slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Czym jest JavaFX ? Rich Internet Application

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Czym jest JavaFX ? Rich Internet Application - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Czym jest JavaFX ? Rich Internet Application Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs Alternatywa dla Adobe Flash , Adobe Flex , Microsoft Silverlight Deklaratywny język skryptowy. Tworzenie elementów graficznych i animowanych Dostęp do całego JavaAPI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czym jest JavaFX ? Rich Internet Application' - kylee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Czym jest JavaFX?

  • Rich Internet Application
  • Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs
  • Alternatywa dla AdobeFlash, AdobeFlex, Microsoft Silverlight
  • Deklaratywny język skryptowy
slide3

Tworzenie elementów graficznych i animowanych

 • Dostęp do całego JavaAPI
 • 3 główne środowiska:
    • komputery osobiste
    • urządzenia przenośne
    • telewizory
slide4

Pakiet JavaFX

  • 3 główne części:
   • JavaFX SDK
   • NetBeans IDE
   • JavaFXProductionSuite
slide5

Język JavaFX

  • Prosta struktura
  • Język skryptowy
  • Typowanie statystyczne
  • Deklaratywny styl pisania
slide6

Typy zmiennych

  • Boolean
  • Integer
  • Number
  • String
  • Duration
  • Void
slide7

Struktura Programu

import javafx.stage.Stage;

import javafx.scene.Scene;

import javafx.scene.paint.Color;

import javafx.scene.text.Font;

import javafx.scene.control.Label;

Stage {

width:500, height:300

title:"HelloWorld"

scene:

Scene {

fill:Color.GREENYELLOW

content: [

Label {

layoutX:64, layoutY:64

font:

Font {

name:"Verdana"

size:64

}

text:"HelloWorld„}]}}

slide8

Operatory

  • Arytmetyczne
  • Przypisania
  • Relacyjne
  • Logiczne
  • Jednoargumentowe
slide9

Funkcje

  • Function– słowo kluczowe do definiowania funkcji.
  • Void – stosujemy, gdy funkcja nie zwraca żadnej wartości.
  • Przykład funkcji

function myPrint(): Void {

println("myPrint called");

}

slide10

Przykład funkcji nie zwracającej wyniku:

1) functionwypisz_tekst(a: String, b: String): Void {

println("{a}{b}");

}

wypisz_tekst("alfa", "bet");

slide11

2) functionwypisz_tekst(a, b){

println("{a}{b}");

}

wypisz_tekst("alfa", "bet");

slide12

Funkcja, która zwraca wartość:

functionpolacz_stringi(a: String, b: String): String {

return "{a}{b}";

}

var s = polacz_stringi("kogel", "mogel");

slide13

functionpolacz_stringi(a, b) {

return "{a}{b}";

}

var s = polacz_stringi("kogel", "mogel");

slide14

Klasa Shape

 • wstawianie figur geometrycznych
 • Podklasa klasy Node
 • Właściwości obiektu:
  • Fill
  • Smooth
  • Stroke
  • strokeDashArray
  • strokeDashOffset
  • strokeWidth
slide15

Przykłady kształtów

Circle służy do rysowania koła. Środek koła określają właściwości centerX oraz cen-

terY, natomiast promień określa właściwość radius. Kolor konturu oraz wypełniania

można zdefiniować we właściwościach stroke oraz fill.

Circle {

centerX: 50, centerY: 50

radius: 40

fill: Color.CORAL

stroke: Color.BLUE

}

slide16

Komponenty interfejsu użytkownika

• TextBox – pole tekstowe,

• Button – przycisk,

• Hyperlink – hiperłącze,

• ToggleButton – przycisk dwustanowy,

slide17

• RadioButton – pole przełączania opcji,

• CheckBox – pole wyboru opcji,

• ListView – lista wyboru,

• Label – nieedytowalna etykieta tekstowa,

• ScrollBar – obrzarprzewijalny.

slide19

Animacje

 • Zdefiniowanie animacji polega na uzależnieniu parametrów pozycji i orientacji od czasu

defcircle: Circle = Circle {

centerX: 40

centerY: 70

radius: 25

fill: Color.SEAGREEN

}

Timeline {

keyFrames: [

KeyFrame {

time: 0s

values: circle.translateX => 0.0

}

KeyFrame {

time: 3s

values: circle.translateX => 165.0 tweenInterpolator.LINEAR

}

]

}.play();

slide21

packagejavafxaplikacja;

import javafx.scene.Scene;

import javafx.stage.Stage;

import javafx.scene.shape.Circle;

import javafx.scene.paint.RadialGradient;

import javafx.scene.paint.Color;

import javafx.scene.paint.Stop;

import javafx.animation.Timeline;

var x=0;

var y=0;

Stage {

title: „Animacja”

scene: Scene {

width: 300

height: 300

content: [

Circle {

centerX: 50

centerY: 50

radius: 50

fill: RadialGradient{

centerX:80

centerY:50

radius: 90

proportional: false

stops: [

Stop {

offset: 0.0

color: Color.YELLOW

},

Stop {

offset: 1.0

color:Color.BLACK

}

]

}

translateX:bind x

translateY:bind y

}//koniec Circle

]

}

}

vartimeline = Timeline {

repeatCount: 2.0

autoReverse:true

keyFrames:[

at (1s) {x => 0;

y => 0;

},

at (3s) {x => 200;

y => 200;

}

]

};

timeline.play();