nuorten yhteiskuntatakuu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nuorten yhteiskuntatakuu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Nuorten yhteiskuntatakuu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Nuorten yhteiskuntatakuu. Sture Fjäder Puheenjohtaja 18.11.2011. Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorten yhteiskuntatakuu' - kylee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu

Sture Fjäder

Puheenjohtaja

18.11.2011

nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet
Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet
 • Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
 • Koulutustakuu: jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
 • TEM:n työryhmä valmistelee esitykset budjettivaikutuksista sekä mahdollisista säädösmuutoksista 29.2.2012 mennessä.

18.11.2011 Sture Fjäder

tarve yksil lliset ja joustavat ty voimapalvelut
Tarve: yksilölliset ja joustavat työvoimapalvelut
 • Suunnataan työvoimakoulutuksen tarjontaa myös korkeasti koulutettujen tarpeita vastaavasti
  • TE-toimistojen korkeakouluneuvojien osaaminen varmistetaan
  • verkostoa laajennetaan niin, että laadukkaat palvelut ovat saatavilla jokaisessa maakunnassa
  • yhteistyön mahdollisuudet käytetään hyödyksi.

18.11.2011 Sture Fjäder

todellisuus palvelut heikentyv t
Todellisuus: palvelut heikentyvät
 • Korkeakouluneuvojien arvokas verkosto surkastumassa
 • Tarjonnut eriytynyttä ja laadukasta neuvontaa vastavalmistuneille
 • Usein oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelujen yhteydessä
 • Alun perin yli kymmenellä paikkakunnalla
 • Määrärahasäästö toteutuu, kun palvelu jätetään antamatta
 • Korkeasti koulutetut erityisryhmä, joka edellyttää eriytynyttä palvelua
 • Korkeakouluneuvojat hyvä esimerkki yhteistyössä annettavan palvelun synergiaeduista

18.11.2011 Sture Fjäder

osaamisen laatukaari

Osaamisen laatukaari

Ida Mielityinen

koulutuspoliittinen asiamies

18.11.2011

mist huippuosaaminen syntyy
Mistä huippuosaaminen syntyy?

Mahdollisuus systemaattiseen osaamisen kehittämiseen työuran aikana

Laadukas korkeakoulutus

Tolkulliset koulutusmäärät ja vuorovaikutuksellinen ennakointijärjestelmä

Hallitus säästää

300 miljoonaa

koulutuksesta

18.11.2011 Ida Mielityinen

korkeasti koulutettujen osaamisen laatukaari
Korkeasti koulutettujen osaamisen laatukaari
 • Tolkulliset koulutusmäärä eli ei määrä vaan laatu ja vaikuttavuus
 • Laadukasta koulutusta ja tutkimusta/TKI-työtä korkeakouluihin
 • Osaamista vastaava työpaikka valmistuville
 • Omaa osaamista on voitava kehittää järjestelmällisesti koko työuran ajan

18.11.2011 Ida Mielityinen

ennakointi teht v koordinoidusti
Ennakointi tehtävä koordinoidusti

Laatua, ei määrää:16 % vähennys aloituspaikkoihinAMK-sektorilla ja 7 % vähennysyliopistosektorilla

Ennakoinnilla tehdään tulevaisuutta,mutta se on tehtävä koordinoidusti

 • Määrällinen ennakointi
 • Laadullinen ennakointi

Mitä osaamista haluamme Suomeen?

Millaista osaamista ja minne?

18.11.2011 Ida Mielityinen

koulutusm r t
Koulutusmäärät
 • Akava esittää kokonaisaloituspaikkamäärän selvää vähentämistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
 • Vähentämisessä painopiste ammattikorkeakoulutuksessa
 • Muutamilla aloilla tarve koulutustarjonnan lisäämiseen tai vähennystarpeet erilaisia kuin kehittämissuunnitelmassa
 • Yliopistokoulutuksen aloituspaikkamäärä -7 % eli -1 500 paikkaa
 • Ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärä -16 % eli -4 500 paikkaa

18.11.2011 Ida Mielityinen

amk uudistus toteutetaan s st painajaisessa
AMK-uudistus toteutetaan säästöpainajaisessa

Rakenteellinen kehittäminen, muttei holtittomasti

Vahvat

AMK-

yksiköt

Vahva hallitus, joka ottaa huomioon korkeakoulutuksen erityispiirteet

TKI-työ nivottava opetukseen ja aluekehittämis-työhön

18.11.2011 Ida Mielityinen

ty urien pident minen
Työurien pidentäminen
 • Sujuvat opintopolut ja tutkinnon on taattava työläelämä-valmiudet
 • Opettajuutta ja opiskelua on arvostettava
 • Työuran aikainen osaaminen kuntoon
 • Opiskelijoiden on sitouduttava opintoihin ja korkeakoulun opetukseen
 • Tutkinto on vasta ajokortti työmarkkinoille
 • Pidemmät työurat

