, pot oraz intensywne zapachy. Lepiej zapobiegać niż leczyć. FAKT Należy unikać ugryzień, ponieważ mogą być przyczyną wielu groźnych chorób. Kleszcze przenoszą wirusowe zapalenie opon mózgowych i boreliozę. Czosnek odstrasza insekty. MIT Spożycie czosnku jest nie tylko nieskuteczne ale również przykre dla otoczenia!

 5. Jest nas coraz wiecej! Ilość kleszczy z roku na rok globalnie się zwiększa. Przyczyną są łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Z każdym rokiem przybywa także kleszczy na coraz wyższych terenach w górach, które jeszcze niedawno były tym osobnikom niedostępne. Rejonami największego zagrożenia w Polsce są tereny dawnych województw olsztyńskiego, białostockiego, suwalskiego i opolskiego, ale cała Polska jest rejonem endemicznym. Występują one nie tylko w lasach, także na domowych trawnikach. Przenoszą je tu zwierzęta gł. psy i koty.

 6. Jak się chronić? Chcąc uchronić się przed ukąszeniem kleszcza podczas spaceru w lesie, należy nosić nakrycie głowy oraz odzież ściśle osłaniającą jak największą powierzchnię ciała, długie rękawy, długie nogawki, pełne, kryjące buty oraz starać się poruszać środkiem ścieżki i omijać krzewy i wysokie trawy. Dla większej ochrony można spryskać się także specjalnymi preparatami. Należy unikać siadania na zwalonych pniach drzew i zbierania chrustu, ponieważ mogą tam przebywać młode i bardzo małe formy kleszczy tzw. nimfy. Warto dodać, że gorąca suszarka zabija kleszcze zaplątane w ubraniu, ale bez problemu przeżywają one pranie. Jak najszybciej po powrocie należy dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza fałdy skórne, pachwiny i pępek, choć kleszcze mogą się wkłuć wszędzie. Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo zakażenia.

 7. Gdy ochrona zawodzi Najlepszym sposobem pozbycia się kleszcza jest użycie pęsety. Należy złapać kleszcza jak najbliżej skóry (nie ma wtedy obawy, że szczypce rozgniotą kleszcza lub spowodują, że osobnik zwymiotuje) i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia. Kleszcze "wkręcają" się w ciało prawie zawsze w prawo, zatem wyciągając skręcamy lekko w lewo. Dostępne są w aptekach specjalne urządzenia do wyjmowania kleszczy. Niestety, tylko część tych urządzeń jest efektywna, dlatego warto mieć ze sobą także pęsetę do usuwania dorosłych kleszczy.

 8. Tego unikaj! Wbrew obiegowym opiniom nie należy kleszcza wykręcać, zgniatać, przypalać, smarować tłuszczami, benzyną, środkami dezynfekującymi ani innymi substancjami. Czynności te mogą powodować zwracanie treści pokarmowych przez kleszcze, co może podnieść ryzyko infekcji przenoszonymi przez nie drobnoustrojami.

 9. Kleszcze, a choroby Kleszcze przenoszą wiele chorób. Do najważniejszych należą: kleszczowe zapalenie mózgu - wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, borelioza - choroba zakaźna, wielonarządowa, tularemia - choroba objawia się wysoką gorączka, potami, bólami mięśni i stawów. bebezjoza - rzadka, przypominająca malarię choroba.

 10. A nasze zwierzaki? Również nasze zwierzęta są narażone na spotkanie z kleszczami. Dlatego ważne jest, by po każdym spacerze dokładnie je obejrzeć. Powinniśmy to robić nie tylko ze względu na nie, ale również na nas. Kleszcze u zwierząt najczęściej przyczepiają się na grzbiecie, głowie, szyi, pod pachami oraz w pachwinach. Preferują miejsca, gdzie skóra jest delikatna lub w pobliżu naczyń krwionośnych.

 11. Kleszcze raz jeszcze Kleszcze to pasożytnicze pajęczaki przenoszące groźne dla człowieka i zwierząt choroby zakaźne: kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba, przeciw której brak jest leczenia przyczynowego, ale można jej skutecznie zapobiec stosując szczepienia ochronne. Borelioza to przeciwnie: choroba bakteryjna, którą można skutecznie leczyć antybiotykami, ale nie ma przeciw niej szczepionki. W ochronie przed nią może pomóc szybkie usuniecie kleszcza. Miejsce po usunięciu kleszcza należy obserwować przez kilka tygodni - powiększające się zaczerwienianie może być objawem boreliozy.

 12. Nie lekceważ ukąszeń przez kleszcze!!!

More Related