m nadsplan for bl base i desember n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Månadsplan for blåbase i desember PowerPoint Presentation
Download Presentation
Månadsplan for blåbase i desember

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
kynan

Månadsplan for blåbase i desember - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Månadsplan for blåbase i desember
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Månadsplan for blåbase i desember • Så er det alt blitt desember, julemånaden… månaden der «alle» får det travelt… vi ønskjer at det skal være en koselig månad som ikkje er prega av stress. Vi er opptatt av barna skal få mest mulig lik kvardag som dei kjenner til. Det er det som er deira tyggleik. Vi har samling kvar dag, der vi har adventskalender. God trening på å vente på tur. • Barnehage går i kirken6 des, blåbase går ikkje. Det er midt i mat og legging. • Vi har juleverksted saman med gulbase , da går barna frå aktivitet til aktivitet… og de bestemmer sjølv når de vil gi seg. • På Lucia dagen er det Luciatog, det er 5 åringane som går i tog og deler ut lussekattar til alle oss andre. (ca 9.30) Det er og juleverksted om kvelden den 13 for barn og foreldre. • Når det er nissefest er det kjekt om barna har røde klede. • Songane vi syng er: «Tenn lys, Lille jesusbarnet, et barn er født i Betlehem, jeg er så glad hver julekveld.» • Til slutt vil vi ønske alle en fin før julstid. • Bhg stenger kl 12 julaften og nyttårsaften.