slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Asta Visminaitė , programos k oordinatorė Lietuvoje Tarptautini ų kultūros programų centras

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Asta Visminaitė , programos k oordinatorė Lietuvoje Tarptautini ų kultūros programų centras - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ES programa „Europa piliečiams“. Asta Visminaitė , programos k oordinatorė Lietuvoje Tarptautini ų kultūros programų centras. 2012 m. sausio 27 d., Vilnius.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asta Visminaitė , programos k oordinatorė Lietuvoje Tarptautini ų kultūros programų centras' - kynan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ES programa „Europa piliečiams“

Asta Visminaitė,

programos koordinatorė Lietuvoje

Tarptautinių kultūros programų centras

2012 m. sausio 27 d., Vilnius

* Europa piliečiams biuro Lietuvoje veikla finansuojama remiant Europos Komisijai ir LR Kultūros ministerijai. Šis pranešimasatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

slide2
Programa „Europapiliečiams“

yra skirta aktyviam Europos pilietiškumui skatinti.

slide3
Programa „Europa piliečiams“ centralizuota, ją administruoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA, Briuselyje).

Programa įgyvendinama nuo 2007 m. iki 2013 m.

Bendras programos biudžetas – 215 mln. eurų.

slide4
Programos bendrieji tikslai:
 • suteikti piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant Europą,
 • plėtoti pilietiškumą,
 • ugdyti Europos identiteto jausmą,
 • skatinti piliečių jausmą, kad jie – Europos Sąjungos šeimininkai,
 • didinti pakantumą ir Europos piliečių tarpusavio supratimą.
slide5
2012 metų prioritetinės temos
 • Europos pilietiškumo ir demokratijos skatinimas ir supratimo apie ES, jos vertybes ir apie tai, ką ji duoda piliečiams kasdieniame gyvenime, ugdymas;
 • Tiesioginių ir aktualių piliečių interesų įtraukimas į Europos politinę darbotvarkę.
slide6
Programos „Europa piliečiams“ dalyviai
 • 27-ios ES valstybės narės

(bei Kroatija, Albanija

ir Makedonija)

 • Paraiškas gali teikti tik nepelno siekiančios organizacijos(juridiniai asmenys)
slide7
Programos struktūra

1 veiksmas.Aktyvių piliečių Europa

1.1. Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai.

1.2. Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai.

2.1. Piliečių projektai.

2.2. Remiamosios priemonės.

2 veiksmas. Aktyvi Europos pilietinė visuomenė2.1. Struktūrinė parama Europos politikos tyrimo organizacijoms (“idėjų kalvėms”).

2.2. Struktūrinė parama Europos lygmens pilietinės visuomenės organizacijoms.

2.3. Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams.

3 veiksmas. Kartu Europos labui.

4 veiksmas.Gyva Europos atmintis.

slide8
1 veiksmas. Miestų giminiavimasis

1.1 Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

1.2 Susigiminaivusių miestų tinklai

Susigiminiavusių miestų piliečių

susitikimai, kurie, pasinaudojant

savivaldybių partneryste:

- padeda gilinti žinias tarp piliečių ir kultūrų;

- skatina piliečius aktyviau dalyvauti Europos lygmens veikloje ir ugdo aktyvų pilietiškumą;

- stiprina dalyvių ryžtą siekti Europos integracijos (pvz. dalijantis patirtimi, atskleidžiant bendrą paveldą, parodant solidarumą).

Teminių susigiminiavusių miestų

tinklų kūrimo bei plėtojimo

projektai, kuriais:

 • aktualizuojamos bendros Europos piliečius siejančios temos ir klausimai,
 • skatinamas ar užtikrinamas įvairiapusis, intensyvus ir organizuotas susigiminiavusių miestų tinklų bendradarbiavimas,
 • Padedami pamatai būsimiems dalyvaujančių miestų iniciatyvoms ir veiksmams ateityje.
slide9
1 veiksmas. Miestų giminiavimasis

1.1 Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

1.2 Susigiminaivusių miestų tinklai

Paraiškos teikiamos:

2 kartus per metus

(vasario 1 d. ir rugsėjo 1 d.)

Paraiškas teikia:

Savivaldybės, giminiavimosi komitetai, kitų lygmenų vietos ar regioninės valdžios institucijos, vietos valdžios institucijų federacijos ar asociacijos, ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas.

Partneriai

Bent keturių šalių partneriai

Paraiškos teikiamos:

3 kartus per metus

(vasario 1 d., birželio 1 d. ir rugsėjo 1 d.)

