zorgelijke zorgmijders
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zorgelijke zorgmijders

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Zorgelijke zorgmijders - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Zorgelijke zorgmijders. Een kijkje in de keten. In de WMO wordt de OGGZ omschreven als:. Het signaleren van en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het bereiken van kwetsbare personen en risicogroepen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zorgelijke zorgmijders' - kylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zorgelijke zorgmijders
Zorgelijke zorgmijders

Een kijkje in de keten

slide2
In de WMO wordt de OGGZ omschreven als:
 • Het signaleren van en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.
 • Het bereiken van kwetsbare personen en risicogroepen.
 • Functioneren als meldpunt voor signalen van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen.
 • Bieden van psychosociale hulp bij rampen.
 • Tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

bron: Visie OGGZ Gineke Paulissen 2010

algemeen
Algemeen

De OGGZ omvat: preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare mensen die zelf geen hulp zoeken.

Bv daklozen en zorgmijders.

gemeentelijke functie samengevat
Gemeentelijke functie samengevat:
 • Een vangnetfunctie: erger en uitval voorkomen.
 • Een herstelfunctie: weer meedoen en erbij horen, terugval voorkomen.
 • Toeleidingsfunctie is geconcentreerd bij de centrumgemeenten
slide5
Door:
 • Jaap Keijser.
 • Co Pater.
 • Sanne van Houten.
 • Hans van Veller.
wat gaan we doen
Wat gaan we doen:
 • Jaap Keijser en Co Pater Geschiedenis OGGZ Kop van NH.
 • Jaap Keijser ontwikkeling OGGZ reductie meldingen ?
 • Co Pater en Jaap Keijser casus “Jacob”.
 • Hans van Veller organisatie en financiering OGGZ in de kop.
 • Panel: inbreng casuïstiek.
 • OGGZ in het FACT.
o ggz in noord holland

(O)GGZ in Noord-Holland

KleinSnelSamen

19062011

aanleiding van vernieuwde en intensieve aanpak
Aanleiding van vernieuwde en intensieve aanpak:
 • in 2004
 • Flinke toename (O)GGZ-meldingen en inzet bij de Politie. (20 tot 25 % van de Politie-inzet is OGGZ-gerelateerd.)
 • Idem toename bij de GGD-Vangnet & Advies.
 • Toenemende samenwerking met GGZ en Brijder Verslavingszorg, o.a. tevens door toename ambulantisering zorg.
 • Niet goed werkende 3 maandelijkse casuïstieke overleggen.
 • Te veel “irrelevante” partners aan tafel.(9 partners!)
 • Te weinig resultaat/effect.
gewenst
Gewenst:
 • Vroegsignalering!
 • Snelle inzet.
 • Goede coördinatie.
 • Goede samenwerking.
 • Verbeteren communicatie.
 • Slagvaardig.
 • Maatwerk.
 • Terugkoppeling.
 • Verantwoordelijkheid.
pilot oggz 2005
Pilot OGGZ 2005
 • Initiatief Politie en GGD (Vangnet & Advies)
 • Binnen afd. Schager- en Wieringerland
  • Casusoverleg 1 x per 2 weken
  • Alleen met:
   • GGD Vangnet & Advies (Regierol)
   • GGZ
   • Brijder
   • Politie
doel klein snel samen
Doel: Klein, Snel, Samen
 • Klein verband, minder partners, flexibel.
 • Snelbeslissen, inzet, bijstellen.
 • Samen, op elkaar afgestemde aanpak, maatwerk per casus, samenwerking, goede sfeer.
 • Ieder vanuit eigen rol, taak en kracht
   • GGD V&A, GGZ en Brijder: Zorgen.
   • Politie: Noodhulp en Signaleren, Registreren
    • Wijkagent:
    • Signaleren, registreren, ondersteunen.
    • Politie-zorgcoördinator OGGZ: Coördinatie, verbinding, adviseren, vraagbaak.
casu stieke inbreng 2010 van politie in de noordkop
Casuïstieke inbreng 2010 van politie in de Noordkop.

OGGZ-casusoverleg locaties in de Noordkop:

12%

30%

25%

33%

Bron: GGD NHN

waar naar toe
Waar naar toe?

