Odvozov n podstatn ch jmen
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN. Mgr. Michal Oblouk. ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN. podstatná jména odvozujeme : příponou škola – škol ák předponou klíč – pa klíč koncovkou Petr – Petr a kombinací předpony a přípony hora – po hor ka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odvozov n podstatn ch jmen

ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

Mgr. Michal Oblouk


Odvozov n podstatn ch jmen1
ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

 • podstatná jména odvozujeme:

 • příponou škola – školák

 • předponou klíč – paklíč

 • koncovkou Petr – Petra

 • kombinací předpony a přípony hora – pohorka

 • kombinací předpony a koncovky

  město – předměstí

 • podstatná jména odvozená příponami se tvoří od podstatných jmen, od přídavných jmen a od sloves


N zvy prost edk a n stroj
NÁZVY PROSTŘEDKŮ A NÁSTROJŮ

 • odvozují se od sloves

  -Čpočíta-č, zapalova-č, vysava-č

  -DLOmý-dlo, struha-dlo, šviha-dlo

  -TKO razí-tko, praví-tko

  -ÁK vrt-ák, zved-ák, svěr-ák

  -NÍK pil-ník, ced-ník, náraz-ník

  -KA třpyt-ka, zástrč-ka

  -ČKA pra-čka, suši-čka

  -IVO


N zvy initelsk
NÁZVY ČINITELSKÉ

 • odvozují se od sloves, označují většinou osoby (podle zaměstnání)

  -TEL uči-tel, hlasa-tel, vychova-tel

  -Č prodava-č, hlída-č, řidi-č

  -EC plav-ec, let-ec, chod-ec, lov-ec

  -CE soud-ce, zrád-ce, obrán-ce

  -NÍK děl-ník, útoč-ník, řeč-ník

  -ÁK div-ák, tul-ák, žebr-ák

  -AČ, -IČ, -ČÍ


N zvy konatelsk
NÁZVY KONATELSKÉ

 • odvozují se od podstatných jmen a označují osoby, které s věcí podstatných jménem vyjádřenou něco konají, pěstují ji, vyrábějí

  -ÁŘryb-ář, cukr-ář, mlyn-ář

  -AŘlyž-ař, houb-ař

  -NÍK papír-ník, zed-ník, zámeč-ník

  -ÍŘ, -ÁK, -Č, -EC, -CE, -ÍK


N zvy nositel vlastnost
NÁZVY NOSITELŮ VLASTNOSTÍ

 • odvozeniny označují osoby, zvířata i věci podle vlastnosti vyjádřené v jejich základovém přídavném jménu

  -ÍKodborn-ík, rychl-ík, mlad-ík

  -ECdrav-ec, lakom-ec, stař-ec

  -KA křiv-ka, přím-ka, krás-ka

  -INA rov-ina, kysel-ina, bystř-ina

  -ICE prav-ice, orn-ice, běl-ice

  -OCH, -ÁK


N zvy obyvatelsk
NÁZVY OBYVATELSKÉ

 • odvozují se od názvů zemí, měst, krajů

  -AN Evrop-an, Praž-an, vesnič-an

  -ÁK Han-ák, Slov-ák

  -ECBrazil-ec, Litev-ec, Slovin-ec


N zvy v sledk d je
NÁZVY VÝSLEDKŮ DĚJE

 • odvozeniny označují, co vzniklo dějem vyjádřeným základovým slovesem

  -EK/-ĚK výpis-ek, odlit-ek, dopln-ěk

  -KA výšiv-ka, vsuv-ka


N zvy m st
NÁZVY MÍST

 • odvozují se od sloves podle činnosti, která na místech probíhá, od podstatných jmen podle toho, co se na místě vyskytuje, od přídavných jmen podle toho, jaké místo je

  -IŠTĚ pracov-iště, smet-iště, spálen-iště

  -NApracov-na, cihel-na

  -ÁRNAček-árna, posluch-árna

  -NÍK ryb-ník, holub-ník, popel-ník

  -ÍRNA, -OVNA, -ISKO, -ÍN, -EC, - ICE, -INA


N zvy d j a vztah
NÁZVY DĚJŮ A VZTAHŮ

 • názvy dějů se odvozují od sloves

 • názvy vztahů bývají slova odvozená od příslovcí, přídavných jmen nebo sloves (zítřek, hořejšek, kamarádství)

  -BA plav-ba, stav-ba, těž-ba

  -OT dup-ot, šep-ot, rach-ot

  -A zábav-a, námah-a, rozmluv-a

  -Ípsan-í, volán-í, pokryt-í, bodnut-í


N zvy vlastnost
NÁZVY VLASTNOSTÍ

 • odvozují se od přídavných jmen

  -OST mlad-ost, rychl-ost, moudr-ost

  -OTA dobr-ota, čist-ota, slep-ota

  -STVÍ bohat-ství, přátel-ství

  -OBA, -CTVÍ

  -Í stář-í, mlád-í, vesel-í


N zvy p ech len
NÁZVY PŘECHÝLENÉ

 • odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské

  -KA soused-ka, učitel-ka, lékař-ka

  -YNĚ žák-yně, ministr-yně

  -KYNĚ plav-kyně, soud-kyně

  -ICEděln-ice, úředn-ice

  -OVÁ Novák-ová, Svobod-ová


N zvy zdrobn l
NÁZVY ZDROBNĚLÉ

-EK strom-ek

-EČEK dom-eček

-ÍK prst-ík

-ÍČEK nos-íček

-KA kníž-ka

-IČKA/-EČKA ruč-ička, kníž-ečka

-KO slův-ko

-EČKO/-ÍČKO zrn-ečko, slov-íčko


N zvy hromadn
NÁZVY HROMADNÉ

 • odvozeniny vyjadřují množství

  -STVOučitel-stvo, loď-stvo

  -CTVO pta-ctvo, zvíře-ctvo

  -OVÍ strom-oví, sloup-oví

  -Í trn-í, kamen-í, uhl-í


Odvozov n p edponov
ODVOZOVÁNÍ PŘEDPONOVÉ

-předponu připojujeme k celému slovu

PRA-pra-otec, pra-hory, pra-les

PŘE- pře-sila, pře-míra

PŘED- před-síň

PROTI- proti-vítr

POD- pod-plukovník

MEZI- mezi-čas