slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Estudiant : Nom i cognoms de l’estudiant PowerPoint Presentation
Download Presentation
Estudiant : Nom i cognoms de l’estudiant

play fullscreen
1 / 1

Estudiant : Nom i cognoms de l’estudiant

73 Views Download Presentation
Download Presentation

Estudiant : Nom i cognoms de l’estudiant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INTRODUCCIÓ Clibri 18 i aquesta una tercera opció de mida Loremipsum ad hisscriptablandit partiendo, eumfastidiiaccumsaneuripidis in, eumliberhendreritan. Qui ut wisivocibussuscipiantur, quo dicitridensinciderint id. Quo mundilobortisreformidanseu, legimussenseritdefiniebasaneos. Eu sittinciduntincorruptedefinitionem, vis mutataffertpercipitcu, eirmodconsectetuersigniferumqueeu per. In usu latine equidem dolores. Quo no fallivirisintellegam, ut fugitveritusplacerat per. Ius id viditvolumusmandamus, vide INTRODUCCIÓ Calibri 16. Aquesta seria una altrepossible mida de lletra. Loremipsum ad hisscriptablandit partiendo, eumfastidiiaccumsaneuripidis in, eumliberhendreritan. Qui ut wisivocibussuscipiantur, quo dicitridensinciderint id. Quo mundilobortisreformidanseu, legimussenseritdefiniebasaneos. Eu sittinciduntincorruptedefinitionem, vis mutataffertpercipitcu, eirmodconsectetuersigniferumqueeu per. In usu latine equidem dolores. Quo no fallivirisintellegam, ut fugitveritusplacerat per. Ius id viditvolumusmandamus, vide INTRODUCCIÓ Calibri 14: Aquestaés la lletramínima que podeuutilitzar a les vostresexplicacions. oremipsum ad hisscriptablandit partiendo, eumfastidiiaccumsaneuripidis in, eumliberhendreritan. Qui ut wisivocibussuscipiantur, quo dicitridensinciderint id. Quo mundilobortisreformidanseu, legimussenseritdefiniebasaneos. Eu sittinciduntincorruptedefinitionem, vis mutataffertpercipitcu, eirmodconsectetuersigniferumqueeu per. In usu latine equidem dolores. Quo no fallivirisintellegam, ut fugitveritusplacerat per. Ius id viditvolumusmandamus, vide Títol del projecte, aquesttítoltindràaquesta mida o superior en funció del nombre de líniesnecesari Estudiant:Nom icognoms de l’estudiant Projecte Final de Carrera Enginyeria Informàtica Curs 2011- 2012 Director:[Dr. ] Nom icognomsddeldirecotr Departament: Nom del Departament Tutor: Sr(a). Dr(a). Nom I Cognoms del tutor Empresa: Nom del centre de recerca o l’empresa