slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gamblerství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gamblerství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Gamblerství - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Gamblerství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gamblerství


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

gamblerstv
Gamblerství

Gamblerství neboli gambling (patologické hráčství) je chorobná závislost na hraní hazardních her.

Gamblerství je patologická psychická závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry.

Je řazeno mezi návykové poruchy.

 • Hráč nedokáže odolat hře, čím více ztratí, tím více hraje.
 • Nutkání ke hře je spojeno s velkým vnitřním napětím, které se sníží až po začátku hry, při hře nemocný pociťuje vzrušení a uspokojení.
 • Po hře se cítí nepříjemně, má výčitky svědomí, lítost.
 • Celé se to však v dohledné době opakuje - navzdory protestům okolí i vlastního svědomí.
gamblerstv1

Obr. 1

Gamblerství

Většina hráčů začíná v období dospívání.

Mladý člověk potřebuje posilovat své sebevědomí mnohem více než v jiných obdobích svého života.

Chce být úspěšný a obdivovaný.

Jednou z cest, jak toho dosáhnout je gamblerství.

Mladí lidé nejsnadněji získávají závislost na hracích automatech a sázení.

U starších lidí se vyvíjí také silná závislost na hracích automatech, ale také třeba na ruletě nebo obecně hraní v kasinech.

gamblerstv2
Gamblerství

Gamblerství se začíná šířit i mezi mládeží, kde sice prvotně nejde o finanční problémy, ale spíše o zábavu, avšak důsledek je stejný.

Závislé osoby (tzv. gambleři) dokážou prohrát ohromné částky, což má často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíže nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých.

Hráči jsou ochotni riskovat komplikace ve škole, výpověď v zaměstnání, ztrátu majetku.

Aby měli peníze do hry, jsou schopni krást, lhát, podvádět.

Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh.

gamblerstv3

Obr. 2

Gamblerství

Závislé osoby dovedou utratit obrovské sumy, zadlužit se a ohrozit tak nejen svou existenci, ale i svou rodinu.

Každý při tom může být náchylnější jen k některé závislosti; někoho postihuje závislost jen na jedné hře, ale někoho třeba současně na karetních hrách, ruletě i automatech. Někdo zase naprosto neodolá stíracím losům.

Může to tedy být cokoliv, ale symptomy vznikající a prohlubující se závislosti bývají podobné.

Gambler pociťuje stálé, pořád častější a intenzivnější nutkání ke hře, které je pro něj téměř neovladatelné. Hráči často popisují celodenní pronásledování a zaujetí myšlenkami na hru, a to i v zaměstnání a při činnostech vyžadujících soustředění.

z vislosti
Závislosti

Všechny závislosti mají společné – ať už se jedná o závislosti na alkoholu, nikotinu, heroinu nebo na hraní:

 • návyková droga je požívána i v případě, že nemusí přinést očekávaný pocit radosti z konzumace drogy
 • ztráta kontroly se pozvolna stupňuje
 • návyková droga slouží jako prostředek k úniku z reality
 • závislost pokračuje i v případě, že s sebou přináší závažné negativní důsledky nebo škody, na zdraví.
p iny vzniku gamblerstv
Příčiny vzniku gamblerství
 • stresové situace
 • nabídka hry (nedostatek jiných zájmů)
 • sklony k hráčství (osobnostní dispozice)

Nejprve člověk pozoruje jiné hráče.

Když to sám zkusí a vyhraje, pozvedne mu to sebevědomí a ovládne ho silná touha v tom pokračovat.

Prohraje-li, doufá, že to příště bude lepší.

Poté, co se nedaří požadovaný obnos získat, začne být člověku líto ztracených financí a ještě se více se utvrdí v tom, že je na automatech musí vyhrát zpět.

Pokud naopak hráč zažije velkou výhru, chce si znovu ji zopakovat.

Hraní se stává návykem ve chvíli, kdy člověk nemá sílu odolat nutkání jít hrát, i když tím trpí sám nebo jeho okolí.

f ze gamblerstv
Fáze gamblerství
 • První fáze se nazývá "období vyhrávání"

gambler nevykazuje zatím žádné znaky patologie, má pocit, že se nic neděje, hraje v poklidu a zdánlivě má pocit, že vyhrává.

 • Druhá fáze – období "prohrávání"

nabývá příznaků chorobné závislosti na hraní.

Typické pro přechod k tomuto druhému je období prodlužování času, který člověk u hry tráví; gambler je mnohem častěji v herně a déle tam zůstává.

Při tom si nedokáže poručit se hrou skončit a odejít. Dalšími příznaky bývá přemlouvání sebe sama, že to jde dobře, bezdůvodný optimismus a stálé zvyšování sázek.

