xslt 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XSLT 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
XSLT 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

XSLT 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

XSLT 3. Elektronisk publicering. XSLT 3. Repetition Genomgång av övningsuppgifter Importering av XML- och XSL-filer i ett (X)HTML-dokument Variabler Parametrar Number Funktioner Dynamik. Operatorer. A=A (A är ekvivalent med A) A!=B (A är inte ekvivalent med B)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

XSLT 3


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xslt 3

XSLT 3

Elektronisk publicering

david.gunnarsson@hb.se

xslt 31
XSLT 3
 • Repetition
 • Genomgång av övningsuppgifter
 • Importering av XML- och XSL-filer i ett (X)HTML-dokument
 • Variabler
 • Parametrar
 • Number
 • Funktioner
 • Dynamik
operatorer
Operatorer
 • A=A (A är ekvivalent med A)
 • A!=B (A är inte ekvivalent med B)
 • A>B (A är större än B)
 • A<C (A är mindre än C)
 • A>=D (A är större än eller lika med D)
 • A<=E (A är mindre än eller lika med E)
 • Ett uttryck av detta slaget är antingen sant (true) eller falskt (false)
operatorer1
Operatorer
 • A=A and B!=C
  • Sant om och endast om A är ekvivalent med A och B inte är ekvivalent med C
 • A=A or B=C
  • Sant om A är ekvivalent med A eller om B är ekvivalent med C
  • Om första påståendet är sant kollas inte fler påståenden
 • not (A=B)
  • Sant om och endast om A inte är ekvivalent med B
aritmetiska operatorer
Aritmetiska operatorer
 • + addition 5+2
 • - subtraktion 7-2
 • * multiplikation 8*3
 • div division 6 div 3
 • mod modulus 9 mod 2
rendering av xml inneh ll
Rendering av XML-innehåll
 • Kopiera element
 • Utesluta element
 • Flytta element
 • bland annat…
en receptsamling
En receptsamling

<!ELEMENT receptsamling (recept*)>

<!ELEMENT recept (namn, ingrediens+)>

<!ATTLIST recept id CDATA "">

<!ELEMENT namn (#PCDATA)>

<!ELEMENT ingrediens (namn, kategori, mangd)>

<!ELEMENT namn (#PCDATA)>

<!ELEMENT kategori (#PCDATA)>

<!ELEMENT mangd (#PCDATA)>

<!ATTLIST mangd enhet CDATA "st">

XML-filen

kopiera element
Kopiera element
 • Navigationssystem
 • Till exempel kan alla namn-element som är barn till recept kopieras och placeras i en lista i början av texten
 • Listans element kan sedan länkas till respektive namn-element
 • För kopiering kan for-each användas med fördel
exempel kopiera element
Exempel: kopiera element

<xsl:template match="receptsamling">

<div>

<ul id="index">

<xsl:for-each select="//recept/namn">

<li>

<a href="#{../@id}">

<xsl:value-of select="."/>

</a>

</li>

</xsl:for-each>

</ul>

<xsl:apply-templates/>

</div>

</xsl:template>

matchande template
Matchande template

<xsl:template match="recept">

<h1 id="{@id}">

<a href="#">

<xsl:apply-templates select="namn"/>

</a>

</h1>

</xsl:template>

 • Länkar varje namn-element tillbaka till index

Exempel

sortering i for each
Sortering i for-each

<xsl:template match="receptsamling">

<div>

<ul id="index">

<xsl:for-each select="//recept/namn">

<xsl:sort select="."/>

<li>

<a href="#{../@id}">

<xsl:value-of select="."/>

</a>

</li>

</xsl:for-each>

</ul>

<xsl:apply-templates/>

</div>

</xsl:template>

utesluta element
Utesluta element
 • Vi kanske inte vill visa all info om ett recept?
 • Eller vi kanske inte vill visa alla recept?
 • Om vi utesluter ett element utesluter vi också dess barn och ättlingar
 • Vi skulle t ex kunna utesluta ett element vars id är lika med carb
utesluta element exempel
Utesluta element, exempel

<xsl:template match="X-PATH-uttryck"/>

<xsl:template match="ingrediens"/>

<xsl:template match="ingrediens[kategori='Grönsak'"]/>

<xsl:template match="recept[@id='carb']"/>

utesluta element exempel1
Utesluta element, exempel

<ingrediens>

<namn>Vitlök</namn>

<kategori>Grönsak</kategori>

<mangd enhet="st">1-2 klyftor</mangd>

</ingrediens>

Exempel

flytta element
Flytta element
 • Template-anrop utförs i den ordning de är skrivna i:

<xsl:apply-templates select="mangd[@enhet]"/>

<xsl:apply-templates select="mangd"/>

<xsl:apply-templates select="kategori"/>

 • Här kommer attributet enhet skrivas ut först, sedan mangd och sist namn, t ex: 400 gram köttfärs
sammanfattning xslt s notation
Sammanfattning: XSLT:s notation
 • Alla element i XSLT innehåller prefixet xsl:

<xsl:choose>

</xsl:choose>

<xsl:sort select="name"/>

<xsl:value-of select="name"/>

operatorer i xslt skiljer sig n got fr n x path
Operatorer i XSLT skiljer sig något från X-PATH
 • A=A A är ekvivalent med A
 • A!=B A är inte ekvivalent med B
 • 8 &gt; 6 8 är större än 6
 • 6 &lt; 8 6 är mindre än 8
 • A &gt;= B A är större än eller lika med B
 • B &lt;= A B är mindre än eller lika med A
operatorer i xslt
Operatorer i XSLT
 • AND, OR och AND…!
  • pris &lt; 10 and kategori = 'Deckare’
  • pris &lt; 10 or kategori = 'Deckare’
  • pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare’
templates finns det n gon logik
Templates, finns det någon logik?
 • Kan vi inte helt enkelt nöja oss med att skriva ett antal value-of select-satser i det obligatoriska templatet?
 • Nej
 • Vi måste ta oss ner på en nivå där syskon inte finns
slide20
Nu då?

<xsl:template match="/">

<xsl:apply-templates select="receptsamling"/>

</xsl:template>

<xsl:template match="recept">

<h2 class="rubrik"><xsl:value-of select="namn"/></h2>

<xsl:value-of select="ingrediens/namn"/>&#32;

(<xsl:value-of select="ingrediens/kategori"/>)<br />

<xsl:value-of select="ingrediens/mangd"/>&#32;

<xsl:value-of select="ingrediens/mangd/@enhet"/><br />

</xsl:template>

Exempel

varf r
Varför?
 • template match matchar varje receptnod en gång
 • För varje gång en receptnod matchas genomförs här fem value-of select -satser
 • Dessa satser genomförs noll eller en gång, inte en gång för varje ingrediensnod
 • Alltså skrivs bara första ingrediensen ut
styrstrukturer i xslt
Styrstrukturer i XSLT

om (villkor a) utför a

annars om (villkor b) utför b

annars utför c

med if
Med if

<xsl:if test="villkor a">

…kod som utförs om villkor a är sant

</xsl:if>

<xsl:if test="villkor b">

…kod som utförs om villkor b är sant

</xsl:if>

<xsl:if test="villkor c">

…kod som utförs om villkor c är sant

</xsl:if>

exempel if
Exempel: if

<xsl:if test="pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare'">

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/>:&#32;

<xsl:value-of select="titel"/>

</xsl:if>

med choose
Med choose

<xsl:choose>

<xsl:when test="villkor a">

...kod som utförs om villkor a är sant

</xsl:when>

<xsl:when test="villkor b">

...kod som utförs om villkor b är sant

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

…kod som utförs om varken villkor a eller b är sant

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

exempel choose
Exempel: choose

<xsl:choose>

<xsl:when test="kategori='Deckare'">

<xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är en deckare

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är inte en deckare

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

inl sning av xslt och xml dokument i xhtml dokument
Inläsning av XSLT- och XML-dokument i XHTML-dokument
 • Vi kan med ett (hyfsat) enkelt JavaScript läsa in XSLT- och XML-dokument i XHTML-dokument
 • Vi utgår från en skapad .htm-fil
 • Vi skriver sedan ett JavaScript som läser in bägge filerna
bok htm
bok.htm

<body>

<script type="text/javascript">

</script>

...lite kod...

</body>

</html>

(följande exempel är omarbetat efter

http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms763742.aspx)

bok htm1
bok.htm

<body>

<script type="text/javascript">

</script>

...lite kod...

</body>

</html>

(följande exempel är omarbetat efter

http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms763742.aspx)

skapa variabler och tilldela v rden
Skapa variabler och tilldela värden

<script type="text/javascript">

var xslt = new ActiveXObject("Msxml2.XSLTemplate.3.0");

var xsldoc = new ActiveXObject ("Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.3.0");

var xslproc;

ladda filer
Ladda filer

xsldoc.async = false;

xsldoc.load("bok.xsl");

xslt.stylesheet = xsldoc;

var xmldoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0");

xmldoc.async = false;

xmldoc.validateOnParse = false;

xmldoc.load("bok.xml");