18.11.2011 Ida Mielityinen

osaamisen kehitt minen
Osaamisen kehittäminen
 • Asenteet
 • Uudet koulutukselliset muodot (työstä oppiminen)
 • Rahoituksenuudistaminen
 • Osaava ja globaalisti kilpailukykyinen jahyvinvoiva työvoima

12

18.11.2011 Ida Mielityinen

slide13

Osaamisen kehittäminen

 • Asenteet
 • Uudet koulutukselliset muodot (työstä oppiminen)
 • Ohjaus
 • Uudet koulutusmuodot
 • YT-lakia on noudatettava
 • Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
 • Räätälöidyt, yksilölliset työvoimapoliittiset toimet
 • Rahoituksenuudistaminen
 • Henkilökohtaiset koulutustilit lisäämään kysyntälähtöisyyttä
 • TES/VES:hinselvät tavoitteet osaamisen kehittämiselle
 • Koulutusoikeutta kerryttävä jokaiselle
 • Osaava ja globaalisti kilpailukykyinen jahyvinvoiva työvoima

13

18.11.2011 Ida Mielityinen

viisi vuotta valmistumisesta tukeeko tutkinto ty uraa

Viisi vuotta valmistumisesta Tukeeko tutkinto työuraa?

Heikki Taulu

työvoimapoliittinen asiamies

18.11.2011

slide15

Korkeakoulutuksen hyöty maistereille

 • Työn vaativuustason ja koulutustason vastaavuus
 • Oliko korkeakoulutus työn edellytyksenä
 • Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen työssä

15

Lähde: Aarresaariverkoston viisivuotisseuranta 2010

slide16

Ensimmäisen työn vaste korkeakoulutukseen

Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen?

Vastasiko työn vaativuustaso koulutustasoa?

Edellyttikö työ korkeakoulututkintoa?

slide17

Vastaushetken työn vaste korkeakoulutukseen

Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen?

Vastaako työn vaativuustaso koulutustasoa?

Edellyttääkö työ korkeakoulututkintoa?

ty n vaativuus suhteessa koulutukseen
Työn vaativuus suhteessa koulutukseen

Joillakin aloilla työn vaativuus selvästi tai osittain alhaisempi, ongelmallisimmat alat ovat

 • Maatalous-metsätieteellinen, selvästi 9 % + osittain 23 %
 • Humanistinen 7 % + 16 %
 • Terveystieteiden 6 % + 15 %
 • Luonnontieteellinen 5 % + 12 %
 • Yhteiskuntatieteellinen 4 % + 14 %

Ylempi korkeakoulututkinto keskimäärin 3 % + 12 %.

Ongelma on vastakkainen useilla professioaloilla, joilla työtehtävät koetaan jopa liiankin vaativiksi, esim. lääketiede 29 % vastaajista, farmasia 28 %, psykologia 28 %, hammaslääketiede 26 %, eläinlääketiede 23 %, liikuntatiede 23 %

18.11.2011 Heikki Taulu

slide19

Syyt alhaiseen työn vaatimustasoon

 • Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet.
 • Syyt siihen, miksi työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
 • Lähde: Aarresaariverkoston viisivuotisseuranta 2010
slide20

Tyytyväisyys tutkintoon

 • Vuonna 2005 yliopistosta valmistuneiden tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon työuran kannalta 2010
 • Lähde: Aarresaariverkoston viisivuotisseuranta 2010

20

tyytyv isyys tutkintoon ty uran kannalta
Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta
 • 85 % on vähintään melko tyytyväinen suoritettuun tutkintoon työuran kannalta
 • Tyytymättömimpiä maatalous- ja metsätieteelliseen (26 %), humanistiseen (24 %), yhteiskuntatieteelliseen (20 %) ja luonnontieteelliseen (20 %) tutkintoon. Samoilla aloilla on ongelmia myöhemmin työuralla työllistymisen laadun kanssa.
 • Tyytyväisimmät farmasian ja lääketieteen aloilta mukaan lukien eläin- ja hammaslääketiede. Myös liikuntatieteelliseen tutkintoon ollaan tyytyväisiä. Näillä aloilla on vähiten ongelmia työllistymisen laadun kanssa.
 • Miehet ovat hieman tyytyväisempiä kuin naiset.

18.11.2011 Heikki Taulu

viisi vuotta valmistumisesta mist on kyse
Viisi vuotta valmistumisesta – mistä on kyse?
 • Uraseurantakyselyssä tietoa akateemisten työmarkkinoille sijoittumisen
  • laadusta
  • tarkoituksenmukaisuudesta
  • työuran kehityksestä
  • tyytyväisyydestä

viisi vuotta sitten suoritettuun tutkintoon.

 • Kohderyhmänä viisi vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet (lastentarhanopettajat, farmaseutit, notaarit).
 • Valtakunnallinen aineisto kerätään joka toinen vuosi, viimeisin tehtiin syksyllä 2010.
 • Kyselyssä mukana 13 yliopistoa tai korkeakoulua. Lapin yliopistosta valmistuneet eivät olleet kyselyssä mukana.
 • Vastausaste kyselyssä oli 47 %. Aineistossa on 5 888 vastaajan tiedot.

18.11.2011 Heikki Taulu