 • Třetí fáze, je období "ztráty kontroly"

dochází ke ztrátě sebekontroly a znaky patologie se prohlubují.Závislost na hracích automatech, kartách či ruletě v této fázi přebírá otěže nad celým životem hráče a jedinou cestou ven je v případě takto pokročilého případu gamblerství už jen léčba.

p znaky gamblerstv
Příznaky gamblerství

Tato závislost se projevuje podobně jako další závislosti.

Postižený člověk si nedokáže pomoci, aby nešel „hrát".

Činí tak, i když zná všechny negativní důsledky svého chování.

Jeho závislost se stává čím dál častější a je schopen prohrát stále větší a větší sumy peněz.

Namlouvá si, že kdyby chtěl, dokáže přestat, zanedbává kvůli automatům své okolí, pokud nehraje, neustále na automaty myslí a touží po okamžiku, kdy bude opět hrát.

p znaky gamblerstv1
Příznaky gamblerství
 • změny chování ve škole nebo v práci

mládež  začíná mít neomluvené hodiny, přičemž rodičům předstírají, že chodí do školy. Výrazně zanedbává školu i jiné povinnosti, mění se jeho chování a celá osobnost.

 • půjčování či krádeže peněz

na hru potřebují stále více peněz, které se mohou ztrácet rodičům, prarodičům, nebo si stále více půjčují. Nesetkáme se ale s tím, že by si dítě nebo dospělý na hru sám vydělal. Potřebuje peníze rychle a stále více, takže brzy jsou průvodním znakem gamblerství krádeže, defraudace, podvody a prostituce.

 • zanedbávání rodiny a přátel
 • konec se sportováním, pokud gambler sportoval
p znaky gamblerstv2
Příznaky gamblerství
 • rezignace na původní aktivity, jako je kultura a obecně veškerá jiná zábava než právě hraní
 • nesplácené půjčky, zvyšující se dluhy

gambler s narůstající závislostí má také stále větší dluhy. Proto si půjčuje ve stále širším okruhu lidí, nejdřív např. v rodině, u kamarádů a přátel, v práci u kolegů a pak už třeba od neznámých lidí v hospodě. Půjčky přitom není schopen vůbec splácet, zaplétá se nejen do finančních problémů, ale i do lží, vrší sliby o brzkém zaplacení. Je otázkou času, než půjčky nahradí krádeže nebo defraudace.

 • prodávání věcí

gambler začíná kolegům a známým nabízet věci k prodeji, nejdříve svoje, později i kradené.

p znaky gamblerstv3

Obr. 3

Příznaky gamblerství
 • deprese

přicházejí zejména ve třetím hracím období plné závislosti, které mohou vyústit až v pokusy o sebevraždu.

Jestliže tyto příznaky u někoho kolem sebe pozorujeme, měli bychom takovému člověku pomoci.

Sami to ale nezvládneme, je nezbytně nutné obrátit se na odborníky.

rizika gamblerstv
Rizika gamblerství

Patologické hráčství může mít mnoho nemilých následků pro život postiženého jedince. Mezi rizika hazardních her můžeme uvést:

* rodinné problémy

* zanedbávání práce, školy a kvalitních zájmů

* deprese, úzkost

* dluhy

* osamělost

* bytové problémy, případně bezdomovectví

* sklon k sebepoškozování

* kriminalita

* roste riziko problémů s alkoholem a jinými drogami

e en situace
Řešení situace

Pokud někdo propadl hráčské vášni, ovlivňuje to život nejen jeho vlastní, ale i lidí jemu blízkých.

Důležité je zejména přiznat si problém a snažit se začít jej řešit.

Je zapotřebí:

 • identifikace spouštěčů hraní

Mělo by dojít k úplnému přerušení hraní, vyhýbání se prostředí, kde se jedinec zdržoval a trávil zde čas hraním

 • opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům;změna zacházení s penězi

Měl by nad nimi převzít větší kontrolu např. člen rodiny

 • vytvoření splátkového kalendáře dluhů

domluvit se s věřiteli na postupném splácení dluhů

Je nutné dbát na vhodném rozložení denních aktivit.

l ba gamblerstv
Léčba gamblerství

Gambleři jsou tělesně nemocní lidé, vyčerpaní, nevyspalí a unavení ze stálého hraní.

Jsou také psychicky vyčerpaní z neustálého přemýšlení, jak z bludného kruhu ven, kde sehnat peníze na další hru, jak zaplatit dluhy a co říct věřitelům.

Jsou často vznětliví až agresivní, podezíraví nebo naopak apatičtí, mají velmi často snížené sebeovládání.  

