zadatak za po etak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadatak za početak! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadatak za početak!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Zadatak za početak! - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Zadatak za početak!. Prema konvenciji, protonu se pripisuje pozitivni naboj, a elektronu negativni naboj koji su istog iznosa e = 1,6  10 - 19 C (elementarni naboj). Koliko elementarnih naboja n ima u količini naboja Q od 1C?. Q = n  e  n = Q/e = 1C/1,6  10 -19 C = 6,25  10 18.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zadatak za početak!' - kylene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadatak za po etak
Zadatak za početak!
 • Prema konvenciji, protonu se pripisuje pozitivni naboj, a elektronu negativni naboj koji su istog iznosa e = 1,610 - 19 C (elementarni naboj).
 • Koliko elementarnih naboja n ima u količini naboja Q od 1C?

Q = ne  n = Q/e = 1C/1,610-19C = 6,251018

Pročitaj taj broj?

Naboj od 1C sadrži oko 6,25 trilijuna elementarnih naboja!

da pojasnimo
Da pojasnimo!
 • Čitav je atom, tj promjer elektronskih putanja reda veličina 2-310-10m. Jezgru atoma čine teške čestice, protoni i neutroni. Masa protona i neutrona su jednake, iznose 1,6710-27kg, dok je masa elektrona oko 1840 puta manja i iznosi 9,1110-31kg.
 • Između protona i elektrona djeluje privlačna sila, a između dva protona, odnosno dva elektrona djeluje odbojna sila. Postojanje tih sila objašnjava se time da postoje dvije vrste električnog naboja produženog elementarnim atomskim česticama, protonima i elektronima, pri čemu se jednaki naboji odbijaju, a različiti naboji privlače.
 • Prema konvenciji, protonu se pripisuje pozitivni naboj, a elektronu negativni naboj koji su istog iznosa e = 1,610 - 19 C (elementarni naboj).
slide3
Atomska jezgra helija sastoji se od 2 neutrona i 2 protona.. Kolika je odbojna sila između dvije jezgre helija koje se nalaze na udaljenosti od 10-13m?

k = 8,987109 9109

slide4
1. Kroz poprečni presjek vodiča tijekom jedne minute prostruji količina naboja Q = 30 C. Uzevši brzinu gibanja naboja stalnom, odredite jakost struje kroz vodič u tom vremenu?

2. Kroz poprečni presjek vodiča tijekom jedne minute prostruji količina naboja Q = 30 C. Kolika je gustoća struje ako je presjek vodića 2,5 mm2?

slide5
3. Električni naboj Q=100 As, dok miruje u točki A, ima energiju W=5 mWs. Koliki je potencijal točke A ?
 • 4. Potencijal točke A j e , a potencijal točke B
 • je . Koliki je napon a koliki je napon
 • ?
slide6
5. Koliki je otpor bakrenog vodiča dužine 700mm a presjeka vodiča 1,5 mm2?

6. Otpor bakrenog namota pri 200C iznosi 30 . Za koliko se taj otpor poveća na temperaturi od 800C?

slide7
7. U nekom sklopu treba biti ugrađen otpornik od 360. Koliko metara žice treba za taj otpornik ako se uzme otporna žica od nikelina  = 0,4 promjera

d = 0,3 mm?

8 izra unaj napon u na slo enom otporu snagu otpora r 3 te snagu slo enog spoja otpora

R1 =2

R3 =3

R2 = 12

P2 = 3W

R4 =10

8. Izračunaj napon U na složenom otporu, snagu otpora R3 te snagu složenog spoja otpora.
slide10

9. Imamo žarulje snage 25W, 25W i 50W, predviđene za napon od 110V.

a)Kako ih treba priključiti na izvor napona 220V da rade nazivnom snagom?

b)Odredi tada jakost struje u svakoj žarulji.

a ako arulje od 25w spojimo paralelno dobit emo kao rezultat otpor dvostruko manji
a. Ako žarulje od 25W spojimo paralelno dobit ćemo kao rezultat otpor dvostruko manji.

b. Iz toga dolazimo do prvog mogućeg odgovora da će paralelno spojene žarulje od 25W imati isti otpor kao i jedna žarulja od 50W, a naponi će im se jednako dijeliti.

c. Na istom naponu žarulje snage 25W ima dva puta

veći otpor od žarulja snage 50W.

d. Dvije žarulje od 25W paralelno spojimo i te žarulje imaju jednak otpor kao žarulja od 50W koja se s njima treba spojiti u seriju. Stoga će se napon izvora podijeliti na dva jednaka dijela 2x110V.

slide12

I1 , U12 = 110V , 25W

I , U3 = 110V , 50W

I2 , U12 = 110V , 25W

U=220V

P3 = U3 I

50 = 110  I

I = I1 + I2

I1 = I2 =

slide13

Ri

Ri

E

E

I1 = Iks = 6A

I2 = 4A

R = 2 

10. Izvor u kratkom spoju daje struju I1 = 6A. Ako na izvor spojimo trošilo otpora R = 2, jakost struje u krugu I2 = 4A. Izračunaj elektromotornu silu E i unutrašnji otpor izvora Ri. Kolika je najveća korisna snaga koju može dati ovaj izvor? Nacrtaj U – I karakteristiku ovor naponskog izvora.

