slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola. Autor : Bc. Romana Hlinecká Název materiálu : Měření rozsahu pohybu v kloubu Označení materiálu : VY_32_INOVACE_REK.MU2.1211 Datum vytvoření : 18.4.2013 Vzdělávací oblast : Rekondice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola' - kylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188

Název projektu: Moderní škola

Autor: Bc. Romana Hlinecká

Název materiálu: Měření rozsahu pohybu v kloubu

Označení materiálu:VY_32_INOVACE_REK.MU2.1211

Datum vytvoření:18.4.2013

Vzdělávací oblast:Rekondice

Ročník:druhý – Rekondiční a sportovní masér

Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

anotace
Anotace

Zásady postupů při měření pohyblivosti krční páteře.

Vhodné pomůcky.

metodick pokyny
Metodické pokyny

Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie kosterního a svalového systému člověka.

Kromě uvedených pomůcek je vhodné využití modelu kostry člověka.

Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

zdroje
Zdroje

GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN 80-967-3830-5.

HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN 80-701-3237-X.

zdroje obr zky
Zdroje – obrázky
 • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN 80-701-3237-X.
 • Fotografie z archivu autorky
m en rozsahu pohybu v kloubu goniometrie
Měření rozsahu pohybu v kloubu = goniometrie
 • Planimetrie – zaznamenává pohyb v jedné rovině
 • Metoda SFTR – název je odvozen od názvů tělních rovin
 • Užitkový rozsah a užitkové postavení v kloubu
goniometrie
Goniometrie

V České republice se goniometrií zabýval Jaroš (1955), Hněvkovský a Poláková (1955).

Při goniometrii lidského těla se zjišťuje ve stupních:

 • postavení v kloubu
 • rozsah pohyblivosti v kloubu

Výchozí poloha pro goniometrii

Stoj spojný, ruce podél těla, palce směřují dopředu

goniometrie1
Goniometrie
 • Měření jednotlivých kloubů se provádí v přesně určených polohách, většinou vleže na rovném lehátku (někdy ve stoji nebo vsedě)
 • K měření se používají goniometry (úhloměry) různých typů
 • Měří se pasivní i aktivní rozsah pohybu
 • Rozsah pohybů se udává ve stupních
 • Výchozí postavení se označuje jako 0 (pokud se shoduje se základním postavením)
planimetrie
Planimetrie

Metoda planimetrická čili plošná, měří pohyb pouze v jedné rovině.

Zásady měření

 • Poloha se zachovává po celou dobu měření
 • Nejdřív se provede několik pasivních pohybů – pro určení rozsahu a osy pohybu
 • Do osy pohybu se přiloží střed úhloměru
planimetrie1
Planimetrie
 • Jedno rameno úhloměru je rovnoběžné s nepohyblivou částí těla, druhé je rovnoběžné s pohybující se částí těla
 • Úhloměr se pouze těla dotýká
 • Přikládá se na zevní stranu kloubu, prstový na dorzální stranu prstu
 • Měří se na odhalené části těla
 • Kontrolní měření by měla provádět vždy stejná osoba, ve stejnou dobu, protože během dne se rozsah pohyblivosti v kloubu mění (pro bolest, únavu)
planimetrie2
Planimetrie

Rozsah pohybu v kloubech se poměrně značně liší, záleží na pružnosti vazů, objemu svalů.

kloub ramenn
Kloub ramenní
 • Při měření v tomto kloubu dochází často k souhybům
 • Proto je vhodné měřit ve dvojici, kdy jeden fixuje kloub a provádí pasivní pohyb a druhý měří
 • Vhodné je orientační vyšetření pohybů obou horních končetin
 • Je nutné sledovat rozsah pohybu a souhyby lopatek
kloub ramenn ventr ln flexe flexe
Kloub ramenní – ventrální flexe (flexe)
 • Rozsah pohybu bez souhybu lopatky je 90°
 • Pohyb nad horizontálu je elevace paže, u které je nutný souhyb lopatky a je do 120°, nad 150°se přidává i souhyb páteře
 • Poloha – leh na zádech nebo sed, dlaně u těla
 • Fixace – rameno shora
 • Přiložení úhloměru – střed ramenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžné s osou trupu, druhé jde středem paže
kloub ramenn dorz ln flexe extenze
Kloub ramenní – dorzální flexe (extenze)
 • Rozsah pohybu při fixaci lopatky je do 20°, při volné lopatce do 40°
 • Poloha – leh na břiše, hlava otočena na opačnou stranu, nebo vsedě
 • Fixace – rameno shora
 • Přiložení úhloměru – střed ramenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžné s osou trupu, druhé jde středem paže
kloub ramenn abdukce
Kloub ramenní – abdukce
 • Rozsah pohybu bez souhybu lopatky je do 70° – 90°
 • Poloha – leh na zádech nebo sed
 • Fixace – rameno shora
 • Přiložení úhloměru vleže na zádech – střed ramenního kloubu zepředu, jedno rameno jde podél trupu, druhé pohyblivé středem paže
 • Přiložení úhloměru vsedě – úhloměr se přikládá zezadu
 • Při pohybu klient nesmí provádět úklon, elevaci lopatky, flexi a extenzi v rameni
kloub ramenn ventr ln flexe z abdukce horizont ln addukce z upa en p edpa en dovnit
Kloub ramenní – ventrální flexe z abdukce = horizontální addukce = z upažení předpažení dovnitř
 • Rozsah pohybu je do 110° – 120°
 • Poloha – vsedě nebo vleže na zádech, abdukce kloubu ramenního a flexe kloubu loketního do 90°, předloktí je v pronaci
 • Fixace – rameno shora
 • Přiložení úhloměru – osa úhloměru v ose ramenního kloubu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb paže
kloub ramenn ventr ln flexe z abdukce horizont ln addukce z upa en p edpa en dovnit1
Kloub ramenní – ventrální flexe z abdukce = horizontální addukce = z upažení předpažení dovnitř

