Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
§6.3 Het absolutisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
§6.3 Het absolutisme

§6.3 Het absolutisme

332 Views Download Presentation
Download Presentation

§6.3 Het absolutisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leg uit welk schilderij hoort bij de Republiek en waarom je dat denkt. H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  2. Leg uit waarom dit schilderij niet representatief is voor Europa in de 17de eeuw. H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  3. Wat moet je weten aan het einde van de les? -Wat centralisatie was -Waarom de centralisatie in Frankrijk goed lukte -Wie de hoofdrol speelde in de centralisatie van Frankrijk -Wat absolutisme is -Hoe de Republiek betrokken raakte bij de centralisatiepolitiek van Frankrijk -Waarom de centralisatie in Engeland mislukte -Hoe de Republiek betrokken raakte bij de centralisatiepolitiek van Engeland -Wat een constitutionele monarchie is H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  4. Koning regeert vanuit de hoofdstad Wint macht Ambtenaren Centralisatie Uniforme regels Huurlegers Staatsvorming Geestelijkheid En gebruikt daarvoor een overheid met ambtenaren en een door de overheid betaald leger Adel Verliest macht Burgers Boeren Staatsvorming was een langdurig proces dat niet in alle landen hetzelfde verliep. H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  5. c’est le droit divin L’état, c’est moi In 1648 begon in Frankrijk de Fronde een burgeroorlog waarin het parlement meer invloed eiste In 1685 trok Lodewijk XIV het Edict van Nantes in Om meer geld binnen te halen voerde Colbert een politiek van mercantilisme Lodewijk XIV die in 1643 als kleuter de Franse troon erfde zou de adel en de burgers nooit meer vertrouwen Frankrijk werd een absolute monarchie Bossuet H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  6. Lodewijk XIV streefde naar natuurlijke grenzen Stadhouder Willem III wist de Franse en Duitse troepen uiteindelijk te verdrijven Engelse Vloot Om de Republiek te onderwerpen viel hij samen met Engeland, Münster en Keulen in 1672 aan Bisschop van Münster Franse Vloot Bisschop van Keulen Raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer kregen de schuld van het Rampjaar Koning van Frankrijk Lodewijk XIV H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  7. Zo werd Engeland de eerst constitutionele monarchie In 1642 leidde de machtsstrijd tussen het parlement en de Engelse koning tot de onthoofding van koning Karel I Protestante parlementsleden vroegen daarop stadhouder Willem III zijn schoonvader te verjagen Karel II streefde ook naar absolute macht maar werd door het parlement beperkt. Jacobus sloeg al snel op de vlucht en Willem III werd tot koning uitgeroepen Jacobus II die in 1685 op de troon kwam was ook nog eens katholiek Maarrrrrrrrrrrr, hij moest wel beloven rechten van het parlement te respecteren H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  8. Wat moet je weten aan het einde van de les? -Wat centralisatie was -Waarom de centralisatie in Frankrijk goed lukte -Wie de hoofdrol speelde in de centralisatie van Frankrijk -Wat absolutisme is -Hoe de Republiek betrokken raakte bij de centralisatiepolitiek van Frankrijk -Waarom de centralisatie in Engeland mislukte -Hoe de Republiek betrokken raakte bij de centralisatiepolitiek van Engeland -Wat een constitutionele monarchie is H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme

  9. L. 6.2 & 6.3Lezen 6.4M. 6.3 H6 Regenten en vorsten §6.3 Het absolutisme