Bron: GGD NHN

wat betekende dit voor de ggz
Wat betekende dit voor de GGZ:
 • Toename aanmeldingen, mede i.v.m. de “vroegsignalering”
 • Deelname verantwoordelijkheid voor OGGZ-patiënten.
 • Prominente rol van de OGGZ in de GGZ-organisatie.
 • “Vergeten” cliënten worden opgemerkt en in behandeling aangeboden.
 • In eerdere fase schifting, dus minder “geschuif”.
 • Duidelijk meer open communicatie en samenwerking met partners, met name met de Politie.
 • Outreachend.
andere bijkomende ontwikkelingen
Andere bijkomende ontwikkelingen:
 • Bij In Bewaring Stellingen:
 • Indien van toepassing ondersteuning d.m.v. “sfeer-processen-verbaal van de politie, welke rechtstreeks bij de rechter worden aangeleverd.
 • Bij Rechterlijke Machtigingen:
 • Idem als bij IBS.
 • Samenwerking:
 • Intensive samenwerking in de uitvoering.
 • Geen drempels meer.
casus jacob
Casus “Jacob”

Casus “Jacob”

1e melding(en)

1990

OGGZ aanpak

Nieuwe stijl

Mei 2008

Afgerond

Maart 2009

2005

In behandeling in 3 maands OGGZ ovlg.

resultaten tot nu toe
Resultaten tot nu toe:

Sterke afname inzet van politie in OGGZ-casuïstiek.

Afname van ernstige/geëscaleerde casuïstiek.

Casuïstiek sneller op de juiste plek.

Realisatie van wijkteams/fact-teams bij de GGZ in de Noordkop (reeds vanaf 2006).

Realisatie van outreachende (samen)werking van GGZ en Brijder.

Betere afstemming van OGGZ en Politie met

het OM/Justitie.

privacy
Privacy...........
 • Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.
 • Uiteraard alleen die informatie welke relevant/nodig is.
 • Meestal betreft het uitzonderingen op de regel met een evident belang.
 • Duidelijke afspraken.
 • Functionele eenheid.
huidige stand van zaken
Huidige stand van zaken:

Momenteel wordt de basiswerkwijze OGGZ, zoals gepresenteerd, door de GGD, GGZ, Brijder en de Politie, per afdeling,als standaard werkwijze in de hele regio Noord-Holland Noord ingevoerd.

D.w.z. de 14-daagse casuïstieke overleggen en de intensieve samenwerking.

organisatie en financiering oggz
Organisatie en financiering OGGZ:

Regio Kop van Noord-Holland Ketenpartners

 • Gemeente Den Helder.
 • GGD Vangnet en Advies.
 • Brijder verslavingszorg.
 • GGZ.
 • Politie.
organisatie
Organisatie:

Management:

 • Productieafspraak Gemeente.
 • Verantwoording productie/rapportage
 • Deelname Adviescommissie MO.
 • Onderhoud keten.
 • Aanschuiven casusoverleg intern ( 1x per maand )
organisatie1
Organisatie:

Operationeel:

3 OGGZ-teams GGZ in de kop

Medewerkers uit FACT-teams (in deeltijd).

 • Psychiater.
 • SPV
 • casemanagers
structuur
Structuur:
 • Wekelijks casusoverleg intern.
 • Tweewekelijks casusoverleg met ketenpartners.
financiering
Financiering:

Productieafspraak met centrumgemeente Den Helder

 • Wieringermeer
 • Wieringen
 • Anna Paulowna
 • Niedorp
 • Schagen
 • Harenkarspel
 • Niedorp
resultaten 2010 ggz1
Resultaten 2010 GGZ
 • Totaal 93 trajecten ( 54 m. 39 vr. )
 • Locatie Den Helder 45
 • Locatie Schagen 45
 • Onbekend 3
resultaten 2010 ggz2
Resultaten 2010 GGZ
 • Uitgeschreven 16
 • Overleden 2
 • Geen overlast meer 2
 • Ingeschreven GGZ 16
resultaten 2010 ggz3
Resultaten 2010 GGZ:
 • Per traject gem. 8.4 uur.
 • 5 crisiscontacten buiten kantooruren van onverzekerden(SEPH)
 • Toekomstige ontwikkelingen