člověk - PowerPoint PPT Presentation

kylee
lov k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
člověk PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
člověk
163 Views
Download Presentation

člověk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. člověk SMYSLY

  2. Pět smyslů • ZRAK • ČICH • SLUCH • CHUŤ • HMAT • Pomocí smyslů vnímáme věci a dění kolem sebe.

  3. Šablona č. 26 • Vypracovala: Květuše Vendégová • Prvouka • 2.ročník ZŠ • ZŠ a MŠ Višňová • 30.12.2010 • Obrázky www.google.cz