Obr. 6 – Měření horizontální addukce v kloubu ramenním

Obr. 7 – Měření horizontální addukce v kloubu ramenním

kloub ramenn dorz ln flexe z abdukce horizont ln abdukce z upa en do zapa en
Kloub ramenní – dorzální flexe z abdukce = horizontální abdukce = z upažení do zapažení
 • Rozsah pohybu je do 30°
 • Poloha – sed nebo leh na břiše, abdukce v kloubu ramenním a flexe v kloubu loketním, předloktí v pronaci
 • Fixace – rameno shora
 • Přiložení úhloměru – osa úhloměru v ose ramenního kloubu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb paže
kloub ramenn rotace intern vnit n a extern zevn
Kloub ramenní – rotace interní (vnitřní) a externí (zevní)
 • Rozsah pohybu je do 90° pro obě rotace
 • Poloha vleže na břiše, hlava otočena na opačnou stranu. Abdukce v kloubu ramenním a flexe v kloubu loketním.
 • Poloha vsedě s oporou zad, addukce v kloubu ramenním, flexe 90° v kloubu loketním, předloktí v supinaci
 • Fixace - rameno shora
kloub ramenn rotace intern vnit n a extern zevn1
Kloub ramenní – rotace interní (vnitřní) a externí (zevní)
 • Přiložení úhloměru vleže – střed úhloměru je na olekranonu, jedno rameno směřuje kolmo k zemi, druhé sleduje pohyb předloktí
 • Přiložení úhloměru vsedě – zespodu na předloktí, střed je na olekranonu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb předloktí
kloub kolenn flexe
Kloub kolenní – flexe
 • Rozsah pohybu je do 130° – 150° podle rozvoje svalstva
 • Poloha – leh na břiše, nohy mimi stůl
 • Fixace – pánev
 • Přiložení úhloměru – střed je v ose pohybu kolenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžně se stehnem, druhé rameno sleduje pohyb bérce
klouby prst
Klouby prstů
 • Rozsah pohybu je malý, měří se prstovým úhloměrem
metoda sftr
Metoda SFTR
 • Název je odvozen od tělních rovin
 • S – sagitální
 • F – frontální
 • T – transverzální
 • R – rotace
 • Byla publikována v roce 1964 Russem, Gerhardtem a Debrunnerem.
 • Neutrální postavení = 0 – jedná se o základní anatomický postoj – stoj spojný, dlaně otočeny dopředu
metoda sftr1
Metoda SFTR
 • Do záznamu měření je nutné zapsat vždy tři hodnoty – obě krajní postavení a nulové postavení
 • Jako první jsou zapsány extenze a pohyby vedené od těla.
 • Jako poslední jsou zapsány flexe a pohyby vedené směrem k tělu
 • Příklad:
u itkov funk n rozsah pohybu v kloubu
Užitkový = funkční rozsah pohybu v kloubu

Je takový rozsah pohybu, jaký je zapotřebí k vykonání pohybů denního života

Příklad:

 • Flexe v kloubu loketním 20° – 110°
 • Pronace v kloubu loketním 30° – 45°
 • Supinace v kloubu loketním do 20°
u itkov funk n postaven kloubu
Užitkové = funkční postavení kloubu

Je takové postavení, které i při omezeném rozsahu je nejvýhodnější pro funkci končetiny

Příklad:

 • Flexe v kloubu loketním 40°
 • Pronace v kloubu loketním 20°
 • Supinace v kloubu loketním 20 °
slide35
Úkoly
 • provést měření
 • vše zapsat
opakov n
Opakování
 • jak vypadá výchozí poloha pro goniometrii

stoj spojný, ruce podél těla, palce směřují dopředu

 • co je to užitkový rozsah pohybu

je takový rozsah pohybu, jaký je zapotřebí k vykonání pohybů denního života