slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Railway Business Forum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Railway Business Forum - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Railway Business Forum. Józefów, 24.01.2007. Agenda. System GSM-R - globalny system kolejowej komunikacji ruchomej SITKol - System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego Nowa sieć selektorowa MVNO – wirtualny operator telefonii mobilnej obsługujący Grupę PKP Internet w pociągu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Railway Business Forum' - kyne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Railway Business Forum

Józefów, 24.01.2007

slide2

Agenda

 • System GSM-R - globalny system kolejowej komunikacji ruchomej
 • SITKol - System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego
 • Nowa sieć selektorowa
 • MVNO – wirtualny operator telefonii mobilnej obsługujący Grupę PKP
 • Internet w pociągu
 • Portal podróżnego
slide3

System GSM-R

 • System GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway) to globalny system kolejowej komunikacji ruchomej.
 • GSM-R jest częścią składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.
 • Został opracowany dla potrzeb utworzenia spójnego i transeuropejskiego systemu kolejowego.
 • System GSM-R to kolejowa wersja systemu GSM900 pracującego w specjalnie wydzielonym dla kolei paśmie częstotliwości, co jest gwarancją bezpieczeństwa.
 • System GSM-R zapewnia: kanał rozmówny, cyfrowy kanał radiowy do przesyłania danych, wywołania grupowe, określanie priorytetu wywołań, adresowanie funkcyjne, adresowanie zależne od lokalizacji i inne specjalizowane funkcje przeznaczone dla kolei.
 • W przypadku, gdy na linii kolejowej wdrożony jest ETCS poziom 2, łącza systemu GSM-R stanowią również medium transmisyjne, którym przesyłane są zezwolenia na jazdę wydawane przez Radiowe Centrum Sterowania poszczególnym pociągom.
slide4

GSM- R - usługi

Dyspozytury i Biura

Operatorów Przewozowych:

-śledzenie przesyłki etc.

Międzynarodowa

Łączność

Pociągowa

Pozostałe Sieci

Technologiczne

GSM– R

Dyżurni Ruchu,

Dyżurni Odcinków

Radiołączność Stacyjna:

 • manewry,
 • spisywacze

Informacja dla Podróżnych

 • planowanie
 • opłaty

System Kierowania

Ruchem:

-radiołączność pociągowa

etc.

slide6

SITKol

 • System SITKol to spójny system informacyjny obsługi uczestników transportu kolejowego (w zakresie przewozu osób, bagażu i towarów).
 • Realizacja projektu o wartości 3,6 mln EUR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji 50/50 %, w ramach programu TEN-T (Trans-European Networks for Transport).
 • SITKol inegruje:
  • systemy rezerwacji i płatności zdalnych,
  • systemy planowania przewozu i zarządzania bagażem,
  • interoperacyjną wymianę danych z przewoźnikami krajowymi, międzynarodowymi oraz bazą MERITS.
  • monitorowanie składów i przesyłek w czasie rzeczywistym,
  • systemy zestawiania i przydziału,
  • systemy rezerwacji, płatności i fakturowania,
  • zarządzanie połączeniami z innymi rodzajami transportu,
  • interoperacyjną wymianę danych pomiędzy RU, IM krajowymi i międzynarodowymi w odniesieniu do TSI TAF.
slide7

SITKol

Główne cele systemu SITKol:

 • optymalizacja infrastruktury informacyjnej
 • obniżenie kosztów komunikowania się z Klientami i partnerami
 • udostępnianie wiadomości o wydanych decyzjach (licencjach, certyfikatach, etc.)
 • udostępnianie informacji o zdolnościach przewozowych operatorów kolejowych krajowych i międzynarodowych
 • monitorowanie przewozów i kontrola przestrzegania przepisów
 • wprowadzenie jednolitych standardów obsługi Klientów
 • wzrost zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Kolej usług
 • wprowadzenie stałego monitorowania poziomu obsługi informacyjnej.
slide8

Nowa Sieć Selektorowa

 • Nowy system łączności selektorowej dla potrzeb Ekspozytury Kierowania Ruchem zapewnia:
 • porozumiewanie się głosowe dyspozytora liniowego z dyżurnymi ruchu za pomocą funkcji:
 • wywołania indywidualnego każdego dyżurnego ruchu
 • wywołania grupowego kilku dyżurnych ruchu na kolejnych posterunkach zapowiadawczych
 • jednoczesnego wywołania zbiorowego wszystkich użytkowników sieci dyspozytora liniowego
 • wywołanie dyspozytora przez dyżurnych ruchu w trybie „gorącej linii”
 • porozumiewanie się dyspozytora liniowego z dyspozytorami sieci i zasilania.
 • transmisję danych niezbędnych w procesie przewozowym:
 • ładowanie danych od dyżurnych ruchu do serwera SEPE (systemu ewidencji pracy eksploatacyjnej) poprzez opracowany przez TK system SLOP (system lokalizacji odcinkowej pojazdów)
 • przesył informacji tekstowej w postaci Telegramów IP od dyspozytora do terminala dyżurnych ruchu.
slide9

MVNO

 • TK Telekom planuje stworzenie MVNO (wirtualnego operatora telefonii mobilnej) obsługującego głównie Grupę PKP
 • Podstawowe usługi w ramach MVNO:
  • Rozmowy głosowe
  • Poczta głosowa
  • SMS
  • MMS
  • WAP
  • Rozkład Jazdy Pogiągów WAP
  • Gdzie jesteś
  • Mobilna rozrywka
slide10

Internet w pociągu/ Portal Podróżnego

 • Internet w pociągu - Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla podróżnych w czasie przejazdu pociągiem oraz w obrębie stacji kolejowych.
 • W ramach tej usługi Klienci będą mieli dostęp do www, poczty, komunikatorów.
 • Portal podróżnego – multimedialny projekt dający możliwośćplanowania podróży i informowania pasażerów o połączeniach przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży; informowanie o połączeniach między pociągami i innymi środkami transportu. Szeroka rozbudowa i dodanie funkcjonalności do dotychczasowego portalu dedykowanego do planowania podróży.
 • Kanały komunikacji Klientów z portalem: telefon, Internet, SMS, WAP.
slide11

Do kogo kierujemy nasze usługi

 • USŁUGI
 • SEKTOR KOLEJOWY
 • KLIENCI KOLEI
 • GSM-R
 • SITKol
 • Nowa Sieć Selek.
 • MVNO
 • Potal Podróżnego
 • Internet w Pociągu
slide12

Ramy czasowe realizacji projektów

GSM- R

SITKol- I etap

Internet w Pociągu

Portal

Podróżnego

Now Sieć

Selektorowa

2007

2008

2009

2010

2011

slide13

Współpraca

TK Telekom współpracuje min. z:

slide14

Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o.03-743 Warszawa, Kijowska 10/12

www.tktelekom.pl, e-mail: tktelekom@tktelekom.pl

tel: (022) 392 20 00, fax (022) 392 20 09

Wysokość kapitału zakładowego 395 310 000,00 złotych,

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000024788,

NIP: 526-25-48-753