Výukový materiál
Download
1 / 11

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Baroko. Baroko 17. – polovina 18. století. Pojem baroko pochází z protugalského slova „barocco“, jímž klenotníci v 16. století označovali nepravidelně utvářenou perlu. Charakter doby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu' - kylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Výukový materiál

zpracovaný v rámci projektuBaroko 17 polovina 18 stolet

Baroko17. – polovina 18. století

Pojem baroko pochází z protugalského slova „barocco“,

jímž klenotníci v 16. století označovali nepravidelně utvářenou perlu.


Charakter doby
Charakter doby

 • Výrazně se mění myšlení prostých lidí, pozemský život je pro ně strastiplný – bída, hlad, nemoci.

 • Proto se opět přiklánějí k Bohu, věří v lepší svět a lepší život.

 • Toho využívá církev, která se dostává do popředí a ovládá každého člověka.

 • Stavby se stavěly co nejdekorativnější, byly majestátné a vznešené.

 • Umění mělo vzbuzovat v člověku pokoru.

 • Člověk si měl uvědomit svou nicotnost a pomíjivost.


Hudba v baroku
Hudba v baroku

 • Kolébkou hudebního baroka je Itálie.

 • Hlavními hudebními středisky jsou:

  1) šlechtické a panovnické paláce

  -dvorské a zámecké kapely (hudebníci jsou na úrovni lepšího služebnictva)

  -vlastnit kapelu znamenalo zvýšení prestiže ve společnosti

  2) chrámy

  -orchestry, ve kterých hráli vynikající muzikanti

  -chrámová hudba byla vznešená, majestátní, poplatná liturgii

  3) veřejné koncerty

  -v baroku poprvé veřejné koncerty za vstupné, které od roku 1672

  začal organizovat v Londýně královský hudebník

  John Bannister


Charakter barokn hudby
Charakter barokní hudby

 • Začínají se používat durové a mollové tóniny

 • Barokní skladby mají harmonickou stavbu (akordy)

 • Vedle polyfonních skladeb vznikají homofonní (melodie a doprovod)

 • Notace je podobná dnešní (po roce 1600),používají se taktové čáry, označení…

 • Skladby se nepíší pouze do hlasů (partů),

  alevytvářejí se partitury


Hudebn n stroje orchestr
Hudební nástroje, orchestr

 • Instrumentální hudba prožívala velký rozkvět, přestává být pouhým doprovodem hudby vokální

 • Vzniká mnoho skladeb pro sólové nástroje a pro orchestr

 • Stavitelé hudebních nástrojů vytvářejí nové, dokonalejší, které mají nosnější tón a drží ladění

 • Vznikly nové h. nástroje- lesní roh, klarinet

 • Mnohé h. nástroje jsou na velmi vysoké úrovni

  • Varhany s mnoha rejstříky

  • Složitá cembala

  • Smyčcové nástroje dosáhly velkého rozvoje v Itálii (Amati, Stradivari, Quarneri)

  • Vznikají první orchestry (13-16 hráčů)


Vznik nov ch hudebn ch forem
Vznik nových hudebních forem

 • Instrumentální

  • Fuga (polyfonní skladba, rovnocenné hlasy)

  • Sonáta (homofonní skladba o 4-5 částech)

  • Concerto grosso (menší skupina sólových nástrojů se střídá s nástroji celého orchestru „soli x tutti“)

  • Sólový koncert ( 1 sólový nástroj a orchestr)

  • Suita (tzv. partita, která se prováděla na šlechtických a panovnických dvorech při slavnostech, zábavách a hostinách.Byl to sled barokních tanců, např. Allemande, Courant, Menuet, Gavota, Sarabanda a Gigue)


Vokální (zpívané)

Oratorium (duchovní opera na biblický námět)

Kantáta (menšího rozsahu než oratorium, též na světská témata)

Magnificat (chvalozpěv Panny Marie)

Reqiuem (skladba na latinský text za zemřelé)

………………………………………………………………………………

Árie (skladba pro sólový hlas s doprovodem)

Kanzoneta (světská píseň s doprovodem)

Madrigaly (světská vokální polyfonie)

Tyto skladby nejsou církevní, milostné náměty byly nejčastější


Co si pamatuje

Co víš o vzniku pojmu „baroko“?

Která společenská vrstva se dostává do popředí a ovládá člověka?

Co mělo umění této doby vyvolávat v lidech?

Která země je kolébkou baroka?

Kde hudba zněla? V jakých prostorách?

Kdo to byl John Bannister a čemu se věnoval?

Jak vypadala notace?

Které tóniny skladatelé převážně používali?

Co víš o zdokonalování hudebních nástrojů?

Vysvětli rozdíl v pojmech instrumentální a vokální.

Vyjmenuj alespoň 4 nové hudební formy.

Co si pamatuješ?


Zdroje:http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page,

staženo 13.02.2011

Použitá literatura:

 • Dr.Dehner, Jan ; Dr.Jůzl, Miloš, CSc. ; Harmáček, Václav ; Dr. Lachout, Karel ; Doc. Dr. Smolka, Jaroslav, CSc. ;Řezáčová, Helena ; Šmolík, Jan ; Dr. Švarcová, Jitka. Malá encyklopedie hudby. 1. vydání. Praha:Supraphon, 1983. 736s. ISBN 02-184-83.

 • Černušák, Gracian . Dějiny evropské hudby. 5. vydání.Praha : Panton, 1974. 527s. ISBN 35-305-74


ad