slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luboš Zápotocký - Dekonta , a.s. Iva Kimmerova – VÚAnCh Petr Antoš – VÚAnCh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luboš Zápotocký - Dekonta , a.s. Iva Kimmerova – VÚAnCh Petr Antoš – VÚAnCh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Luboš Zápotocký - Dekonta , a.s. Iva Kimmerova – VÚAnCh Petr Antoš – VÚAnCh - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Vývoj a syntéza adsorbentů pro záchyt zapáchajících látek z odpadních plynů a jejich ověření v provozních podmínkách. Luboš Zápotocký - Dekonta , a.s. Iva Kimmerova – VÚAnCh Petr Antoš – VÚAnCh Dorota Horová – VÚAnCh Aprochem 2013, Kouty nad Desnou. Výzkum a vývoj v oblasti ŽP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luboš Zápotocký - Dekonta , a.s. Iva Kimmerova – VÚAnCh Petr Antoš – VÚAnCh' - kynthia-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vývoj a syntéza adsorbentů pro záchyt zapáchajících látek z odpadních plynů a jejich ověření v provozních podmínkách

Luboš Zápotocký - Dekonta, a.s.

Iva Kimmerova – VÚAnCh

Petr Antoš – VÚAnCh

Dorota Horová – VÚAnCh

Aprochem 2013, Kouty nad Desnou

slide2

Výzkum a vývoj v oblasti ŽP

» Vývoj a syntéza adsorbentů pro zachycování zapáchajících sloučenin z plynů a odpadních vod a jejich aplikace«

 • projekt č. FR-TI1/167v rámciprogramu „TIP“ MPO ČR
 • realizaceprojektu: 2009– 2013
 • řešitelprojektu: DEKONTA, a.s.
 • Spoluřešitel: VÚAnCh
slide3

CÍL PROJEKTU

Vývoj, ověření aplikací a komerční posouzení ekologického, levného adsorbentu zapáchajících látek z plynů a odpadních vod s vysokou adsorpční kapacitou jako náhrada za méně vyhovující doposud používané materiály.

slide4

Obsah prezentace

 • Výběr materiálů
 • Příprava sorbentů pro NH3, H2S a VOC a laboratorní testy
 • Výsledky sorpčních testů v provozních podmínkách
slide5

Materiály

Pro účely projektu byla zvolena klasifikace:

1) Křemičité adsorbenty (syntetické a přírodní SiO2)

2) Hlinité adsorbenty (aluminy)

3) Hlinitokřemičité adsorbenty (přírodní a syntetické

zeolity, jíly)

4) Uhlíkaté adsorbenty (huminové látky, aktivní uhlí)

5) Ostatní adsorbenty (polymerní pryskyřice)

slide6

Analýza materiálů

 • Ztráta sušením a ztráta žíháním
 • Prvkové složení (RTG spektrometrie, spektrometr Philips PW 1404)
 • Difrakční fázová analýza (RTG difraktometrie)
 • Distribuce povrchu i objemu pórů a velikost měrného povrchu (velikost měrného povrchu měřením izotermy BET ve VÚAnCH, velikost měrného povrchu a distribuce velikostí pórů – Ústav anorganické chemie AV)
 • Distribuce velikosti částic
 • Výluhy dle ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů
 • Stanovení síranů, fluoridů, chloridů, rozpuštěných látek, rtuti a pH
 • Kvantitativní stanovení prvků (emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)
slide7

Materiály pro přípravu sorbentů

 • Expandovaný vermikulit
 • Lignit
 • Perlit
 • Popílek
 • Chezacarb
 • Silikagel

Expandovaný vermikulit, elektronový mikroskop, měřítko 200 µm

slide8

Impregnace sorbentů

Přehled použitých impregnačních činidel

Příprava extrudátůchezacarbu s pojivem bentonit – CHEX-11

Mísič a extrudér

slide9

Sorpční testy - amoniak

Nejlepší výsledky ve vsádkových testech vykazovali tyto sorbenty:

 • Vermikulit impregnovaný 60% H2SO4 (214 mg NH3/g)
 • Chezacarbimpregnovaný 30% H3PO4, extrudovaný (275 mg NH3/g)
 • Perlit impregnovaný 50% H3PO4

(245 mg NH3/g)

 • Popílek impregnovaný 30% H3PO4 (271 mg NH3/g)
 • Silikagel impregnovaný H3PO4 (175 mg NH3/g)

Nejlepší výsledky v kontinuálních testech vykázal:

 • Silikagel impregnovaný H3PO4

(50,4 mg NH3/g celková kapacita)

 • Vermikulit impregnovaný H2SO4

(81,4 mg NH3/g celková kapacita)

slide10

Sorpční testy - sulfan

Na základě vsádkových zkoušek byl pro průtočné testy vytipován:

 • Vermikulit impregnovaný dusičnanem zinečnatým
 • Vermikulit impregnovaný dusičnanem železitým
 • Křemičitan železitý
 • Chezacarb impregnovaný Cu(NO3)2

a kalcinovaný na CuO(po extrudaci

se sorpční schopnost výrazně snížila)

 • Silikagel

Modelová adsorpce H2S

slide11

Sorpční testy - BAC

Průběh a výsledky vsádkových testů sorpce butylacetátu

sorbenty pro ov en v provozn ch podm nk ch
Sorbenty pro ověření v provozních podmínkách

Amoniak

Vermikulit impregnovaný

60% H2SO4

Butylacetát

Chezacarb extrudovaný s bentonitem

Sulfan

Vermikulit impregnovaný Fe(NO3)3

Křemičitan impregnovaný Fe(NO3)3

slide13

Vybrané provozy pro ověření sorbentů

 • ADSORPCE AMONIAKU:
     • ZD Žižice – velkochov prasat
     • OP papírny Olšany – výroba ceulózy z jednoletých rostlin
 • ADSORPCE SULFANU:
     • VUAB Pharma – chemická jímka
     • VUAB Pharma – biologická jímka (PČOV)
 • ADSORPCE BAC:
     • TRW Volant a.s.
slide20

Závěr

 • SORPČNÍ KAPACIA VERMIKULITU PRO SORPCI AMONIAKU:
     • ZD Žižice – 178 g.kg-1 (135 dní)
     • OP papírny Olšany – 218 g.kg-1 (240 dní – stále probíhá)
 • ADSORPCE SULFANU:
     • VUAB Pharma – chemická jímka 81 g.kg-1 (45 dní, křemičitan)
     • VUAB Pharma – biologická jímka (zahájeno 1.2. 2013 - probíhá)
 • ADSORPCE BAC:
     • TRW Volant a.s. – 320 g.kg-1 (50 dní – po regeneraci se sorpční kapacita zvýšila)
slide21

Poděkování

Tento projekt „Vývoj a syntéza adsorbentů pro zachycování zapáchajících sloučenin z plynů a odpadních vod a jejich aplikace “ v rámci programu výzkumu a vývoje „TIP“ (č.FR-TI1/167) byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za finanční podpory firmy Dekonta a.s. a VÚAnCh

LubošZápotocký

zapotocky@dekonta.cz

slide22

Děkuji vám za pozornost

Luboš Zápotocký

zapotocky@dekonta.cz