kirjasto avoimena oppimisymp rist n tiedonl hteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kirjasto avoimena oppimisympäristönä –Tiedonlähteitä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kirjasto avoimena oppimisympäristönä –Tiedonlähteitä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
kylie-garza

Kirjasto avoimena oppimisympäristönä –Tiedonlähteitä - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Kirjasto avoimena oppimisympäristönä –Tiedonlähteitä
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opettajat Kirjasto avoimena oppimisympäristönä –Tiedonlähteitä

  2. Johdantoa • Mitä koulutuspäivä tarjoaa? • Eri oppiaineet ja integrointi • Tutkiva sekä ilmiöpohjainen oppiminen • Ohjelma ja päivän kulku

  3. Tehtävä • Mieti jokin kurssi, tehtävä, aihealue tai ilmiö, jolla voisi hyödyntää verkkotiedonlähteitä?

  4. Mitä tiedonlähteitä voin hyödyntää omassa opetuksessani ja kuinka - workshop • Johdatusta ja opastusta tiedonlähteille • Tehtävät havainnollistavat tiedonlähteiden luonnetta • Tutkitaan tiedonlähteitä • Keskustellaan tiedonlähteistä ja niiden käytöstä opetuksessa • Ideoidaan, vaihdetaan ajatuksia ja suunnitellaan

  5. Tarkoitus? • Uusia tiedonlähteitä opetukseen • Aikaa uuden suunnittelulle ja opettelulle • Pohditaan sisältöjen hyödyntämistä ja erilaisia tapoja käyttää tiedonlähteitä • Jaetaan ideoita ja kokemuksia

  6. Kysele • Millä kurssilla voisin hyödyntää ko. tiedonlähdettä? • Millaisen tehtävän yhteydessä voisin hyödyntää ko. tiedonlähdettä? • Käytänkö ko. tiedonlähdettä itse vai ohjaanko opiskelijat käyttämään sitä?

  7. Keskustelua! • Miten yleensä käytät verkkotiedonlähteitä ja niiden sisältöjä opetuksessa? • Kannustatko/ohjaatko opiskelijoita itsenäiseen tiedonhankintaan/erilaisille tiedonlähteille? • Miten muuten voisit hyödyntää verkkotiedonlähteitä opetuksessa? Keksitkö uusia tapoja? • Käytetäänkö koulussasi ilmiöpohjaista/aineintegroitua/tutkivaa oppimista?

  8. Mitä tutkivaa oppimista suunnitellessa tulee ottaa huomioon? • Miten ohjaat opiskelijoita tiedonlähteille? • Paljonko annat aikaa? • Mitä on tarkoitus oppia eli oppimistavoitteet? • Miten opiskelijat voivat hyödyntää tiedonlähteitä tehtävässään? • Mitä on tarkoitus löytää ja miten löydettyä on tarkoitus soveltaa?

  9. Mitä tutkivaa oppimista suunnitellessa tulee ottaa huomioon? • Mitä on tavoitteena ymmärtää tehtävän kautta? • Mihin tuloksia käytetään? • Mikä on tutkimusongelma ja miten se on mahdollista ratkaista? • Mitä ohjaavia kysymyksiä opiskelijoille esitetään aiheesta?