Paraiškas teikia:

Savivaldybės, giminiavimosi komitetai,

ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios istituciją.

Partneriai:

Bent dviejų šalių partneriai.

slide10
1 veiksmas. Miestų giminiavimasis

1.1 Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

1.2 Susigiminaivusių miestų tinklai

Projektas:

 • 1 susitikimas
 • susitikimo trukmė – iki 21 d.

Projekto dalyviai:

- 25 kviestiniai dalyviai (iš kitų miestų, nei vyksta renginys)

- bent pusė renginio dalyvių turi būti ne savivaldybių atstovai.

Paramos dydis:

- nuo 5000 € iki 25 000 €

- apskaičiuojamas pagal užsienio dalyvių skaičių (numatyto dydžio sumos).

Supaprastintas biudžetas

Neprivalomas bendrafinansavimas

Nėra išankstinio apmokėjimo

Projektas:

 • projekto trukmė – iki 24 mėn.
 • bent 3 susitikimai
 • susitikimas – iki 21 d.

Dalyviai:

- mažiausiai iš 4 šalių

Paramos dydis:

- nuo 10 000 € iki 150 000 € - apskaičiuojama pagal renginių dalyvių skaičių (numatyto dydžio sumos), renginių trukmę. Papildoma parama skiriama koordinavimo išlaidoms ir komunikacijos priemonėms.

Supaprastintas biudžetas

Neprivalomas bendrafinansavimas

slide11
“Menas – bendra Europos piliečių kalba”

Organizatorius:

 • Trakų rajono savivaldybės administracija

Partneriai:

 • Jaroslaw, Gizycko, Malbork, Nowysacz, Punsk, (Lenkija);
 • Reinas (Vokietija);
 • Trelleborg (Švedija)

Tikslas:

 • naujų klasikinio meno pateikimo formų netradicinėje erdvėje paieška, siekiant populiarinti klasikinį meną visuomenėje bei skatinti įvairų šalių tarpkultūrinį dialogą ir bendradarbiavimą.

Dalyviai:

 • daugiau kaip 100 dalyvių iš ES šalių (Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos ir Švedijos).
slide12
“Menas – bendra Europos piliečių kalba”

Veiklos:

 • diskusijos, aptarimai;
 • pristatytas kultūrinis paveldas (ekskursijos į Trakų salos pilį, Vilnių);
 • pristatyti novatoriški meno pateikimo visuomenei netradicinėje aplinkoje pavydžiai;
 • dalyvauta vietiniuose muzikos, meno ir edukacijos festivaliuose;
 • vakaronės su vietinės virtuvės paveldo, LDK šokių ir muzikos pristatymais.

Rezultatai:

 • išplėstas dalyvavusių miestų bendradarbiavimo tinklas;
 • pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (Trakai – Lyda, Aukštadvaris – Gižyckas Lenkijoje, Senieji Trakai – Farinovas Baltarusijoje);
 • sukurta interneto svetainė www.art-trakai.eu, išleisti ir išplatinti informaciniai DVD leidiniai bei brošiūros lietuvių-anglų kalba
slide13
2 veiksmas. 3 priemonė

Parama pilietinės visuomenės organizacijų inicijuotiems projektams

Tarpvalstybiniai pilietinės visuomenės organizacijų projektai, kuriais sprendžiami Europos lygmeniu aktualūs klausimai, ypač daug dėmesio skiriant Europos politikos poveikiui.

Projektams turi būti būdinga:

 • veiksmas - bendras organizacijų darbas programos prioritetus atitinkančiomis temomis;
 • diskusija -projekte diskutuojama, įtraukiant projekto organizatorių, pilietinės visuomenės organizacijų, įvairių institucijų narius, sprendimo priėmėjus, piliečius
 • aptarimas - teikiamos idėjos ir sistemingai aptariamos Europos vertybės, pilietiškumo ir demokratijos samprata, įtraukiant įvairių sričių atstovus;
 • tinklų kūrimas -projektu padedami pamatai ar kuriamas ilgalaikis organizacijų bendradarbiavimas.
slide14
2 veiksmas. 3 priemonė

Parama pilietinės visuomenės organizacijų inicijuotiems projektams

Paraiškos teikiamos:

2012 m. vasario 15 d.

Paraiškas teikia:

Nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos

(NVO, profesinės sąjungos, švietimo institucijos, universitetai,

savanoriško bei mėgėjiško sporto srityse veikiančios organizacijos,tinklai, ekspertų grupės, religinės organizacijos ir pan.)