Lägg in denna rad ifall resultatet uteblir (detta beror sannolikt på att validering gentemot DTD:n misslyckas)

utf r transformation
Utför transformation

xslproc = xslt.createProcessor();

xslproc.input = xmldoc;

xslproc.transform();

document.write(xslproc.output);

</script>

Resultatet av transformationen skrivs ut här

variabler
Variabler
 • En behållare som innehåller information av något slag
 • Kan vara av olika datatyper, till exempel sträng, heltal, decimaltal etc
 • Namnges förslagsvis med ett beskrivande ord
variabler i xslt
Variabler i XSLT
 • Syntax:

<xsl:variable name="namn">

<!-- innehåll -->

</xsl:variable>

 • Eller:

<xsl:variable name="namn" select="uttryck"/>

 • name=variabelns namn (måste anges)
 • select=variabelns värde (valfritt)
variabler exempel fr n w3schools
Variabler, exempel från w3schools

<xsl:variable name="color" select="'red'" />

<xsl:variable name="header">

<tr>

<th>Element</th> <th>Description</th>

</tr>

</xsl:variable>

behandla variabler
Behandla variabler
 • Utskrift
  • <xsl:copy-of select="$header" />
  • <xsl:value-of select="$header" />
 • Beräkning och utskrift
  • <xsl:copy-of select="$value*7" />
  • <xsl:value-of select="$value*7" />
 • En variabels värde kan inte ändras efter att den tilldelats ett värde
variabler ska deklareras
Variabler ska deklareras
 • Global variabel
  • Deklareras före dokumentets första template

<xsl:variable name="sort"/>

<xsl:template match="/">

</xsl:template>

  • Är åtkomlig överallt
 • Lokal variabel
  • Deklareras i aktuellt template

<xsl:template match="value">

<xsl:variable name="value" select="."/>

</xsl:template>

  • Är åtkomlig endast inom templatet
hopkoppling av olika objekt
Hopkoppling av olika objekt
 • Motsvarande join-operation i en relationsdatabas
 • Två olika objekt kopplas ihop med hjälp av en gemensam nämnare
 • I en databas:
  • bok.forfattarid=forfattare.id
 • I en XML-fil:

<bok>

<forfattarid>1</forfattarid>

<titel>…</titel>

</bok>

<forfattare>

<id>1</id>

<namn>…</namn>

</forfattare>

exempel
Exempel

<player>

<name>

<first>Andres</first>

<last>D'Alessandro</last>

</name>

<clubid>1</clubid>

<position>Midfielder</position>

<side>Left</side>

<side>Centre</side>

<value currency="gbp">4</value>

</player>

<club>

<clubname>Zaragoza</clubname>

<id>1</id>

<location>Zaragoza</location>

<country>Spain</country>

</club>

j mf r
Jämför

<player>

<name>

<first>Andres</first>

<last>D'Alessandro</last>

</name>

<club>

<clubname>Zaragoza</clubname>

<location>Zaragoza</location>

<country>Spain</country>

</club>

<position>Midfielder</position>

<side>Left</side>

<side>Centre</side>

<value currency="gbp">4</value>

</player>

matchning med gemensam n mnare
Matchning med gemensam nämnare

<xsl:template match="player">

...

<xsl:apply-templates select="clubid"/>

...

</xsl:template>

<xsl:template match="clubid">

<xsl:variable name="clubid" select="."/>

<xsl:for-each select="//players/club">

<xsl:if test="id=$clubid">

<xsl:value-of select="clubname"/>

</xsl:if>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

parametrar
Parametrar
 • Ungefär samma som variabler…
 • …men till skillnad från variabler kan parametrar skickas med ett template
 • Parametrar kan också ta emot värden som skickas in till xls-filen
parametrar1
Parametrar
 • Syntax:

<xsl:param name="namn">

<!-- innehåll -->

</xsl:param>

 • Eller:

<xsl:param name="namn" select="uttryck"/>

 • name är obligatoriskt…
 • …men inte select
parametrar ska ocks deklareras
Parametrar ska också deklareras
 • Global parameter
  • Deklareras före dokumentets första template

<xsl:param name="sort"/>

<xsl:template match="/">

</xsl:template>

  • Är åtkomlig överallt
 • Lokal parameter
  • Deklareras i aktuellt template

<xsl:template match="value">

<xsl:param name="value" select="."/>

</xsl:template>

  • Är åtkomlig endast inom templatet men kan skickas med till ett annat template
template anrop med parametrar
Template-anrop med parametrar

