Trykkavløp Lyseren - PowerPoint PPT Presentation

kyle
trykkavl p lyseren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trykkavløp Lyseren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trykkavløp Lyseren

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Trykkavløp Lyseren
98 Views
Download Presentation

Trykkavløp Lyseren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trykkavløp Lyseren Status 1.7.2014

  2. Pr 1.7.2014 er det Ca. 500 påmelde på trykkavløp. Ca. 400 av disse har også valgt å melde seg på vann. • Disse tallene endrer seg derfor opereres det fortsatt med Ca tall. • Det kommer en og annen påmelding fortsatt og vi oppfordrer fortsatt til å melde seg på dette tiltaket for å bedre vannet i Lyseren. • Det er bare å ta kontakt med prosjektledelsen for å melde seg på. Der hvor det ikke er startet opp med graving vil det ikke medføre ekstra kostnader å melde seg på nå. • Der hvor arbeidene er startet opp vil det bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. • Det er nå oppnådd enighet med alle grunneierne rundt Lyseren. • Fremdriften er bla. pga. registreringer fra fylkeskonservatoren noe forsinket uten at dette ser ut til å gå utover sluttdatoen. • Prosjektet har ferie med unntak av dykkergjengen som vil måtte holde på igjennom ferien. Dette er nødvendig for at de skal være ferdig før isen legger seg til høsten.

  3. Fremdrift blir da som følger: • Haukenes /Lystad. • Hemnestangen syd/øst. • Hemnestangen midt. • Vøyentangen. • Kula Sør. • Hemnestangen nord. • Grinøya. • Lysefjell • Kula nord/Hemnestangen vest. • Hallerud, søndre Vatn • Nosa. • Nosa skog. • Svines.

  4. Bilde viser sveising og vekting av sjøledningen som skal innehold vann.

  5. Spydeberg kommune og prosjektet ønsker alle på og rundt Lyseren en riktig god sommer.