Předpokladem úspěšné léčby je především touha samotného gamblera se své závislosti zbavit.

l ba gamblerstv1
Léčba gamblerství

Léčba je často tím jediným, co mu může pomoci.

Probíhá zpravidla několika paralelními způsoby a postupy, mezi které patří například:

 • psychoterapie (např. motivační trénink)
 • rodinná terapie
 • nácvik rozhodování
 • nácvik sociálních dovedností
 • osvojení si efektivních metod zvládání stresu aj.

Nutné jsou také terapeutické postupy, které se zabývají návody na:

 • kompletní změnu celého životního stylu
 • ozdravení závislé osoby a navedení ji na nové podněty (například snaha přivést ji ke sportu a podobně).
l ba gamblerstv2
Léčba gamblerství

Různé formy psychoterapie se kombinují s medikací, často se podávají antidepresiva.

V případě hodně pokročilých stavů gamblerství léčba předpokládá hospitalizaci; po skončení ústavního léčení je nezbytné, aby závislá osoba pravidelně a hlavně dlouhodobě docházela na léčení ambulantní.

Léčba gamblerství je náročná a dlouhodobá stejně jako léčba jiných závislostí. Je nutná maximální spolupráce pacienta.

Cílem terapie je úplná abstinence.

Pokud však člověk překoná závislost, změní životní styl, naučí se kvalitně využívat svůj volný čas, má možnost vrátit se k plnohodnotnému životu.

v le k zodpov dn mu ivotu
Vůle k zodpovědnému životu
 • Vydržet hrát bez přestávky mnoho hodin

to vše

vyžaduje železnou vůli

 • Hrát navzdory přání mnoha lidí
 • Hrát, i když hra působí rostoucí utrpení
 • Pokračovat ve hře i v zoufalé situaci

Jenže vůle zde slouží špatné věci.

Chyba je v motivaci.

Stačí zaměřit své úsilí správným směrem a stejná vůle, jaká vedla člověka do víru hazardní hry, ho může přivést k rozumnému a zodpovědnému životu.

Vůle není sama o sobě dobrá ani špatná.

Je to nástroj, který různí lidé používají k různým věcem.

spole nost a gamblerstv
Společnost a gamblerství

V současné době je gamblerství celospolečenským problém.

Herny s sebou nesou negativní jevy jako jsou:

 • závislost
 • zvýšená kriminalita
 • finanční potíže, které nezřídka zničí celou rodinu

Herny jsou ale také poměrně zajímavým zdrojem financí rozpočtu obcí.

Přesto pro jejich negativní dopady se obce snaží počet heren regulovat popř. úplně omezit jejich činnost. Proto dochází v poslední době k omezování heren

Český zákon nedovoluje hru hazardních her osobám mladším osmnácti let a do heren s automaty jim pak úplně zakazuje vstup.

kam se obr tit o pomoc
Kam se obrátit o pomoc

Kam se obrátit o pomoc v případě vznikající nebo rozvinuté závislosti na hře?

 • Místní psychologická poradna. V poradně v každém městě se lze zeptat, kde je nejbližší specialista na tento druh závislosti.
 • Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8
 • E-mail: pl@plbohnice.cz Tel: +420 284 016 111; Anonymní hráči: pondělí 18:30, pavilon 31
 • Psychiatrická léčebna Opava Olomoucká 88,Tel: +420 553 695 111 Fax: +420 553 713 443 E-mail: plopa.hlb@coms.cz
 • Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Nachází se asi 10 km od Českého Krumlova a specializuje se na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologickém hráčství.
 • Linka důvěry, tel: 545 241 301  e-mail: linka.duvery@akluby.cz.
 • Anonymní hráči, na tel: 224 818 247 získáte informace o skupinách v celé republice
ot zky a koly
Otázky a úkoly

1. Co je gamblerství?

2. Jak a proč gamblerství většinou vzniká?

3. Zamyslete se, jaký je rozdíl mezi normálním zájmem o různé hry a gamblerstvím.

4. Jaké jsou příznaky gamblerství?

5. Jaká jsou rizika gamblerství?

6. Jak se gamblerství léčí?

7. Je v místě vašeho bydliště nějaká herna? Hrajete rádi různé hry, zvláště o peníze? Jaké hrozí riziko?

pou it zdroje
Použité zdroje

Obr. 1 RALF ROLETSCHEK – FAHRRADTECHNIK UND FOTOGRAFIE, [cit. 2014-02-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-02-27-spielbank-wiesbaden-by-RalfR-093.jpg?uselang=cs>

Obr. 2CHRISTIAN GIDLÓF. [cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pack_of_playing_cards_board.JPG?uselang=cs>

Obr. 3MORMEGIL, [cit. 2014-02-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegas_slots.JPG?uselang=cs>