Partneriai:

bent dviejų šalių partneriai.

Projekto trukmė:

iki 18 mėn.

Projekto pradžia:

tarp 2011 m. rugpjūčio 1 d. ir 2012 m. sausio 31 d.

slide15
Veiklos

Renginių projektai:

seminarai, diskusijos, teminės ar kūrybinės dirbtuvės, tinklų susitikimai, mokymai, įvairios iniciatyvos ir pan.

Gamybos ir realizavimo projektai:

leidiniai, tinklapiai, TV/radijo programos, audiovizualiniai leidiniai, nuomonės apklausos, studijos, edukacinės medžiagos leidyba, parodos.

slide16
2 veiksmas. 3 priemonė

Parama renginiamsParama gamybai

Paramos dydis:

minimali parama - 10 000 €, maksimali – 150 000 €

Supaprastintas biudžetas,

kuris nustatomas sudedant:

a) renginių dalyvių skaičių (nustatyto dydžio parama dalyvių grupių intervalais), ir renginio dienų skaičių;

b) informacines sklaidos priemones

(CD/DVD, tinklalapis, publikacija)

c) partnerių koordinacines išlaidas

Papildomas finansavimas neprivalomas.

Išsamus biudžetas

Iš ES skiriama iki 70 % tinkamų planuojamų išlaidų(privalomas papildomas finansavimas – 30 %).

slide17
Projektas “Migracija Europoje: tarptautinis Playback teatro projektas” (2009)

Organizatorius:

VšĮ "Savęs pažinimo ir realizavimo studija“

Dalyviai iš:

 • Lietuvos, Airijos, Didžiosios Britanijos,

Vengrijos

Tikslas:

 • skatinti artimesnės Europos kūrimą aktyviai dalyvaujant ir bendradarbiaujant ES piliečiams projekto veiklose.

Temos:

 • ES ateitis ir jos pagrindinės vertybės
 • kultūrų dialogas
 • ES imigrantų integraciją visuomenėje.
slide18
Projektas “Migracija Europoje: tarptautinis Playback teatro projektas” (2009)

Metodas:

Playback teatro metodas, panaudojant dramos meno priemones.

Veiklos:

 • Didžiojoje Britanijoje vyksiančio seminaro metu suformuota tarptautinė Playback teatro grupė;
 • Pasirodymai Lietuvos imigrantų ir vietinių gyventojų bendruomenėse Airijoje bei Didžiojoje Britanijoje, kurių metu žiūrovai įtraukiami į aktyvią diskusiją apie ES vertybių svarbą.
 • Patirties pasidalinimas su Vengrijos Playback teatrais.
 • Metodo sklaida kitose šalyse, Playback organizacijose.

Rezultatas:

 • naujų meno formų naudojimas bendruomenės problemų sprendimams, siekiant efektyvaus jos narių bendravimo ir bendradarbiavimo.
slide19
4 veiksmas

Gyva Europos atmintis

Svarbiausių su deportacijomis susijusių vietų ir archyvų išsaugojimas bei nacizmo ir stalinizmo aukų atminimo įamžinimas.

Pagrindinis projektų tikslas – išlaikyti gyvą

atmintį apie nacizmo ir stalinizmo aukas

ir siekti, kad dabartinė bei būsimosios kartos

daugiau žinotų ir geriau suprastų tai, kas vyko

koncentracijos stovyklose ir kitose masinių

civilinių gyventojų žudynių vietose, ir kodėl.

slide20
4 veiksmas

Gyva Europos atmintis

Partneriai:

neprivalomi

Projekto trukmė:

iki 18 mėn.

Projekto pradžia:

tarp 2012 m. gruodžio 1 d.

ir 2013 m. gegužės 31 d.

Paraiškos teikiamos:

2012 m. birželio 1 d.

Paraiškas teikia:

pelno nesiekiančios organizacijos: tremtinių asociacijos, aukų šeimų asociacijos, memorialai, muziejai, vietos ar regiono savivaldos institucijos, švietimo įstaigos, bendruomenės ir kt.