<xsl:template match="player">

<xsl:param name="clubid" select="clubid"/>

<xsl:apply-templates select="//players/club">

<xsl:with-param name="clubid" select="$clubid"/>

</xsl:apply-templates>

</xsl:template>

<xsl:template match="//players/club">

<xsl:param name="clubid"/>

<xsl:if test="id=$clubid">

<xsl:value-of select="clubname"/>

</xsl:if>

</xsl:template>

parametrar utanf r x path
Parametrar utanför X-PATH
 • Parametrar kan även användas i attribut som inte är X-PATH-attribut
 • Krullparenteser omsluter då parametern:

<a href="{$file}">Next page</a>

number
Number
 • Används för att bestämma en nods position i XML-dokumentet
 • Kan också formatera ett nummer
 • Syntax:

<xsl:number count="uttryck" level="single|multiple|any" from="uttryck" value="uttryck" format="formatsträng" lang="språkkod" letter-value="alphabetic|traditional" grouping-separator="tecken" grouping-size="siffra"/>

 • Samtliga attribut är valfria
 • Exempel:

<xsl:number count="player" format="i. "/>

lite funktioner
Lite funktioner…
 • sum – räknar summan av noder med numeriska värden

<xsl:value-of select="sum(value)"/>

<xsl:if test="sum(value)&gt;50)">

</xsl:if>

 • count – räknar antalet noder

<xsl:value-of select="count(player)"/>

<xsl:if test="count(player)&gt;10)">

</xsl:if>

funktionen position
Funktionen position()
 • Återger ett numeriskt värde på en nods position

<xsl:if test="position()!=last()">

<xsl:text>, </xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:choose>

<xsl:when test="position() mod 2 = 0">

<span class="rowA">…innehåll…</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span class="rowB">…innehåll…</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

mer om position
Mer om position()
 • Användbar till exempel då listan ska numreras

<xsl:template match="player">

<tr>

<td>

<xsl:value-of select="position()"/>.&#32;

<span class="lName">

<xsl:value-of select="name/last"/>,&#32;

</span>

<xsl:value-of select="name/first"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

dynamik
Dynamik
 • En dynamisk hemsida kan förändras
 • Förändringen kan ske på servern…
 • …men även hos klienten
 • Vår dynamik sker med hjälp av Javascript, det vill säga hos klienten
skicka en parameter
Skicka en parameter
 • Kan göras med hjälp av en url, så kallade GET-variabler
 • Görs vanligtvis med ett frågetecken och en efterföljande textsträng eller någon typ av id-nummer
 • Exempel: players.htm?value
  • Skickar med textsträngen value till (x)html-dokumentet players.htm
 • Med parameternamn: players.htm?sortby=value
 • Flera parametrar: players.htm?sortby=value&order=desc
ta emot en parameter
Ta emot en parameter

var str = '' + this.location;

str = str.substring((str.indexOf('?')) + 1);

Skapar variabeln str och tilldelar den värdet av aktuell url

Plockar ut allt som finns efter frågetecknet

skicka vidare till xsl dokumentet
Skicka vidare till XSL-dokumentet
 • Hela Javascriptet:

var str = '' + this.location;

str = str.substring((str.indexOf('?')) + 1);

var xslt = new ActiveXObject("Msxml2.XSLTemplate.3.0");

var xsldoc = new ActiveXObject("Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.3.0");

var xslproc;

xsldoc.async = false;

xsldoc.load("xsl-fil.xsl");

xslt.stylesheet = xsldoc;

var xmldoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0");

xmldoc.async = false;

xmldoc.load("xml-fil.xml");

xslproc = xslt.createProcessor();

xslproc.input = xmldoc;

xslproc.addParameter("sortby", str);

xslproc.transform();

document.write(xslproc.output);

ta emot parametern i xsl dokumentet
Ta emot parametern i XSL-dokumentet
 • Måste göras globalt, det vill säga före första templatet:

<xsl:param name="sortby"/>

<xsl:template match="/">

</xsl:template>

anv ndning av parametern
Användning av parametern

<xsl:template match="players">

<xsl:choose>

<xsl:when test="$sortby='lname'">

<xsl:apply-templates select="player">

<xsl:sort select="name/last"/>

</xsl:apply-templates>

</xsl:when>

<xsl:when test="$sortby='fname'">

<xsl:apply-templates select="player">

<xsl:sort select="name/first"/>

</xsl:apply-templates>

</xsl:when>

</xsl:choose>

</xsl:template>

infoga ett javascript i xslt koden
Infoga ett Javascript i XSLT-koden

<script>

<xsl:comment>

<![CDATA[

function confirmSort(x) {

var x=x;

alert("Du har klickat på "+x);

}

]]>

</xsl:comment>

</script>

vningsmaterialet
Övningsmaterialet
 • http://www.adm.hb.se/~dgu/elpub/xslt2.htm