slide14

Ri = 4

E = 24V

R = 4 

I = 3A

U

24V

6A

I

slide15

11. 40 jednakih galvanskih elemenata vezano je u serijsko paralelnu kombinaciju. Na tu kombinaciju vezano je trošilo R = 3,75. Svaki element ima elektromotornu silu E = 1,5V i unutarnji otpor Ri = 0,5. Treba odrediti koliko je elemenata (x) vezano u seriju i koliko ima takvih (y) paralelnih kombinacija da bi struja kroz trošilo bila I = 3A. Koliki je u tom slučaju napon na stezaljkama trošila U i kolika je elektromotorna sila Euk ove kombinacije baterija?

slide16

Riješi na osnovu postavljanja zadatka.

I = x  E / (( x  Ri) / (y + R ))

x  y = 40

x = 10, y = 4,

U = 11,25V, Euk = 15V

drugi razred

v

l

Drugi razred

12. Vodljivi štap duljine 20 cm klizi po vodljivom okviru brzinom od 5 m/s u magnetskom polju gustoće toka 0,8T. Odredi iznos i polaritet induciranog napona te iznos i smjer magnetske sile na štap u slučaju kada je ukupni otpor okvira i štap 0,1.

slide18

v

l

F

i



+

slide19

13. Svitak induktiviteta L1 =5mH s 200 zavoja i svitak induktiviteta L2 s400 zavoja magnetski su vezani tako da 75% toka prvog svitka prolazi kroz drugi svitak. Ako se struja prvog svitka svitka jakosti I1 =8A jednoliko smanji na pola početne vrijednosti u 10ms odredi promjenu magnetskog toka u prvom svitku, promjenu magnetskog toka u drugom svitku i veličinu induciranog napona u drugom svitku.

slide21

14. Otpor trošila na sekundaru R2 = 16 preslika se na primar kao otpor R1 =1. Odredi napon sekundara te struje primara i sekundara ako je napon primara 50V.

slide22

15. Svitak induktiviteta 0,1H priključuje se na izvor napona U0 = 20V preko otpora 0d 5. Odredi struju i napon svitka u trenutku priključenja. Nakon kojeg vremena će struja i napon na svitku poprimiti stalne vrijednosti i kolike će one biti? Prikaži vremenski tok napona uLi i.

slide23

u

i

4A

20V

0,1 s t

slide24

16. Struja svitka narasla je na stalnu vrijednost od 4A za 0,2s. Energija svitka tada iznosi 1,2J. Odredi induktivitet svitka. Kolika bi bila energija svitka da je struja narasla dvostruko brže, za 0,1s?

Energija svitka ne ovisi o vremenskoj promjeni -, pa

S time ne možemo promijeniti vrijednost energije svitka.

slide25

I = 5A

300

900

U = 20V

17. Prema vektorskom prikazu napiši izraze trenutnih vrijednosti struje i napona te prikaži tok tih veličina u istom koordinatnom sustavu U, I = f(t).

slide26

i

u

t

slide27

+

R

XL

XC

18. U krugu prema slici treba odrediti koliki mora biti induktivni otpor XL da bi krug bio u rezonanciji. Zadano je R = 200 i XC = 400.

slide28

Pretvoriti paralelni spoj u serijski spoj prema relacijama:

Paralelni spoj pretvoren u serijski po relaciji

XCs = XL = 80 u rezonanciji.

slide29

R1

L1

R2

L2

B

C

D

E

A

U

19. U krugu prema slici izmjereni su naponi UBC = 50V,

UCD = 50V i napon UAE = 200V. Treba odrediti napone UAB, UAC,UAD, UBD između odgovarajućih točaka te cosAB, cosAC, cosBD, cos, L1 i L2. Zadano je R1 =4, R2 = 5, f = 400Hz.

slide32

3V

C

XL=2

4V

U

 • 20. U strujnom krugu prikazanom na shemi izračunajte:
  • Napon izvora U, impendanciju spoja Z, kapacitet C, induktivitet L i cos ako je frekvencija izvora f = 1000Hz.
  • Rezonantnu frekvenciju f0 ovog spoja i frekvenciju f, koja je zrcalna frekvencija f s obzirom na f0.
  • Jakost struje I, na frekvenciji f,.
 • Nacrtajte:
  • Vektorski prikaz struje i napona na frekvenciji f.
  • Frekvencijsku karakteristiku struje I = f(f).

slide34

I

UL

I

I,

U

I

f

slide35

5A

3A

U, f = 50Hz

50

C

0,15H

 • 21. U strujnom krugu prema shemi izračunajte:
  • Struje IR, IL, IC kapacitet C, cos, admitanciju spoja Y.
 • Nacrtajte vektorski prikaz napona i struja. Admitancija ima kapacitivni karakter (BCBL).
slide37

IC

I

IC-IL

IR

U

zavr etak
Završetak.

Zadaci koji su ovdje prikazani su zadaci koji su bili na natjecanju iz predmeta Osnove elektrotehnike u Karlovcu 2001./2002. Školske godine i zadaci koji se u nastavi rade i izračunavaju. Ove zadatke se može rješavati uz svu literaturu i materijale – formule.

autor