Paramos dydis:

nuo 10 000 iki 100 000 eurų

- renginių projektams – paramos dydis apskaičiuojamas pagal renginių dalyvių skaičių ir renginių trukmę, komunikacijos priemones ir partnerių skaičių)

- gamybos ir realizavimo projektams – teikiamas išsamus planuojamas biudžetas, ES parama – iki 70 %.

slide21
Projektas "Laiškai ateities kartoms" (2010)

Organizatorius:

Kėdainių krašto muziejus

Partneriai:

Tukums miesto istorijos muziejus (Latvija)

Tikslas:

 • suburti Kėdainių krašto bei Tukums krašto (Latvija) bendruomenes, įsigilinti į bendrą Baltijos šalių istoriją ir skatinti abipusį supratimą tarp skirtingų tautų ir kartų
slide22
Projektas "Laiškai ateities kartoms" (2010)

Uždaviniai:

 • pasidalinti patirtimi ir išplėtoti tyrimą (vietiniu ir regioniniu mastu)
 • tyrimo metu surinktą medžiagą viešinti visuomenei (ypač jaunimui)
 • tyrimo medžiagą naudoti nacizmo ir stalinizmo aukų Lietuvoje bei Latvijoje įamžinimui bei memorialinių vietų išsaugojimui, muziejų ir archyvų kolekcijų, susijusių su masinėmis žudynėmis, areštais ir deportacijomis 1940 metais, plėtimui.

Projekto veiklos:

 • itin sudėtingo istorinio tarpsnio dokumentacijos rinkimas ir tyrimas,
 • virtualios ir istorinės aplinkos edukacinės programos Kėdainių ir Tukums muziejuose
 • platforma diskusijoms - skirtingų šalių muziejų profesionalų bei mokytojų, jaunuolių bei senolių subūrimas ekspozicijose, tam, jog projekto dalyviai galėtų pasidalinti patirtimi bei apsikeisti nuomonėmis.
slide23
Ateities programa“Europa piliečiams” (2014 – 2020)

2011 m. gruodžio 14 d. Europos Komisja priėmė Tarybos reglamento pasiūlymą, kuriuo nustatoma 2014 – 2020 m. laikotrapio programa “Europa piliečiams”.

Bendrasis programos tikslas - labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

slide24
Ateities programa“Europa piliečiams” (2014 – 2020)

Programos struktūra:

1 kryptis. Atminimas ir Europos pilietiškumas

Siekiama remti organizacijas, skatinančias su Europos integracija ir istorija susijusius tarpvalstybinio lygmens arba aiškų europinį aspektą turiničius debatus ir veiklą.

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

Siekiama plėsti piliečių suvokimą ir plėtoti jų gebėjimus dalyvauti Europos Sąjungos politikos formavimo procese, sudaryti galimybes solidarumui, visuomenės įsipareigojimui ir savanorystei Sąjungos lygmeniu.

3 kryptis. Rezultatų panaudojimas

Horizontalusis aspektas. Dėmesys skiriamas aukščiau minėtų krypčių projektų rezultatų analizei, sklaidai, perdavimui ir panaudojimui.

slide25
Ateities programa“Europa piliečiams” (2014 – 2020)

Kokie veiksmai bus finansuojami?

- Piliečių susitikimai, miestų giminiavimasis

- tarpvalstybinės partnerystės, tinklų kūrimas ir jų palaikymas

- parama europinės svarbos organizacijoms

- bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais

- ES lygmens renginiai

- debatai ir tyrimai, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais (ypatingai atkriepiant dėmesį į nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus)

- svarstymai ir debatai bendrųjų temų vertybėmis

- informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos

- veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus

- tyrimai su pilietiškumu ir piliečių dalyvavimu susijusiais klausimais

- parama programos informacinėms ir konsultacinėms struktūroms valstybėse narėse

slide26
Ateities programa“Europa piliečiams” (2014 – 2020)
 • Programos biudžetas
 • 2014 – 2020 m. laikotarpiui programos reikmėms siūlomas 229 mln. biudžetas.
 • 1 kryptis. Atminimas ir Europos pilietiškumas - 42,6 mln. eurų (18,6 %)
 • - iš jų 20,6 mln. eurų Atminties projektams (9%)
 • 2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas – 139,45 mln. eurų (60,8%)
 • 3 kryptis. Rezultatų panaudojimas – 23,95 mln. eurų (10,45 %)
 • Administravimo išlaidos - 26 mln. eurų(10,1%)
slide27
Daugiau informacijos apie programą
 • Vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

 • Europos Komisijos tinklalapyje http://ec.europa.eu/citizenship
 • Lietuviškame tinklalapyje www.pilieciams.eu (ir/ar jame užsiprenumeravus naujienlaiškį)
 • Tarptautinių kultūros programų centre. Z. Sierakausko g. 15, Vilniuje.
slide28
Ačiū už dėmesį

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

Tel. (8~5) 261 66 87

ad